Kıdem tazminatı tavanı değişti

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, kıdem tazminatı hakkında yazdı

Fotoğraf: AA

2022 yılında işten ayrılacak ya da işten çıkarılacak işçilerin merakla beklediği kıdem tazminatı tavanı da belirlenmiş oldu.

Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine göre, zam oranlarında ve kat sayılarda değişiklik olmaması halinde aşağıda belirttiğimiz tavan geçerli olacaktır. 

Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan artışlarla birlikte kıdem tazminatı da arttı.

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılıyor. Asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren brüt 5.004 TL olarak belirlendiğinden dolayı, en düşük kıdem tazminatı da bu tutar üzerinden ödenecek.

Kıdem tazminatı tavanı da memur maaşına yapılan artışlara paralel olarak artmış oldu. Kıdem tazminatı tavanı devlet memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir.

Memur maaş katsayıları değiştiğinde buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavan tutarı da değişmektedir.


Kıdem tazminatı tavanı

01 Ocak 2022- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,229979) memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,59963), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,072934) olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 01 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı: 10.596,74 TL'dir.

Kimler kıdem tazminatı alabiliyor?

1475 sayılı İş Kanunu 14'ncü maddesi ile düzenlenmiştir.

İş Kanunu'na tabi işçilerin;

İş sözleşmelerinin:

 1. İşveren tarafından İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
   
 2. İşçi tarafından İş Kanunu'nun 24'üncü maddesi uyarınca,
   
 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
   
 4. Bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
   
 5. Emeklilik için öngörülen yaş dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81'inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, feshedilmesi veya
   
 6. Kadın çalışanın evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya,
   
 7. İşçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde ödenmektedir.

 

 

Sorularınız için: [email protected]

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU