Singapur sıfır atık modeli (2)

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Independent Türkçe için yazdı

Kolaj: Independent Türkçe

1998 ile 2008 yılları arasında Singapur'da oluşan atık miktarı Şekil 1'de verilmiş.
 

1.jpg
Şekil 1. 1998-2008 yılları arasında Singapur’da belediye katı atık üretiminin geliştirilmesi

 

Benzer şekilde, evsel atık üretimi de artan bir eğilim göstermektedir: 1998'de 1,31 milyon tonken, 2008'de 5,97 milyon tona çıkmıştır.

2008 yılı verilerine göre atıkların yüzde 56'ı geri dönüşümün yapıldığı ve yüzde 41'nin ise yakıldığı anlaşılmaktadır. 

2019 yılında Singapur'daki atıkların yaklaşık yüzde 61'i geri dönüştürülürken, kalan yüzde 39'u yakılarak yanma sonucu oluşan kül doğrudan çöp sahalarına gönderilmektedir.

2020 yılında pandemi sürecinden dolayı atık miktarı 5,88 milyon tona düşmüştür. 
 

1t.jpg
Tablo 1. Yıllara sari atık oluşması, geri dönüşümü, yakılması ve depolanan atık miktarları

 

Tablo 1 incelendiği zaman 2020 yılında Singapur'da atıkların yüzde 52'si geri kazanıldığı, yüzde 44'nün yakıldığı, oluşan külün depolandığı ve yüzde 4'nün ise depolama tesisine gönderildiği anlaşılmaktadır. 

Pandemi sürecinde Singapur'da atık miktarı bir önceki yıla göre yüzde 18,7 oranında azalmıştır. 

Kısaca, Singapur'un büyüyen nüfusu ve gelişen ekonomisi, atılan katı atık miktarı 1970'de günde bin 260 tondan 2021'de günde 8 bin 741 tona ulaşmış ve yaklaşık 7 kat artmıştır. 

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Singapur'da her yıl yaklaşık 817 milyon kilogram gıda atığı üretiyor. Bu 56 bin çift katlı toplu taşıma aracına eşittir. 

Sıfır atık projesi, iklim değişikliğine katkıda bulunmamalı. 

Sıfır Atık ülkesi olma vizyonuna yaklaştırmak için daha sürdürülebilir alışkanlıklar edinilmeli.

Sıfır atık, evde, okulda ve işte israfı azaltmaktır. Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür kuralını uygulamaya koymaktır.

Singapur'da sıfır atık kümes hayvanı işleme tesisi açıldı. Gıda atıkları sıfır atık kümes hayvanı işletme tesislerinde değerlendirilecek. 

Singapur'da sıfır atık projesini uygulayan restoranların Yeşil Etiketli listesi internet üzerinde vatandaşın hizmetine sunuldu. 


Hanelerde atık israfını azaltmanın ipuçları

Hiçbir yemeğin boşa gitmediği mutfaklar planlamak gerekir.  

Haneler için gıda atıkları dahil tüm atıklar için azaltma, ayrıştırma ve toplama pratik rehberleri oluşturulmuştur. 
 

 

 • Ani satın alımlardan kaçınmak için bir alışveriş listesi planlayın
 • Aç karnına gıda alışverişi yapmayın
 • Plastik veya kağıt torba kullanımını azaltmak için yeniden kullanılabilir bir alışveriş çantası getirin


Satın alma maddeleri

 • Daha az ambalajla
 • Bu daha uzun sürecek
 • Yeniden doldurulabilir
 • Bu çabucak modası geçmeyecek
 • Yalnızca ara sıra ihtiyaç duyulan şeyleri ödünç alın, paylaşın veya kiralayın

                                              

 • Bozulabilir yiyecekleri buzdolabında saklayın ve dolaba konuş tarihini yazın (not edin) ve tüketimi buna göre yapın
 • Yemekler için yeterli miktarda yemek pişirin
 • Tek kullanımlık plastiklerin kullanımını en aza indirin, örneğin tek kullanımlık çatallar, kaşıklar, bardaklar
 • Yemekleri yeniden kullanılabilir kaplara koyun

 

 • Elektronik beyanları/bültenleri tercih edin
 • Elektronik postanın yokluğunda, hane halkından birkaç kişi aynı okuma materyallerini alırsa, gönderenden yalnızca bir dizi haber bülteni / broşür isteyin
 • Önemsiz postayı önlemek için posta listesinden adresi kaldırmak için gönderenle iletişime geçin
 • Temizlik için kağıt mendil yerine bez kullanın
 • Mümkünse ıslak mendil kullanmayın, ellerinizi yıkayın.


Okullarda atık israfını azaltmanın ipuçları

Okullar için atık azaltma, ayrıştırma ve toplama pratik rehberleri oluşturulmuştur.
                                               

 

 • Dağıtım için kopyalar yapmak yerine duyuru panolarına iliştirin
 • Dayanıklı cihazlar ve kırtasiye malzemeleri satın alın
 • Doldurulabilir kırtasiye malzemeleri satın alın
 • Kağıdın her iki yüzüne de kullanın, yazın/yazdır            

 

 • Okul etkinlikleri ve etkinlikleri için fazla yiyecek ve içecek tüketmekten kaçının
 • Ayrı paketler yerine yeniden doldurulabilir sabun ve içecek dağıtıcıları kullanın


İşyeri ve ofislerde atık israfını azaltmanın ipuçları

İş yerleri ve ofisler için atık azaltma, ayrıştırma ve toplama pratik rehberleri oluşturulmuştur. 
 

                              

 • Belgeleri yazdırmadan önce ekranda prova okuyun
 • Kağıtları arkalı önlü yazın/ yazdırın
 • Yazılı veya basılı notları dolaşıma sokun
 • Toplantı sırasında referans materyallerini dağıtım için basmak yerine ekranda gösterin
 • Basılı kopyalar gerekiyorsa, paylaşmak için bir belgenin birkaç kopyasını alın
 • Mümkün olduğunda elektronik postaya abone olun

 

 • Tek kullanımlık ürünlerin kullanımından kaçının
 • Paket yiyecekler elde tutulabiliyorsa, plastik taşıyıcılar istemeyin
 • Paketler için yeniden kullanılabilir beslenme çantası, çatal, bıçak ve kaşık takımını getirin
 • Plastik veya Strafor bardak kullanımını azaltmak için toplantılara kendi kupanızı getirin

 

 • Toplantı, seminer, konferans ve etkinlikler için yeterli içecek ve yiyecek sipariş edin
 • Kurumsal hediyeler olarak daha uzun ömürlü ve kullanışlı ürünler satın alın

NEA, 2030'a kadar yüzde 70'lik bir geri dönüşüm oranı hedefine doğru çalışırken, 3R'leri aktif bir şekilde uygulayarak ailelerin ve toplumun tüm kesimlerinin aynısını yapmaya teşvik ederek herkesi bir rol oynamaya teşvik ediyor.

Kıyafet geri dönüşüm merkezleri oluşturulmuş ve çoğaltılmıştır. Kıyafet geri dönüşüm konteynırlarına iç çamaşırları, kirli ve sökük elbiseler atılmaması gibi bilgiler bulunmaktadır.

Geri dönüşüm konteynırına atılacakların resimleri konteynır üzerinde verilmektedir.  
 

 

Hanelerde gıda atıklarını ayırma

1 Ağustos 2018'den bu yana, Tampines GreenLace HDB arazisindeki hanelere gıda atıklarının nasıl ayrıştırılacağı ve yiyecek atıklarını toplamak için yiyecek atığı kutuları ve poşetleri hakkında bilgi verilmiştir.

Sakinlerden yiyecek atıklarını poşetlere koymaları ve bloklarının dibinde bulunan gıda atığı geri dönüşüm kutularına koymaları istenmiştir.

Toplanan gıda atığı daha sonra organik gübre üretimi için Our Tampines Hub (OTH)'ye gönderilmektedir.
 


O zamandan beri, Tampines Hub'daki (OTH) seyyar satıcı merkezi, Kampung Admiralty Hawker Center ve Yishun Park Hawker Center gibi diğer birçok seyyar satıcı merkezinde de benzer sistemler uygulanmaktadır.

Pilot, gıda atığı üretimi ve bertarafı hakkında değerli bilgiler elde edilmiştir ve GreenLace sakinleri arasında gıda atığı geri dönüşümü konusundaki farkındalığın üç ay sonra yüzde 23'ten fazla bir artışla yüzde 82'ye yükselmesine yardımcı olmuştur.

Pilot uygulamadan sonra bu farkındalığın üzerine inşa etmek için, sakinleri dahil etmek ve sıfır atığa doğru yolculuklarını daha da anlamlı hale getirmenin yollarını keşfetmek için Sıfır Atık SG ile ortaklık kurulmuştur.

Bazı olasılıklar, bir topluluk bahçesinde kompostlama yoluyla GreenLace içindeki gıda atığı döngüsünün tamamen kapatılmasını içermektedir.

Gıda israfını azaltmak için daha fazla fırsat için toplumla birlikte çalışmaya devam edilecektir.
 

9.jpg
Şekil 2. Gıda atığını ayrı toplama

 

Gıda atıkları ayrıştırma yol haritası

Atılan gıda atıkları sadece yakılacak atık değildir. Bunun yerine, yukarıdaki örneklerde gösterildiği gibi, bunları (kompost ve biyometan gibi) yararlı ürünlere dönüştürme potansiyeli vardır.

Bu nedenle, Kaynak Sürdürülebilirlik Yasası uyarınca, tedavi için ayırmayı zorunlu hale getireceğiz.
 

t2.JPG
Tablo 2. 2021'den ve 2024'den itibaren yapılacaklar

 

10.JPG
Şekil 3. Gıda atığı döngüsü

 

Atık toplama

Akıllı atık toplama sistemi ekonomik atık toplama sistemi uygulanmaktadır.

Mevcut veriler kullanılarak akıllı optimum güzergâh oluşturulmaktadır. 

Ulusal Geri Dönüşüm Programı (NRP), 2001 yılında Kamu Atık Toplama (PWC) programı kapsamında tanıtılmış ve başlangıçta geri dönüşüm torbalarında geri dönüştürülebilir malzemelerin iki haftada bir kapıdan kapıya toplanması sağlanmıştır.

Bununla birlikte, bu toplama şekli birkaç sorunu ortaya çıkarmıştır. Haneler geri dönüştürülebilir malzemelerini iki hafta boyunca saklamayı benimsememiştir, teslimat sırasında apartman kapılarının dışında bırakılan yeni geri dönüşüm torbaları ve çantalardan geri dönüştürülebilir malzemeler çalınmıştır.

Ek olarak, toplama emek yoğun olduğu tespit edilmiştir.

Bu, sitelerde geri dönüşüm kutularının sağlanmasıyla NRP'nin geliştirilmesine yol açmıştır.

Geri dönüşüm kutuları önceki sorunların üstesinden gelerek, sakinlere geri dönüştürülebilir malzemelerini istedikleri zaman bırakma kolaylığı sağlamıştır.

Geri dönüşüm kutusu sayısı kademeli olarak her beş Konut ve İmar Kurulu (HDB) bloğundan blok başına bire yükseltilmiş ve toplama sıklığı haftada en az üç defaya çıkarılmıştır.

Arazi evlerinin her birine bir geri dönüşüm kutusu sağlanmış, haftada bir boşaltılmış (alınmış) ve geri dönüşüm için haftalık bahçe atığı toplanmıştır.

Bu gelişmiş NRP, geri dönüştürülebilir malzemelerin küçük bir fiyata karang guni'ye satışı, çöp karşılığı nakit toplama istasyonları ve topluluk etkinliklerinde geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması gibi diğer geri dönüşüm yöntemlerini de tamamladı.

NRP kapsamında toplanan geri dönüştürülebilir maddeler 2013 ile 2018 yılları arasında artarken (77.000 kg/gün ila 119.000 kg/gün), mavi geri dönüşüm kutularına atılanların yaklaşık yüzde 40'ı kirli maddelerdir.

Bu, geri dönüştürülemeyen (ör. Oyuncaklar, giysiler ve ayakkabılar) veya kontamine geri dönüştürülebilir malzemeler (ör. Yiyecek veya sıvı kalıntıları) anlamına gelmektedir.

Bu yüksek kirlilik oranının üstesinden gelmek için, hanelerde geri dönüşümünün bir sonraki aşaması, Singapurluların karışık geri dönüşüm sistemi hakkındaki bilgilerini geliştirmeye ve kirlenmeyi azaltmaya odaklanacaktır.

MSE ve NEA, Sıfır İsrafa Doğru Yılın bir parçası olarak 2019'da bir #RecycleRight kampanyası başlatılmıştır

#RecycleRight kampanyasının temel mesajları şunlardır:

 • Genel atıklara değil, yalnızca doğru geri dönüştürülebilir malzemeleri mavi bidonlara koyun; içeriye ne koyabileceğinizi gösteren mavi kutulardaki etiketler takip edilmeli.
 • Geri dönüştürülebilir malzemelerin yiyecek ve sıvı içermediğinden emin olunmalı.
 • Mavi kutulara atılacak geri dönüştürülebilir malzemeleri ayırmaya gerek yok; geri dönüştürülmeden önce merkezi olarak ayrılacak.
 • İç giysiler, ayakkabılar ve doldurulmuş oyuncaklar geri dönüştürülemez. İyi durumda iseler onları bağış yapılmalı.

NEA, bu mesajlaşmayı desteklemek için mavi geri dönüşüm kutularındaki etiketleri yeniden tasarlayarak kutulara neyin atılıp neyin atılmayacağına dair bilgiler daha net hale getirilmiştir.

Etiketlerin değişiminin 2020 ortalarına kadar tamamlanması bekleniyor.
 

 

12.JPG
 Şekil 4. Singapur ambalaj atığı toplama konteynırı

 

Mavi renkli atık kutusuna veya konteynırına atılmaması gerek atıklar Şekil 5'de verilmiştir:
 

13.jpg
Şekil 5. Mavi renkli ambalaj atık konteynırına atılmaması gereken 10 şey

 

Geri Dönüşüm Hakkı olarak yeni mavi geri dönüşüm kutusu etiketi sakinlere ambalaj atıklarını ayrıştırmada yardımcı olmaktadır. 

Ayrıca, evlerde geri dönüşümü artırmak için geri dönüşümü kolaylaştırma ve alışkanlık haline getirme oldukça önemlidir.

MSE ve NEA tarafından 2018'de yapılan anketler, hanelerin yüzde 60'ının evde düzenli olarak geri dönüşüm yaptığını ortaya koymuştur.

Geri dönüşümü uygun bulmak ve geri dönüşüm alışkanlığı geliştirmek onları geri dönüşüme teşvik eden faktörlerdir.

Bu nedenle, Ağustos 2019'dan beri NEA, yeni HDB bölgelerinde Sipariş Üzerine Yapılmış daire sakinlerine ücretsiz bir ev geri dönüşüm kutusu sağlamak için IKEA Singapur ile ortaklık yapmaktadır.

IKEA Singapur mağazalarında bir kuponla paraya çevrilebilen bu çöp kutusu, konut sakinlerinin kendi evlerinde geri dönüşümünü kolaylaştıracaktır.

Atıkların kaynaklara daha fazla dönüştürülmesini teşvik etmek için evsel geri dönüşümün ötesine geçerken, yasal veya ekonomik önlemlere dönülecek.

Geri dönüşüm büyüdükçe, geri dönüşüm endüstrisinin birlikte büyümesine ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle Çevre Hizmetleri Sektörü Dönüşüm Haritası ile sektörün gelişimi desteklenmelidir.

Tüm bu çabalar araştırma ve geliştirme ve önemli 3P ortaklarımız tarafından desteklenecektir.

Bunlar birlikte, döngüsel ekonomi yaklaşımı benimsedikçe daha fazla atık akışındaki döngüyü kapatmaya yardımcı olacaktır.

NEA, geri dönüşüm köşeleri oluşturmak için okullarla birlikte çalışır ve bu, öğrencilerin çevre sorunlarını anlamaları ve bunlarla ilgili harekete geçmeleri için fırsatlar sağlayan Karakter ve Vatandaşlık Eğitimi programları ile tamamlanmaktadır.

Ayrıca, eğitimcilerin okul öncesi çocuklar için 3R (azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme) faaliyetlerini planlaması için bir Okul Öncesi 3R Farkındalık Kiti de bulunmaktadır.

Plastik atık için çevresel sürdürülebilirliği sağlamanın anahtarı, daha az tek kullanımlık malzeme kullanmak ve mümkün olduğunca çok yeniden kullanmak ve geri dönüştürmektir.

Yeni geri dönüşüm etiketleri, kutulara/konteynırlara neyin konulup konulamayacağını daha açık bir şekilde iletecektir.

Örneğin, konteynır üzerindeki etiketler, kağıt, metal, plastik ve cam ürünlere izin verilir.


Singapur'da atık toplama sistemi

Singapur'da, kağıt, plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir malzemelerin PWC'ler tarafından toplanmak üzere aynı mavi geri dönüşüm kutusuna atıldığı bir toplama sistemi ile yapılmaktadır.

Nelerin geri dönüştürülebileceğini aşağıda detaylı olarak verilmiştir. 
 

14.jpg
Şekil 6. Ambalaj atığı toplama konteynırı

 

Hanelerde geri dönüşüm uygulaması 

Hanelerde bazı sakinler evlerine bir geri dönüşüm kutusu koyarken, diğerleri geri dönüştürülebilir malzemelerini saklamak için plastik bir torba veya yeniden kullanılabilir bir torba kullanır, bu hane halkının tercihine kalmıştır.

Evlerde atıkların nasıl ayrıştırılacağı Şekil 7'de verilmiştir.
 

15.jpg
Şekil 7. Evde atıkların geri dönüştürülmesi

 

Singapur'daki tüm geri dönüşüm kamyonlarının yeni ve aynı tasarımla yenileneceği duyurulmuştur.

2020 Ağustos ayından bu yana maviye boyanan kamyonlar, halkın onları atık toplama araçlarından kolayca tanımasına ve ayırt etmesine yardımcı olmaktadır.

Toplama sistemi kapıdan kapıya, apartmandan apartmana veya binadan binaya yapılmaktadır. 

Toplanan gıda atıkları, ambalaj atıkları ve e-atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.
 

16.jpg
Şekil 8. Ambalaj atığı geri dönüşümü

 

Binalarda, okullarda ve iş yerlerinde geri dönüştürülebilir malzemeler, mavi renkli kamyonlar tarafından toplanarak tesise gönderilmektedir.

Kamyonların üzerinde "Ben bir geri dönüşüm kamyonuyum" yazmaktadır. Burada geri dönüştürülebilir malzemeler bir konveyör bant üzerine yerleştirilmekte ve işçiler malzeme türlerine göre ayırmaktadır.

Geri dönüştürülebilir malzemeler, özel bir geri dönüşüm kamyonu tarafından toplanır ve bir Malzeme Geri Kazanım Tesisine (MRF) gönderilir.    

Geri dönüştürülebilir maddeler farklı atık akışlarına ayrılır, balyalanır ve yerel ve denizaşırı geri dönüşüm tesislerine gönderilir. 
 

 

 

18.jpg
Şekil 9. Ambalaj atığı toplama projesi

 

19.jpg
Şekil 10. Islak atık toplama aracı

 

MRF tesislerinde ayrıştırılan camlar cam üretim, plastikler plastik üretim, kağıtlar kağıt üretim ve metaller metal üretim tesislerine gönderilmektedir.

MRF'den tesislerinde ayrıştırılan ürünleri, alternatif hammadde olarak geri dönüşümü Şekil 10'da verilmiştir. 
 

20.jpg
Şekil 11. Kullanılmış camların, plastiklerin kağıtların ve metallerin alternatif hammaddeye dönüşümü


Geri dönüşüm kamyonları yalnızca mavi geri dönüşüm kutularından geri dönüştürülebilir malzemeleri toplar ve çöp kutusu merkezlerinden atık toplamaz.

Geri dönüştürülebilir malzemeleri ve atıkları toplamak için kullanılan kamyonların türü benzer görünebilir, ancak bunlar aslında farklı toplama programları olan ayrı kamyonlardır.

Geri dönüşüm kamyonlarında genellikle kamyonun yan tarafında bir geri dönüşüm logosu bulunur.

2021 Ağustos ayından bu yana, halka açık atık toplayıcılardan (PWC'ler) gelen tüm geri dönüşüm kamyonları, halkın geri dönüşüm kamyonlarını kolayca tanımlamasına ve bunları atık toplama araçlarından ayırmasına yardımcı olmak için yeni aynı görünümle yenilenmiştir.

Geri dönüşüm kamyonları artık mavi geri dönüşüm kutusuna uyması için maviye boyanmıştır ve büyük bir geri dönüşüm logosuna (Mobius döngüsü) ve "Ben bir geri dönüşüm kamyonuyum" etiketine sahiptir.


Toplayıcılar, tüccarlar ve yerel geri dönüşüm tesisleri

Singapur'da özel şirketler, gıda, plastik, metal, çelik cürufu, kullanılmış bakır cürufu, lastik / kauçuk, bahçecilik, ahşap, elektronik atık ve inşaat ve yıkım atıkları gibi farklı atık türlerini geri dönüştürmek için geri dönüşüm tesisleri kurmuşlardır.

Singapur, 2030'a kadar sıfır atık ülkesi olmayı hedeflemektedir.

Sıfır atık projesini uygulayan Singapur'da, paylaşım toplumu oluşması hedeflenmektedir. 

Yemekleri ve alışverişi daha iyi planlıyorsanız çöp kutusuna atık atmaya gerek yok ve herhangi bir fazlalığı arkadaşlarınızla, komşularınızla ve yabancılarla paylaşabilir ve artık ihtiyaç duymadıklarını yeniden kullanabilirseniz daha da kolay.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU