Antikçağ sanatının doğuşu: Giriş

Umut Ataseven Independent Türkçe için yazdı

M.Ö. 5000 ile M.S. 300 yılları arasında Mezopotamya, Mısır, Yunanistan, Sümer, Akad, Meksika, Roma, Japonya, Çin ve Hindistan'da "ileri" uygarlıklar (genellikle yazılı dili olanlar) gelişti.

Sanat, bu büyüyen toplumlarda dini ve siyasi düzeni uygulamak için bir araç sağlayarak önemli bir rol oynamıştır. 

Örneğin, genellikle "medeniyetin beşiği" olarak adlandırılan eski Mezopotamya'nın en ünlü sanat eserlerinden biri, taşa oyulmuş ve Kral Hammurabi ve Mezopotamya tanrısı Şabaş'ın imgesiyle süslenmiş bir dizi yasa olan Hammurabi'nin Kodudur.

Benzer şekilde, eski Mısır sanatı, öyküleri anlatan ve hükümdarları, tanrıları ve tanrıçaları yücelten metnin (hiyerogliflerin) yanında sembolik imgeler içerir.

Tarih öncesi insanlar 40 bin yıl öncesine kadar sanat yapmış olsalar da, antik sanat, günümüz sanatını bilgilendirmeye devam eden teknikleri, biçimleri ve konusu ile bazıları tarafından tüm sanat tarihinin temeli olarak kabul edilmektedir.
 

 

Antik sanat tanımlanabilir ve genellikle tarihi bir arşiv olarak kullanılır. Dönemin sanatsal ürünleri, erken insan toplumlarının tarihi olaylarını ve yaşam tarzlarını ortaya koymaktadır.

Mısır, Çin, Mezopotamya, Asur, Babil, Hindistan, Japonya, Kore, İran, Çin, Orta Amerika, Yunanistan ve Roma gibi eski uygarlıklar kendilerine özgü sanat eserleri üretirler.

Antik sanatın tekdüzeliği ve dünya çapında bir yaklaşımı, çekiciliği veya etkisi yoktur.

Antik sanatın vurgusu tarih üzerinedir ve kökeni, dini ve politik ikliminin farklı kültürlerinden etkilenir. Antik sanat aynı zamanda yaşamın katı, doğrudan ve açık bir temsili olarak da karakterize edilir.

3.jpg

Öte yandan, modern sanat, antik sanatın tam tersidir. Bazıları 1860-1970 yıllarında gerçekleştiğini öne sürse de, modern sanatın şafağı tartışmalıdır. Bu süre zarfında iki Dünya Savaşı yaşandı.

Modern sanat, geleneksel fikirleri, konuları ve ifade tekniklerini sorgulamanın, karşı çıkmanın veya terk etmenin sonucudur.

Değişen zamanlara ve algılara, deneylere, yeni bakış açılarına ve dünya ve sanatın işlevi hakkındaki yeni fikirlere odaklanır.

Ek olarak, modern sanat daha etkileyici olma eğilimindedir ve genel nüfustan desteklenir veya etkilenir.

4.jpg

Antik çağlardan kalma sanat eserlerine ve maymun kalıntılarına dayanarak, eski Mısır'da var olduğu belirlenen beş ana maymun tanımlanmıştır. 

Evrenin belli bir noktada 4. taban "olması" ilginçtir.

Antik çağda olduğu gibi, hayatın bariz noktasının sanat ve ilişkiler olduğunu söylemek daha zor görünüyor. Ama zamanımızda bunu söylemek çok doğal geliyor.

Antik çağlardan beri, kadınların kaşları, sürekli olarak trend döngüleri arasında değişen yoğun inceleme alanları olmuştur.


Bazen var olmayı bırakmak ve dünyadaki müzelerde modern sanatın çeşitli formlarında reenkarne olmak ve sadece modern antikiteyi anlamak değil, aynı zamanda modern antikite olmaya geçiş evresinin bir parçası olmak gerekir ki; soyut dışavurumculuğun kibar bir talebi olarak raflarda yerini bulabilir. 

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU