İsteğe bağlı sigortalılık; ek 5 ve ek 6 sigortalılığın yapılandırması

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, isteğe bağlı sigortalılık; ; ek 5 ve ek 6 sigortalılığın yapılandırması hakkında merak edilenleri Independent Türkçe için cevapladı

Fotoğraf: AA

7326 Sayılı kanun kapsamında isteğe bağlı sigorta ve ek 5 ve ek 6 sigortalık diye adlandırılan emeklilik sistemi içerisinde prim ödeyen vatandaşlarımız içinde yeniden emekli olma ışığı doğdu.

506 sayılı Kanunun mülga 85'inci maddesi 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından1 Mayıs 2003 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1 Mayıs 2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin art arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30Eylül 2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

5510 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

5510 sayılı Kanunun 52'nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5510 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyenlerin;

2021 yılı Haziran ayında başvurmaları halinde 2020 yılı temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık;

2021 yılı ocak, şubat, mart, nisan ayı;

2021 yılı temmuz ayında başvurmaları halinde 2020 yılı ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık; 2021 yılı ocak, şubat, öart, nisan ayı;

2021 yılı ağustos ayında başvurmaları halinde 2020 yılı eylül, ekim, kasım, aralık, 2021 yılı ocak, şubat, mart, nisan ayı, isteğe bağlı sigorta primlerini 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak olarak ödeyen sigortalılar yönünden yapılandırma işlemleri

5510 sayılı Kanunun 51'inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80'inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların kalan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde, bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkânı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Bu sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin yapılandırma kapsamına giren primleri, yine genelgenin "10.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri" kısmının "b) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden" başlıklı bölümünde belirtildiği şekilde yapılandırılabilecektir.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar yüzde 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

 

 

Sorularınız için: [email protected]

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU