Vazife malullerine sağlanan haklar: Faizsiz konut kredisinden yararlanacak hak sahipleri kimler?

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, vazife malullerine sağlanan haklar hakkında merak edilenleri Independent Türkçe için cevapladı

Fotoğraf: Pixabay

Faizsiz konut kredisinden yararlanacak hak sahipleri kimlerdir?

 • 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 56'ncı maddesi ile mülga 45'inci ve 64'üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 47'nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların,
   
 • Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
   
 • Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
   
 • Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
   
 • İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
   
 • 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

 

Krediden yararlanacak hak sahipleri arasında öncelik sıralaması nasıldır?

Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle;

a) Malulün kendisine,

b) Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,

c) Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,

ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına,

konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ)  tarafından kredi verilmektedir.

Kredinin bir defa kullanılmasından sonra, diğer hak sahiplerine yeniden kredi verilemeyeceğinden yeni bir hak sahipliği belgesi düzenlenmemekte ve talepleri reddedilmektedir.


Krediden yararlanacak hak sahipleri, hak sahipliği belgesi almak için kuruma nasıl başvuru yapmalıdır?

Harp veya vazife malullerinin kendileri, vefatları halinde ise öncelik sıralamasına göre kredi kullanabilecek olan kişilerin görev alanına göre Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığına veya SGK İl Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru için, e-Devlet üzerinden de "Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu" bölümü tıklanarak hak sahipliği belge başvurusu yapılabilir.

Yararlanma hakkı bulunan hak sahiplerinin Kurumumuza kredilerden faydalanmak üzere başvurması halinde, taleplerine göre "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi" ve "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" düzenlenmektedir.

Yönetmeliğe göre hak sahipliği belgesi dışında gereken başvuru belgeleri banka tarafından incelenmektedir. 


Kullanılan kredi borcu ne şekilde tahsil edilmektedir?

 • Kredinin hak sahibince geri ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunca, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu aylığının dörtte biri oranında kesilerek yapılmaktadır.
   
 • Aylık bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının dörtte birinin yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılır.
   
 • Malullerin çalıştığı kamu kurumunda çalışmalarının devam etmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları

hallerinde, kredi kullanılacak aydan önceki son aylığının dörtte birinin  yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırılmaktadır.


Kredi borcu bitmeden aylığı kesilenlerin veya aylık almayan hak sahiplerinin borçları ne şekilde tahsil edilir?

 • Sosyal Güvenlik Kurumu, kredi kullananlardan her ne suretle olursa olsun aylığı kesilenlerin aylıklarının kesildiğini ve bakiye borç tutarını Ziraat Bankası'nın Genel Müdürlüğüne bildirmektedir.
   
 • Kamu kurumunda çalışan malullerin çalıştığı kurum ile her ne suretle olursa olsun ilişkisinin kesilmesi durumunda ilgili kamu kurumu tarafından Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne yazılı bildirim yapılmaktadır.
   
 • Aynı şekilde kurumdan aylık almayan ve halen kamu kurum/kuruluşu statüsünde olmayan bir yerde çalışan kredi kullanıcılarının bakiye kredi borcu, kurumdan almış olduğu son aylığının dörtte birinin  yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilerek her ayın yirminci günü akşamına kadar bankaya, borç bitinceye kadar krediyi kullananlar tarafından yatırılmaktadır.
   
 • Kredi kullanan hak sahibinin ölümü halinde, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarınındörtte biri oranında kurumca kesinti yapılmaktadır.
   
 • Aylığa bağlanan çocuklara müştereken kredi verilmiş ve bunlardan bir veya birkaçının aylığının kesilmiş olması halinde; geri ödeme taksitlerinin tahsilatı aylık almakta olan çocuklardan dörtte biri oranında kesilmeye devam etmektedir.

  Aylığı kesilenlerin taksitleri ise son ödenen aylık taksit miktarının yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve bu taksit tutarı kredi borcu tamamlanıncaya kadar kendilerince bankaya yatırılmaktadır.
   
 • Aylık almayan ancak hak sahibi olan çocukların vefatı durumunda kredi taksitlerinin ödemesi, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarının dörtte biri oranında kurumca kesinti yapılır.

  Aylık almakta olan hak sahibinin bulunmaması durumunda ise son ödenen taksit tutarının yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilerek ve varisleri tarafından bu taksit tutarı kredi borcu tahsil edilinceye kadar ödenmektedir.


Faizsiz konut kredisi dışında, harp ve vazife malulleri ile vefatları halinde dul ve yetimlerine konut edinmede sağlanan kolaylık var mıdır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından konut satış kampanyaları düzenlenmekte olup, kapsama giren ve öncelik sıralamasına göre belirlenen hak sahiplerine, bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla TOKİ tarafından yaptırılan konutlardan; yüzde 10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkanı getirilmiştir.

Hak sahipleri gerek faizsiz konut kredisi kullanma hakkını gerekse kampanya hak sahipliği belgesi kullanma hakkını bir defaya mahsus olmak üzere aynı anda veya farklı zamanlarda kullanabilmektedir.

Yararlanma hakkı bulunan hak sahiplerinin Kurumumuza kredilerden faydalanmak üzere başvurması halinde, taleplerine göre "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi" ve "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" düzenlenmektedir.

Yönetmeliğe göre hak sahipliği belgesi dışında gereken başvuru belgeleri banka tarafından incelenmektedir. 

 

 

Sorularınız için: [email protected]

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU