Siyaset mafyasından mafya siyasetine

Prof. Dr. Bilal Sambur Independent Türkçe için yazdı

Fotoğraf: Twitter

Devlet ve mafya arasındaki ilişkiler, çok köklü ve derindir. Devlet-mafya-siyaset arasındaki ilişkileri, bir bütün, kurumsal ve süreklilik bağlamında ele almaya ihtiyaç vardır.

Devlet-mafya ilişkisi, bir kişiyle veya suç örgütüyle sınırlanamaz. Devlet-mafya ilişkisi,  devletin, siyasetin ve toplumun bütün unsurları bütüncül bir bakış açısı içinde ele alındığı zaman, bu karanlık resmin aydınlanması ve anlaşılması mümkündür.

Organize suç örgütleri, sadece suç örgütleri değildirler veya suçları tek başlarına işlememektedirler. Organize suç örgütlerinin en büyük müttefiki, siyasettir.

Organize suç örgütleri, siyaset içindeki uzantılarıyla siyaseti kendi çıkarlarına göre yönlendirmekte, kullanmakta ve kontrol etmektedirler.

Siyasetin aktörleri sadece siyasetçiler, siyasal partiler ve sivil toplum değildir. Mafya ve organize suç örgütlerini, siyasetin arkasındaki ve üstündeki gölge ve karanlık güç olarak anlamak lazımdır.

Siyasetin arkasında ve üstünde organize suç örgütlerinin gölgesi ve gücü olduğu zaman, orada hukuktan, demokrasiden, barıştan ve özgürlükten söz edilemez.

Mafya siyasetinin ve siyaset mafyasının ortadan kaldırmak istediği şey, demokrasi, hukuk ve barıştır. 


Organize suç örgütlerinin ve mafyanın siyasetin arkasında ve üstünde gölge ve güç olmayı başardıkları yerlerde iki durum birlikte gerçekleşmektedir.

Siyasetin üstünde ve arkasında gölge ve güç olan mafya ve organize suç örgütleri, ilk önce o ülkenin iç kaynaklarını yağmalamakta ve kendilerini bütün siyasal, sosyal ve bürokratik aktörlerin onay aldığı meşruluk makamı olarak dayatmaktadırlar.

Organize suç örgütlerinin siyasetçileri, akademisyenleri ve kanaat önderlerini tehdit etmesinin arkasında kendilerini her konuda son sözü söyleyen, kendilerinin onayı halinde söylenilenlerin ve yapılanların meşru ve geçerli olacağına kabulleri bulunmaktadır.


Başarısız devlet (failed state) olgusunun arkasında siyaset mafyası ve mafya siyaseti bulunmaktadır. Devletin hukuk, güvenlik, refah ve barış alanlarında yapması gereken işlevlerini ve görevlerini icra edememesinin en önemli nedenlerinden birisi, mafyanın ve organize suç örgütlerinin siyaset ve devleti ele geçirmesidir.

Mafya ve organize suç örgütleri, bürokrasi ve siyasetle ortaklaşarak ekonomik ve siyasal kaynakları kendi çıkarları ve karları için kullanmaktadırlar.

Mafya ve organize suç örgütlerinin siyaset ve devletle ortaklaşma yetenekleri ve kapasiteleri, hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gereken bir gerçekliktir.


Mafya ve organize suç örgütlerinin siyasetten ve devletten talepleri, zaman ve yere göre değişiklik göstermektedir.

Mafya ve organize suç örgütlerinin baba veya kabadayı denilen elitleri, siyasal güç makamlarını kontrol etmeyi ve ele geçirmeyi, karanlık piyasalara hakim olmayı, yargı içinde güçlü olmayı, toplumsal desteğe sahip olmayı, şiddet kullanmayı egemen olmanın ana metodu olarak kullanmayı isterler.

Mafya ve organize suç örgütleri elitlerinin tek amacı, devleti, siyaseti ve yargıyı ve şiddeti daha çok kar, para ve güç elde etmek için kullanmaktır.


Mafya ve organize suç örgütleri için devlet kutsaldır. Mafya ve organize suç örgütleri, devlete karşı değildirler. Mafya ve organize suç örgütleri, devlet içinde devlettirler.

Mafya ve suç örgütleri, devlet içinde devlet olduklarından dolayı devleti kutsal görmektedirler. Daha doğrusu mafya ve suç örgütlerinin devlet adına kutsal gördükleri şey, kendileri ve çıkarlarıdır.

Mafya babalarının ve organize suç örgütlerinin kabadayıları, devletin kutsallığından söz ettikleri zaman kastettikleri şeyin mafyaları ve çıkarlarının kutsallığı olduğunu anlamalıyız.


Devlet içinde devlet olarak örgütlenen mafya ve suç örgütleri, devletin egemenlik alanını parçalamakta, devlet içinde çatışmalara, rekabetlere ve çöküşlere neden olmaktadırlar.

Mafyanın ve suç örgütlerinin, devlet ve siyaset içindeki ilişkilerine göre politikaları ve tutumları farklılık göstermektedir. Mafya ve organize suç örgütleri, kendilerini devletten daha etkili ve işlevsel yapılar olarak görmektedirler.

Devletin devlet olarak yapamayacağı şeyleri kendilerinin yapma kudretine sahip olduğunu sanan mafya ve suç örgütleri, kendilerini devletin bile üstünde güç olarak vehmetmektedirler.

Yerelde kendilerine özgü hakimiyet bölgeleri oluşturan mafya ve suç örgütleri, uluslararası düzeyde de uyuşturucu, silah, kara para ve insan ticareti gibi kritik alanlarda da ticari ve finansal aktör olmaya çalışmaktadırlar.

Devletle ve siyasetle ortaklaşma şeklinde güçlü bir yeteneğe sahip olan mafya ve organize suç örgütlerinin bir ekonomi politiği vardır.


Mafya ve organize suç örgütleri, sadece Kolombiya’ya, Venezuela’ya, Rusya’ya, Çeçenistan’a veya Afganistan’a özgü bir olgu değildir.

Mafya ve organize suç örgütleri, İtalya ve Meksika gibi ülkelerde de siyasette, yargıda ve ekonomide çok etkindirler. Mafya ve organize suç örgütlerinin varlığı, sadece geri kalmışlıkla açıklanamaz.

Mafya ve organize suç örgütleri, kendilerini sürekli olarak yenileyen modern yapılardır.


Mafya ve organize suç örgütleri,  kayıtlı ekonomi ve siyasetin içine sızarak kayıt dışı bir ekonomi ve siyaset oluşturmaktadırlar.

Kayıtdışı ekonomi ve siyaset alanları sayesinde mafya ve organize suç örgütleri, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşları gibi toplumun sağlıklı ve verimli unsurlarını baskı altına alabilmektedirler.

Mafya ve suç örgütleri tarafından gazeteci ve akademisyenlerin öldürülmesini ve tehdit edilmesini, medya kuruluşlarına saldırılar düzenlemelerini toplumu baskı altına alma ve yarattıkları korku iklimiyle toplumu sindirmek amaçlarının gerçekleşmesi bağlamında değerlendirebiliriz. 

Mafya ve suç örgütlerinin tek amacı, iktidar ve çıkarlarını korumaktır. Mafya ve organize suç örgütlerinin bir ideolojisi veya dini yoktur.

Mafyanın ve organize suç örgütlerinin ideolojisi ve dini, güçleri, karları ve çıkarlarıdır. Mafya ve organize suç örgütleri, çıkar ve iktidarları için din ve milliyet dahil her şeyi kolaylıkla araçsallaştırmaktadıırlar.


Mafya ve organize suç örgütlerini politik boyutu olan yapılar olarak değerlendirmek gerektiği gibi, devletin ve siyasetin de mafyatik ve kriminal boyuta sahip olabilecekleri gerçeğini göz ardı etmemek lazımdır.

Mafya ve organize suç örgütlerine dayanan bir siyaset mafyası olabileceği gibi, siyasetin arkasında ve üstünde bir gölge ve güç olmaya çalışan bir mafya siyaseti de olabilir.

Siyaset mafyası ve mafya siyaseti karşılıklı olarak birbirini destekleyebilir, besleyebilir veya çatışabilir. Siyaset mafyasının ve mafya siyasetinin birbirini desteklemesinden veya birbiriyle çatışmasından demokrasi, hukuk ve barış çıkmaz.

Siyaset mafyası ve mafya siyasetinin meyveleri,  korku, yolsuzluk, fakirlik ve şiddetten başka bir şey değildir.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU