Hafızayı korumanın yolu ilaçlardan değil, sağlıklı hayat tarzından geçiyor

"Modern tıp ilerledi, ilerledi, ilerledi ve durdu. Çünkü daha ileride bir şey olmadığını gördü. Şimdi geriye bakıyor. Bu çok büyük bir ilerlemedir"

Fotoğraf: Pixabay

Bugüne kadar hastalıkların önlenmesinde de tedavisinde de çoğu zaman sadece ilaçları ve diğer ticari tıbbi ürünleri esas alan modern tıbbın artık sağlıklı yaşamak ve hastalıklardan korunmada, sağlıklı hayat tarzının da önemli olacağını keşfetmesi ve bu konuda çalışmalar yapmaya başlaması hakikaten memnuniyet verici bir durum.

Bunun son numunesi de geçen günlerde dünyanın en muhtemel tıp dergilerinden biri olan ve kısa adı BMJ olan British Medical Journal'da yayımlanan bir araştırmadır.
 


Bu araştırmada 6 hayat tarzı unsurunun hafızadaki azalmaya ve dolayısıyla bunamaya olan etkileri masaya yatırıldı.

Bu sağlıklı hayat tarzı unsurları birincisi, sağlıklı beslenme ikincisi hareketlilik, üçüncüsü aktif sosyal hayat, dördüncüsü zihin egzersizleri, beşincisi sigara içmemek, altıncısı ise alkol kullanmamak idi. 

Kişiler bu faktörlere sahip olup olmadıklarına göre;

Eğer bunların 4 ila 6’sına sahipseler olumlu;

2 ila 3 tanesine sahip iseler orta derecede;

0 ile 1 sağlıklı hayat tarzı unsuruna sahip iseler olumsuz gruplar olarak sınıflandırıldı. 

Bu kişilerde başlangıçta tümünün de beyin fonksiyonları zihin fonksiyonları yerindeydi; hepsi de halk tabiriyle aklı başında insanlardı.

Ve tümünde bunama riskini artırdığı bilinen APO-EG genine sahip olup olmadıkları da belirlendi.

Peki Çinliler bu “sağlıklı beslenme” ile ne kastediyorlardı?

Burada 12 besin grubu belirlendi ve bu 7 gruptanyiyip içenler “sağlıklı besleniyor” olarak kabul edildiler.

Bu besin grupları içerisinde; sebze, meyve et, balık süt ürünleri, bakliyat, tuz yağ, yumurta, kuruyemiş ve çay bulunuyordu. 

Hareketlilik içinse ya bu kişilerin haftada 150 dakika hafif egzersiz yapmaları ya da haftada en az 75 dakika yoğun egzersiz yapıp yapmadıkları esas alındı.

Aktif, sosyal hayat için bu kişilerin haftada en az 2 defa aile bireyleriyle bir araya gelmeleri, arkadaş toplantılarına veya başka türlü sosyal faaliyetlere katılıp katılmadıklarına bakıldı.

Ve 2 defa veya daha fazla bir tür sosyal faaliyetlerde bulunuyorsa, bunlar aktif sosyal hayatı olanlar olarak kabul edildi. 

Bu kişilerin zihinsel aktivitelerini artıran uygulamalar olarak da okumaları, yazı yazmaları, çeşitli kağıt ve zekayla ilgili mesela dama gibi oyunlar oynayıp oynamadıklarını bakıldı.

Sigara kullanmamak ya da sigarayı bırakmış olmak da müspet bir faktör olarak ele alınırken, alkol kullanmamakta sağlıklı bir hayat tarzı olarak tespit edilmiş oldu.

Yapılan değerlendirmelerde görüldü ki bu faktörlerden 4 ile algısına sahip olanlardan hafızadaki azalma, en kötü gruba göre yüzde 90 daha az idi. 

Dolayısıyla bu da bunama riskini ciddi şekilde azaltıyordu. 

Bu faktörlerden 2 ila üçüne sahip olanlardan ise, hafızadaki azalma yüzde 30 nispetindeydi.

Bunama riski yüksek olanlarda bu sağlıklı hayat tarzı unsurlarına riayet etmek hafızadaki azalmayı düşürüyordu.

Sonuç olarak;

Sağlıklı hayat tarzının;

Sağlıklı beslenmenin,

Hareketli olmanın,

Aktif sosyal hayatın,

Zihin egzersizlerinin sigara, alkol içmenin,

Başka hastalıklar için olduğu gibi, beyin hastalıkları; bunama için de son derece önemli olduğu ortaya konmuş oldu.

Şimdi ben şöyle söylüyorum, modern tıp ilerledi, ilerledi, ilerledi ve durdu.

Çünkü ileride daha fazla bir şey olmadığını gördü.

Şimdi geriye bakıyor ki bence bu da çok büyük bir ilerlemedir. 

İnsanoğlunun binlerce seneden beri tecrübeleri, başından geçenler, yaptığı uygulamalar; yokmuş gibi davranmak doğru bir şey değil. 

Elbette ki modern tıbbın ne kadar önemli olduğunu, bunu uygulayan öğreten birisi olarak gayet iyi biliyorum ama sağlıklı yaşamanın icaplarını yerine getirmenin de ne kadar önemli olduğunu, işte bu araştırmalar sayesinde insanlara bir kere daha aktarmış oluyoruz.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU