Asgari ücretin belirlenmesinin ardından neler değişti?

Özgür Kaya, Independent Türkçe için yazdı

Fotoğraf: AA

Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte 83 Milyon vatandaşımızı doğrudan yada dolaylı olarak etkilenecektir.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3577.50 TL olarak belirlendi. Asgari ücret çalışma hayatındaki pek çok ödemeler için temel gösterge niteliğinde. Yani, asgari ücret artınca yalnızca asgari ücretlinin eline geçen net rakamda değil, çalışma hayatındaki pek çok ödemelerde değişiklik oldu. 65 yaş aylığı, gelir testi, borçlanmalar, işsizlik maaşı asgari ücretteki değişimden etkilendiler.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre; İşçinin bir aylık normal çalışma karşılığı asgari ücreti; 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında brüt 3.577,5 TL ve net 2.825 TL olarak tespit edildi.

Asgari ücretteki artışlar, memurların ve sözleşmeli personelin de içinde bulunduğu 83 milyonu bir şekilde etkilemektedir. Kimilerinin eline geçen ücret tutarı artarken kimilerinin de üzerindeki mali yük artmaktadır. Bazılarını da aylık almaya başlamaktadır. Dolayısıyla asgari ücret artışı birçok kesimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir özellik arz etmektedir.

Asgari ücret memur maaşlarını doğrudan etkiler mi?

Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar ve sözleşmeli personel için uygulanacak asgari geçim indirimi, asgari ücrete göre belirlendiği için memur ve sözleşmeli personel maaşları asgari ücretten doğrudan etkilenmektedir.

Asgari geçim indirimi 01.01.2021 - 31.12.2021  için belirlenen asgari ücretin mükellefin durumuna göre belirlenen oranın ücretliler için belirlenen 1'inci ücret dilimi (%15) ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır. Memurlar ve sözleşmeli personel de ücretli olduğu için asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. Dolayısıyla 01.01.2021 - 31.12.2021 için belirlenen 3.577,5 TL tutarındaki asgari ücret çalışanlar açısından önem arz etmektedir.

2021 yılı için asgari geçim indirimi tutarları:

Bekar Memur: 3.577,5 x % 50 x % 15 = 268,31 TL,

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz: 3.577,5 x % 60 x % 15= 321,97 TL,

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 3.577,5 x % 67,5 x % 15= 362,22 TL,   

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu:3.577,5 x % 75 x % 15= 402,46 TL,

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 3.577,5 x % 80 x % 15= 429,3 TL,

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 3.577,5 x % 85 x % 15= 456,13 TL.

2021 yılı ilk 6 aylık dönemi tahmini asgari ücretin % 85'i için hesaplanan gelir vergisi tutarı 456,13 TL olduğundan Asgari Geçim İndirimi 2021 yılında 456,13 TL'yi aşamayacaktır. Hesaplanan gelir vergisi tutarının da 456,13 TL olduğu dikkate alındığında evli ve 4 çocuklu bir asgari ücretliden gelir vergisi alınmamaktadır. Ancak, vergi dilimi % 20 olunca vergi ödemesi söz konusu olmaktadır.

Borçlanma miktarları

Asgari ücretin artması ile SGK’ya yapılacak borçlanmalar için ödenmesi gereken rakam da artıyor. Yurtdışı, doğum, askerlik gibi borçlanmalara konu prime esas kazanç sınırı asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret artınca borçlanma bedelleri de artıyor.

2021 yılında yurtdışı, doğum veya askerlik borçlanması yapacak bir kişinin SGK’ya bir günlük borçlanma için ödemesi gereken minimum rakam 38.16 TL olacak. En üst limitten borçlanmak isteyen bir kişinin ise ödeyeceği prim miktarı 286.2 TL olacak.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücrete endeksli bir diğer husus işsizlik maaşının üst limiti. Yani, asgari ücret yalnızca çalışanı değil, işsizi de ilgilendirir. İşsizlik maaşının en yüksek tutarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’idir. Buna göre 2021 yılında işsizlik sigortasından En düşük işsizlik parası 1.420,12 olurken en yüksek 2.840,28 TL işsizlik parası ödenecek.

Evde bakım ücretin ne kadar oldu?

Bakıma muhtaç engelli ve bakıma muhtaç engelliye evde bakım hizmeti veren kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmekte olan evde bakım ücretleri maaş katsayısına göre belirlendiği için asgarî ücret artışı evde bakım ücretini etkilemez. Ancak, asgari ücret evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili olmaktadır. 01 Ocak sonrası hane halkının kişi başına düşen gelirinin 1.704,46 TL'nin (Asgari Geçim İndirimi çıkarılarak net asgari ücret belirlenmektedir) altında olması yeterli olacaktır. Kişi başına gelirinden dolayı başvurusu reddedilenler asgari ücret artışı sonrasında yeniden başvurabilirler. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için ise 1 Ocak'tan itibaren 852,23 TL'nin altında olması yeterli kabul edilecektir. Asgari ücretin artması birçok yeni kişiye maaş bağlanması anlamına gelmektedir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tutarı değişti

Genel sağlık sigortası kapsamında olanların ödeyecekleri GSS primleri de asgari ücrete göre belirlendiğinden asgari ücret artışı, ödenecek GSS primlerini de arttırmaktadır. Bu ödeme ise milyonlarca GSS'linin ödeyeceği prim yükünü arttırmaktadır. Yeni asgari ücrete göre GSS'li olanlar; 3.577,5 * % 3 = 107,32 TL ödeyecektir.

Asgari ücret artışı, ödenen rapor parasını da arttırırdı

Sigortalılara (memurlar hariç) yapılan geçici iş göremezlik ödeneği; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde, sigortalı adına SGK'ya bildirilmiş olan prime esas kazançlarının, bu süredeki gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazanç esas alınarak hesaplanır. Dolayısıyla asgari ücret artışı SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğini tutarını arttıracaktır.

BES katkı payı da arttı

Asgari ücrete endeksli bir diğer gösterge ise bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı. Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişiler her ay ödedikleri primin yüzde 25’i kadar devlet katkısı alıyorlar. Bu katkıda yıllık üst sınır söz konusu. Bireysel emeklilik sisteminde bir yıl içinde en fazla asgari ücretin yıllık tutarı kadar devlet katkısı alınabiliyor. Yani, bir katılımcı için 2021’de en fazla 10.732,5 TL katkı söz konusu olacak. Asgari ücret artınca bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişilerin aldığı katkı payı da artmış  oldu.

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU