Robert Fisk
Ortadoğu Muhabiri

The Independent’ın Beyrut merkezli çok ödüllü Ortadoğu muhabiri. 40 yıldan fazladır Arap dünyasının içinde yaşayan Fisk, Suriye ve Lübnan'daki savaşları, beş İsrail işgalini, İran-Irak savaşını, Sovyetlerin Afganistanı işgalini, Cezayir'deki iç savaşı, Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgalini, Bosna ve Kosova savaşlarını, Amerika'nın Irak'ı işgalini ve 2011 Arap devrimini yakından izledi.