Evde bakım ücreti kimlere hangi şartlarda verilir?

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, evde bakım ücreti hakkında merak edilenleri Independent Türkçe için cevapladı

Fotoğraf: AA

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme-içme, insani ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, engellilere verilecek engelli sağlık kurulu raporlarında 'Ağır Engelli' raporu bulunanlar için evde bakım desteği parası ödenmektedir.

Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde bakım desteği denilmektedir.

Evde bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir.

Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir.

2020 yılı için evde bakım parası aylık 1,460 Türk Lirası olarak ödeniyor. Evde bakım aylığı yardımlarından yararlanan kişilerin toplam sayısı 2020 yılı ile 517 bin kişiden fazladır.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Evde bakım yardımı nedir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.


Evde bakım yardımı almak için engel oranı ne olmalıdır?

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "ağır engelli" ibaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.


Evde bakım yardımında kimler akraba sayılır?

Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.


Evde bakım yardımında engelliye kaç saat hizmet verilmelidir?

Engellinin hanedeki akrabası tarafından 24 saat bakımının yapılması esas olmakla birlikte Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti'nin uygun görmesi ve hanesinde bakımını üstlenecek akrabası olmaması halinde yakında ikamet eden akrabası tarafından en az 8 saat bakımının yapılması gerekmektedir.


Başvurular kaç günde sonuçlandırılır?

Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve il müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engellinin hanesinde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda il müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlandırılır.

Talebinin olumsuz değerlendirilmesi halinde engelliye veya yasal temsilcisine İl Müdürlüğünce 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.


İtirazlar kaç gün içerisinde bildirilmelidir?

Engelli veya yasal temsilcisi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bakım raporuna itiraz edebilir.

İtiraz talebi il müdürlüğünce değerlendirilir, gerek görülmesi halinde yeniden bakım raporu hazırlanması için farklı personelden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti görevlendirilerek işlem yapılır.

Yapılacak itirazlarda ikinci Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin verdiği karar nihai karardır.


Gelir değişikliği kaç gün içerisinde bildirilmelidir?

Engelli veya yasal temsilcisi, hanedeki akraba olan birey sayısı ve bu kişilerin gelirlerindeki değişikliği bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadır.


Adres değişikliği kaç gün içerisinde bildirilmelidir?

Engellinin ikametgah adresinin değişmesi halinde, yeni ikametgah adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirilmesi zorunludur.

Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.


Vefat halinde kaç gün içerisinde bildirilmelidir?

Engellinin vefat etmesi hâlinde, akrabası en geç on beş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem yapılır.


Hangi kuruma müracaat edilmelidir?

İkametgahın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.


Hangi aylarda yatırılır?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.


Evde bakım yardımı için kişi başına düşen gelir miktarı ne kadardır?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının3'te 2'sinden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi,

Asgari Ücretin AGİ hariç net tutarının 3'te 2'sinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabilmektedir.

2020 yılı için kişi başına düşen gelir 2 bin 104 TL'nin 3'te 2'si olan 1,402 TL'nin altında olmalıdır.

4 kişilik bir ailenin evde bakım desteği hakkından yararlanabilmesi için hane gelirinin 1,402*4= 5 bin 608 TL'nin altında olması gerekmektedir.

 

Sorularınız için: [email protected]

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU