Evlerde ve işyerlerinde yüzde 35 daha az su tüketmek mümkün

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Independent Türkçe için yazdı

İnsanlığın, doğal çevrenin ve tüm canlıların kalıcı iyiliği için dünya ve kaynakları akıllıca kullanılmalıdır. 

Dünya, yüzde 70'in üzerinde suyla kaplıdır. Ancak yeryüzündeki suyun yüzde 97'si deniz suyu, yani tuzlu su ve yüzde 2'si kutup buzullarında veya akiferlerde bulunan tatlı sudur.

Dünya yüzeyindeki göllerde ve nehirlerde oluşan tatlı su oranı yalnızca yüzde 0,014'dir. 

Sınırlı küresel tatlı su kaynakları ile, su hizmeti sağlayıcılarının, arz-talep açığını kapatmak için su talebi yönetimini bir seçenek olarak görmeleri gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler Raporu (2014)'e göre küresel düzeyde yıllık su talebinin 50 yıl öncesine göre 3 kat daha fazla, 64 milyar metreküp olduğunu göstermektedir.

TUİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye'de belediyeler, yüzeysel ve yeraltından olmak üzere toplam 6,5 milyar m3 su çekmişlerdir.

Göl, baraj, akarsu ve yeraltı suyu gibi temiz su kaynaklarının korunması, kuraklığın etkisinin azaltılması, kirletici kaynakların azaltılması ve iyileştirilmesi; bu kaynakların evde, işyerinde, tarımda ve sanayide akıllı kullanılmasına bağlıdır.

Sularımızı verimli ve doğru kullanmak geleceğimizi korumaktır.

Su tasarrufu, suya olan talebi azaltmak için en uygun maliyetli ve en çevreci bir yoldur.

Bu, malzemelerin ömrünü uzatır ve gölleri, barajları, akarsuları ve yeraltı suları gibi kaynakları korur.

Daha az su kullanıldığında kanalizasyon sistemlerinden arıtma tesislerine daha az baskı oluşur.

Suyu verimli kullanmak enerji tasarrufu sağlar. Şehirlerde kullanılan toplam enerjinin yüzde 2-3'ü içme suyunu pompalamada ve atıksuyu arıtmada kullanılmaktadır.  

Su en temel ihtiyaç maddelerimizden biridir. Susuz hayat olmaz.

DSÖ'ye göre, temel ihtiyaçları karşılamak için günde en az 25 litre suya ihtiyaç var.

Sularımızı kirletmeden kullanalım. İklim değişikliğinin en büyük negatif etkisi, su kaynakları üzerine oluşacaktır.

Su kaynaklarının korunması ile ilgili herkesin yapacağı bir şeyler olduğunu unutmayalım. Bir damla suyu dahi boşa akıtmaktan kaçınmalıyız.

Ülkemizdeki su politikasını gözden geçirmeliyiz. Karmaşık yapıdan sade ve uygulanabilir bir sisteme geçiş yapılmalıdır.

Ülkemizde su yönetiminde merkezde bir otorite ve yerelde bir otorite olmalıdır. 

Gazetelerde ve televizyonlarda suların nasıl verimli kullanılacağına dair uygulamalı programlar ve kamu spotları yapılmalıdır.

Evlerde ve iş yerlerinde su tüketimini yüzde 35 azaltabiliriz.

Su faturalarının az gelmesini ve su kaynaklarımızın korunmasını istiyorsanız aşağıdaki yazıyı mutlaka okuyunuz.

Su ayak izini azaltmanın en kolay ve etkili yollarından biri sızdıran muslukları ve tuvaletleri onarmak, su savurgan muslukları, duş başlıklarını ve tuvalet rezervuarlarını tasarruflu sistemlerle değiştirmektir.

Ülkemizde suyun verimli ve ekonomik tüketilmesi için su tasarrufu ekipman teknolojisini ve sektörünü geliştirmeliyiz.

Akıllı şehirleşmede suyu verimli kullanmak temel ilkedir. 


Belediyelerin yapması gerekenler

Belediyeler, evlerde ve işyerlerinde suyun nasıl verimli (daha az) kullanılacağına dair web sayfaları ve danışma merkezleri oluşturmalıdır.

Tüketicilere musluk, duş başlığı ve tuvalet rezervuarı satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda ve önerilerde bulunmalıdır.

Evlerde su kaçaklarının nasıl tespit edilebileceği gösterilmelidir.

Belediyeler, TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve inşaat firmaları yeni yapılmakta olan binalarda su tasarruflu rezervuarlar, musluklar ve duş başlıkları kullanmalılar/kullandırmalılar.

Gelişmiş ülkelerde 20 yıl önce su tüketimi 250 litre/kişi/gün iken bugün yeni su tasarruflu teknolojik ekipmanlar kullanarak 130 litre/kişi/güne düşürülmüştür.

Tuna havzasındaki AB üye ülkelerinde mevcut su tüketimi son yıllarda düşmektedir ve şu anda üye devletlerde tüketim 100-150 litre/kişi/gün aralığındadır, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan ise halihazırda 100 litre/kişi/günün altındadır.

Gelişmiş ülkeler kullanmadan koruma metodunu esas aldılar. Ev ve işyerlerinden kişi başına 130 litre/gün ve altında su tüketimi için su fiyatlandırılması kademeli ve makul olmalıdır. 

Suyun adil ve eşit olarak fiyatlandırılması; suyu temiz halde tutma, sistemini sürdürülebilmesi ve genişletilebilmesi için önemlidir.

İçme suyu ve atık su tarifeleri, tatlı suyun uygun şekilde arıtılması, iletilmesi, dağıtımı ve daha sonra atık suyun toplanması, uzaklaştırılması, arıtılması ve boşaltılması hizmetlerini ve servisleri karşılayacak şekilde belirlenir.

Ancak kişi başına günde 130 litreden fazla su tüketen konut ve işyerinde su tarifeleri kademeli olarak arttırılmalıdır.

Vatandaşlara su israfının önüne geçecek su tarifesi uygulamaları konmalıdır. Ortalamanın üzerinde su tüketenlerden yüksek bedellerde tahsilat gerçekleştirilmelidir.

Verimli (tasarruflu) su kullanıldığında su faturası daha az gelecektir. Böylece su pompalarının enerji tüketimi daha az olacak ve atıksu arıtma tesisine gelen suyu debisi düşecektir.

Şehirlerde yapılan parklar artık basınçlı sulamaya geçmelidir. Şehirlerde yeşil alanlarda basınçlı sulama sistemleri kurulmalıdır.

Şehirlerde vahşi sulamaya son verilmelidir. Şehirlerdeki ağaçlandırma çalışmalarında da sulama işlemi basınçlı sulama sistemi ile yapılmalıdır. 

Park-bahçeleri sulamak için buharlaşmanın az olduğu sabah ya da akşamüstü saatleri tercih edilmelidir.
 

1.jpg
Şekil 1. Yağmurlama ile sulama yapmak yanlış

 

Kaçak kuyular kapatılmalıdır. Belediyeler ve DSİ bu konuda ayrı birim kurmalıdır. Kimsenin yeraltı suyunu gelişi güzel kullanmaya hakkı yoktur. DSİ ve Belediyelerden izinsiz kuyu açılmamalıdır.   

Belediyeler şebekelerdeki kaçak/kayıpları izleyecek ve gerekli önlemleri alacak bir birim kurmalıdır. 
Yerel yönetimler, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası" çerçevesinde, ücretsiz su tasarrufu danışma hattı kurmalıdır.

Konutlarda ve iş yerlerinde kişi başına düşen su tüketimi azaltıldıkça içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin kapasitelerini artırmak gerek kalmaz ve böylece altyapı yatırımları minimize edilir.

Böylece nüfus artışına bağlı olarak içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin kapasitelerini artırmaya gerek kalmaz ve içme suyu kaynaklarına olan baskı minimize olur. 

Belediyeler su tüketiminin yoğun olduğu konutları ve işyerlerini tespit etmeli ve buralarda su tüketimini azaltmak için alınması gereken önlemleri ortaya koymalıdır.


Evlerde ve iş yerlerinde yapılması gerekenler 

Evlerde suyun yüzde 35 banyoda, yüzde 30 tuvalette, yüzde 20 çamaşır ve bulaşık yıkamada, yüzde 10 yemek pişirme ve içme suyu ve yüzde 5 temizlik amacı ile kullanılmaktadır. 
 

2.jpg
Şekil 2. Konutlarda su tüketim alanları

 

Yeni mutfak musluklarının su akış oranları 8,3 litre/dakika ile sınırlandırılmıştır. 

Yeni banyo ve tuvalet musluklarının, tipik olarak, su akış oranları dakikada 1.9 ila 5,7 litre arasında sınırlayan havalandırıcılar içermektedir.

Evlerdeki veya işyerlerindeki bir musluk veya rezervuar saniyede bir damla su sızdırıyorsa; yılda en az 12 500 litre su israf ediliyor demektir. Su sızdıran musluk ve rezervuarlar tamir edilmelidir. 
 

3.jpg
Şekil 3. Musluklardan su sızıntısı önlenmeli

 

Klasik musluklar yerine kolay açılıp kapanabilen havalandırmalı, düşük akımlı musluklar kullanılarak su tüketimi yüzde 25 azaltılabilir.

Su kullanmadığınız zaman en az iki saatlik bir süre öncesinde ve sonrasında su sayacını okuyarak su sızıntılarını kontrol edebilirsiniz.


Okullarda yapılması gerekenler

Okullarda, resmi kurumlarda ve ibadethanelerde su kayıplarının ve kullanımının minimize edilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Su sızıntıları izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Boşa su akıtılmamalıdır.

Klasik musluklar, sensörlü, havalandırmalı, düşük akımlı az su tüketen musluklarla değiştirilmelidir.

Okullarda öğrencilerin az su tüketimi ile ilgili eğitimler verilmelidir. Su sızıntılarının okul idaresine bildirilmesi istenmelidir. Bu konuyla ilgili ayrı bir çalışma yapılmalıdır.


Park bahçelerde ve tarımda vahşi sulamaya son

Ülkemizde özellikle tarımda salma (vahşi) sulamaya son verilmeli ve basınçlı sulamaya geçilmelidir.

Bu konuda seferberlik ilan edilmelidir. Hükümetimizin hazırladığı sulama ile ilgili program daha çok tarım faaliyetlerinde uygulamaya konmalıdır.

Bu konuda eksiklikler varsa giderilmelidir. Vahşi sulama ile toprakların tuzlaştırıldığı unutulmamalıdır. 

Park-bahçeleri ve tarım alanlarını sulamak için buharlaşmanın az olduğu sabah ya da akşamüstü saatleri tercih edilmelidir.

Bitkilerin yapraklarını değil saplarının dibini sulayınız. Su akıp gitmeden önce toprağın suyu ne kadar çabuk emdiğini görünüz. Toprağın nemli kalması için, toprağa kompost ilave ediniz.

Sanayileşmede az su tüketen temiz teknolojilere geçilmelidir. Su yoğun sanayilerde atık suların arıtılıp tekrar kullanabilecek teknolojiler devreye girdirilmeli ve teşvik edilmelidir.
Arıtılmış sular tekrar kullanıldığı zaman bedeli minimum olmalıdır.  Ülkemizde su yoğun sanayiden az su kullanan sanayilere geçiş yapılmalıdır. 
 

4.jpg
Şekil 4. Verimli su kullanımı 

 

Banyo ve tuvalette su tüketimi

Evinizde ve işyerinizde her gün ne kadar su tükettiğinizi (m3/ay) biliyor musunuz?

Evinizde su israfına son vermek ve su faturalarını düşürmek için öncelikle ne kadar su tükettiğinizi öğrenmelisiniz.

Ayın başında ve sonunda su sayacınızı okuyunuz. Aradaki fark o ay tükettiğiniz su miktarını gösterir.

Ayrıca su faturalarından da tükettiğiniz su miktarını tespit edebilirsiniz.   

Birçok evde, işyerinde gizli su kaçağı olabilir. Bunu tespit etmek için bütün muslukları kapatınız ve su sayacını okuyunuz.

İki saat süre ile su kullanmayınız. İki saat sürenin sonunda su sayacını tekrar okuyunuz.

Veya seyahate çıkmadan önce su sayacını okuyunuz ve eve geri döndüğünüzde su sayacını tekrar okuyunuz. Böylece gizli su kaçağı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Evlerde, banyo ve tuvalette tüketilen su miktarı evde tüketilen toplam suyun yüzde 70'ini oluşturmaktadır.


Tuvalette su tüketimi

Evsel su tüketimleri arasında önemli yer tutan tuvaletler yüksek oranda su tüketilen alanlardır. Yapılan bir çalışmada yaklaşık yüzde 27-30 oranında tuvaletlerde su tüketildiği hesaplanmıştır.

Bir tuvaletteki su kullanımını azaltmanın en basit yolu yıkama hacmini azaltmaktır. Tuvaletlerin klasik rezervuarının su depolama kapasitesi 16 litredir.

4 kişilik bir aile, her bir kişinin 2 defa kullandığı varsayılarak, 16 litrelik tuvalet rezervuarı ile ayda tuvalette 3.840 litre su tüketir.

Suyu israf eden bu tuvalet rezervuarları mutlaka değiştirilmelidir. Bunun yerine yıkama başına 4 litrelik ultra düşük tuvalet rezervuar ile hem tuvaleti temizlemek hem de su tüketimini ayda 960-1,200 litreye düşürmek, yılda 34,560 litre su tasarruf etmek ve tuvaletlerde su tüketimini yüzde 75 azaltmak mümkündür.

Helâ taşlarında kullanılacak rezervuar sistemlerinde ise rezervuarın 5 litre su akıtacak şekilde ayarlanması gereklidir.

Kısaca rezervuarların verimliliğini artırmanın en iyi yolu, eski ve verimsiz bir rezervuar yerine, yeni ultra düşük akımlı rezervuar veya kademeli rezervuar kullanmaktır. 

Evinize ve iş yerinize yeni tuvalet rezervuarı satın alırken, bir sifon çekiminde maksimum 4 litre su tüketen modeller olmasına dikkat ediniz. 
 

5.jpg
Şekil 5. Klasik tuvalet rezervuarı ile yüksek verimli tuvalet rezervuarı

 

Diğer yandan tuvalet rezervuarınız su sızdırabilir. Bu miktar günde 700 litreye ulaşabilir.

Sızıntı suyunu kontrol etmek için rezervuara birkaç damla boyalı su ilave ediniz ve en az 30 dakika sifonu çekmeyin.

Bu rengi 35 dakika içinde tuvalette de görürseniz sızıntısı var demektir. Su sızdıran rezervuarınızı tamir ediniz/ettiriniz.


Banyoda su tüketimi

Klasik duş başlıkları dakikada ortalama 15-20 litre su akıtırken düşük akışlı (düşük debili) havalandırmalı duş başlıkları (suyun hava ile karıştırılması anlamına gelir) dakikada 3,4-7,6 litre su tüketmektedir.

Böylece 5-6 dakikalık duş esnasında 90-120 litre su yerine; 45-60 litre sıcak su ile aynı banyoyu yapmak mümkündür.

Böylece 4 kişilik bir aile günde 3 defa duş yapsa yılda 55 ton su tasarruf edebilir.

Banyoda kullanılan duş başlıklarının maksimum su tüketim miktarı 9,5 litre/dakikadan az olmalı.

Düşük akışlı (düşük debili) eko havalandırmalı duş başlıkları kullanarak su tüketimini dakikada 10 litreden daha aşağı düşürebilirsiniz.

Böylece normal duş başlığına göre yüzde 30-40 su tasarrufu sağlayabilirsiniz. 

Havalandırmalı duş başlıkları, daha büyük damlacıklar oluşturmak için havayı su akışıyla karıştırır. Sonuç olarak, duş başlığından gerçekte olduğundan daha fazla su geliyormuş gibi görünecek ve hissedilecektir.

Böylece yüzde 50'ye varan oranda daha az su kullanarak lüks ipeksi bir duş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Havalandırmalı duş başlıkları, suyu havayla karıştırarak ihtiyaç duyulan toplam su miktarını azaltır. 

Banyodaki muslukta düşük akımlı havalandırmalı başlık kullanarak suyu yüzde 25-35 daha verimli kullanabilirsiniz ve o oranda da sıcak su kullanımını azaltabilirsiniz.

Havalandırıcılarınızı periyodik olarak temizleyiniz. Filtre üzerinde partikül birikebilir. 
 

6.jpg
Şekil 6. Klasik, türbinli ve düşük akımlı duş başlıkları

 

Duş süresinin 5 dakika veya altında olmasına özen gösteriniz.

Duş yerine küvette banyo yapmak istiyorsanız küvete koyacağınız su seviyesini 2,5-5 cm azaltarak banyo yapabilirsiniz. 

Banyo küvetinde banyo yapmak zorunda iseniz önce küvet drenini kapatınız sonra musluğu açıp küvete su doldurunuz.

Duş başlığınızı temizlemek, su israf etmeden en iyi şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayacaktır.


Diş fırçalama ve tıraş olma

Dış fırçalama ortalama 3 dakika süre alır. Eğer musluk açık bırakılırsa her fırçalama esnasında ortalama 15 litre suyu israf etmiş olursunuz. Günde iki defa diş fırçalanırsa yılda 10.950 litre su tüketirsiniz.

1 yıl boyunca, günde 2 kez, 3 dakika suyu kapatmadan dişlerinizi fırçaladığınızda, bir ailenin 2 yıllık mutfak suyu ihtiyacını boşa akıtmış oluyorsunuz.

Eğer dişinizi fırçalarken diş fırçanızı bir bardak su içinde çalkalarsanız; yılda 9,100 litre su tasarrufu yaparsınız veya debisi 1,8-4,5 litre/dakika olan havalandırıcılı düşük akımlı musluk kullanarak su tüketimini azaltabilirsiniz.  

Havalandırıcılı düşük akımlı armatür teknolojisi geliştirilmeli ve kullanılması yaygınlaştırılmalıdır.  
 

7.jpg
Şekil 7. Dış fırçalarken su tasarrufu

 

Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken ve yüzünüzü sabunlarken musluğu kapalı tutarak, günde 15-35 litre su tasarruf edebilirsiniz.

Tıraş makinesini veya tıraş bıçağını bir bardak su içinde durulayabilirsiniz/temizleyebilirsiniz. Böylece her tıraşta 11 litre su tasarrufu yapabilirsiniz.  

Diş fırçaladıktan, tıraş olduktan ve elinizi yıkadıktan sonra oluşan gri su rezervuarda depolayıp tuvalet temizlemek için kullanabilir. Su verimli tuvaletler Şekil 8'de verilmiştir. 
 

8.jpg
Şekil 8. Su verimli tuvaletler

 

Mutfaklarda su tüketimi

Mutfakta yemek hazırlama ve içme suyu olarak tüketilen su miktarı, evde tüketilen toplam suyun yüzde 10'unu oluşturmaktadır.

Bulaşıkları elinizle yıkarken önce kaba kiri fırça ile çıkartınız. Leğene ılık/soğuk suyu ve deterjanı koyup deterjanı da köpürtünüz ve musluğu yavaşça açıp kapları hızlıca yıkayınız.

Sonra aynı leğene temiz ılık/soğuk su koyarak temizlenmiş kaplarınızı çalkalayınız.
 

9.jpg
Şekil 9. Mutfakta su kullanımı

 

Direkt akan musluk suyu ile kaplarınızı durulamayınız. Böylece günde, 30-60 litre su tasarruf edilmiş olur.

Bulaşıklarınızı elle veya bulaşık makinesinde yıkamadan önce su dolu leğende ıslatınız ve kirleri yumuşatınız. 

Bulaşıklarınızı akar musluk suyu ile yıkamayınız. Derin ve geniş bir kap içindeki su ve deterjan yardımı ile bulaşıkların kirlerini çıkardıktan sonra musluğu yavaşça açın ve çalkalama, durulama yapın.   

Mutfak, banyo ve tuvaletlerde kullandığınız klasik musluklar dakikada 8-27 litre su tüketirken, düşük akımlı havalandırmalı musluklar dakikada 1,8-4,5 litre su tüketir.

Böylece yüzde 50 oranında su tasarrufu yapabilirsiniz. Mutfak, banyo ve tuvaletlerdeki musluklara takılan havalandırmalı aparatlarla aynı su akımını sağlamak mümkündür.

Havalandırmalı düşük akımlı muslukların günde kişi başına 41 litre su tükettiği tespit edilmiştir.  Bu teknolojik ekipmanların teşvik edilmesi, ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi gereklidir. 

Otel, motel gibi işyerlerinde sensörlü, havalandırmalı düşük akımlı armatörler kullanılarak suyun boşa akmasını ve verimli kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Unutmayınız ki; müşteriler bazen muslukları açık unutabiliyor ve su boşa akabiliyor. 
 

10.JPG
Şekil 10. Normal musluklara yerleştirilen (düşük akımlı) havalandırmalı başlıklar

 

Muslukların su damlatmasını önleyiniz. Dakikada 50-100 damla su akıtan bir musluktan, ayda 750-1500 litre suyun israf edildiğini unutmayınız.

Su sızdıran musluklarınızı mutlaka tamir ettiriniz ve boşa su akıtmayınız. Musluk tamiratı yapan firmalar belediye su idarelerinden lisanslı olursa, su idarelerinin bunları denetlemeleri mümkün olur.

Ayrıca üretici firma servislerinin de yaygınlaştırılması gereklidir.  
 

11.JPG
 Şekil 11. Su damlatan musluklar

 

Sebze ve meyveleri akar musluk su yerine, su dolu kapta yıkayınız. Leğenin yarısına kadar su koyunuz. Sebze ve meyveleri suya koyduktan sonra musluğu yavaşça açınız ve hızlıca yıkama yapınız.

İçme suyu olarak akan musluk suyu yerine, sürahi veya buzdolabına konmuş suyu kullanınız.
 

 

Musluklardan sıcak su sızıntısı fazla su kullanımı ve enerji israfı demektir. Enerji ve su israfını önlemek için musluklarınızı mutlaka tamir ettiriniz. 

Buzluktan çıkardığınız yiyecekleri gevşetmek için su kullanmayınız. Buzluktan çıkardığınız yiyecekleri, akşamdan buzdolabının alt gözüne koyarak  gevşetebilirsiniz.
 

12.jpg
Şekil 12. Evlerde su kaybı

 

Bulaşık ve çamaşır makinesi

Evlerde enerjiyi ve suyu verimli tüketen A sınıfı çamaşır ve bulaşık makinesi kullanılmalı. Çamaşır ve bulaşık makinesi satın alırken evde yaşayan insan sayısına ve oluşan kirli çamaşır ve bulaşık miktarına göre cihazlar seçilmeli. Doğru seçim elektrik ve su tüketimini azaltır. 

Yıkamadan önce çamaşırların ve bulaşıkların her zaman tam olarak dolana kadar bekleyin - iki yarım yıkama, tek bir tam yıkamadan daha fazla enerji harcar.

Klasik çamaşır ve bulaşık makineleri bir defada ortalama 40 litre su tüketirler. Çamaşır ve bulaşık makinesini tam dolumda çalıştırınız.

Çamaşır makinesini çalıştırırken kısa programları tercih edebiliriz. Çamaşır ve bulaşık makinesini tam veya yarı dolu halde çalıştırdığınız zamanda da aynı miktar su ve elektrik tüketirsiniz. Su ve elektrik israfını önleyiniz.
          

13.JPG
Şekil 13. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde su kaybı

 

Çamaşır ve bulaşık makinası satın alırken, su ve enerjiyi verimli kullanan modelleri tercih ediniz. 


Araç yıkıma

Aracınızı mümkünse kovaya konan su ile yıkayınız/yıkatınız.

Aracınızı mümkünse beton veya asfalt yerde yıkamayınız/yıkatmayınız. Zemini çakıl olan yerlerde yıkamayı/yıkatmayı tercih ediniz. 
Normal hortumla aracınızı yıkamayınız/yıkatmayınız.

Mutlaka otomatik durdurmalı başlıklı hortumlarla aracınızı yıkatınız. Aracınızı otomatik durdurmalı başlıklı hortumla yıkatırsanız, her seferinde 40 litre suyu tasarruf edersiniz.

Belediyeler araç yıkama yerlerinde gerekli denetimleri yaparak, az su tüketecek ekipmanlara ve donanıma sahip olmayan yerleri öncelikle uyarmalı, gereğini yapmayanlar hakkında yasal işlem yapmalıdır.

Araç yıkama yerlerinde kullanılan suyun bedeli yüksek olmalıdır. 

Belediyeler araç yıkama yerlerinin yağmur suyu hasadı yapmalarını şart koşmalı ve mümkünse içme suyu şebeke suyunun kullanılmasına son vermeli. 

Araç yıkama yerlerinde yıkama suyu ön arıtmaya tabi tutularak, araç yıkamada tekrar kullanılmalıdır. Bu sistem mutlaka yaygınlaştırılmalıdır. 

Araç yıkama yerlerinde öncelikli olarak arıtılmış atıksuların kullanılması teşvik edilmelidir. 
                    

14.jpg
Şekil 14. Evde araç yıkama

 

15.jpg
Şekil 15. Tasarruf en büyük su kaynağıdır

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU