Türk ve Kürt siyasi ilişkilerinde medya: Davutoğlu ve Babacan medyası nasıl olmalı? (2)

Hüseyin Siyabend Aytemur Independent Türkçe için yazdı

Kolaj: Independent Türkçe

Bir önceki yazımızda Kürt ve Türk ilişkisinde medyanın veya bilgi kaynağının yapıcı olma bağlamında temel prensiplerine değinirken Ortadoğu milletleri arasındaki kültürel, siyasi ve iktisadi ilişkilerin güçlendirilmesinde, siyaset ve medya rolüne dikkat çekmiştik. 

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Buradan hareketle, Ortadoğu milletleri arasında insani, yeni, aydınlık ve çok yararlı bir ilişkinin kurulması için çaba göstermek ya da milletler arasında diyalog, ilişki köprüsü ve birbirini anlamaya yönelik ilişkilerin kurulmasına katkıya her zamankinden çok daha ihtiyacımız söz konusu.

Bu anlamda özetlersek:

Kültürel yardımlaşma üzerinde çalışmak

Burada da, ortak noktaların bulunması için elde birkaç yüzyıllık ortak bir kültürel arka plan var.  

Bu ortak noktalar: 

 1. Beraber yaşama kültürünün derinleştirilmesi. 
   
 2. İdeolojik hizipçiliğin, ırk üstünlüğü fikrinin ve şiddetin reddedilmesi.
   
 3. Kültürel ve ortak alanlarda ortak kültürel çalışmaları gerçekleştirmek.
   
 4. Geçmişteki olumlu müspet aydınlık noktalar üzerinde durmak, gelecek için çalışmak ve tarihin karanlık aşamalarını bertaraf etmek.
   
 5. 'Terörist', 'gerici', 'bölücü', 'düşman', 'aşiretçi'... şeklinde, halkların ve devletlerin isimlendirildiği bu gibi yaralayıcı bir dilin kullanılmasından ve geliştirilmesinden medyayı kurtarmak. 

Ekonomi ilişkiler

Burada da kendi objektifiyle medyanın, bölgenin milletleri ve devletleriyle bağlantılı ekonomi üzerinde başlıca bir rolü var.  

Kazanç sağlanması ve ortak ekonomik ve ticari işlerin yararlı olması şu yollarla mümkün: 

 1. Kürtler ve Türkler için büyük yarar kaynağı olacak ekonomik raporlara eğilmek.
   
 2. Ortadoğu’da etkili olacak bir serbest ticaret inisiyatifi üzerine eğilmek.
   
 3. Irak Kürdistan Bölgesi (IKB), Türkiye, Amerika, Ürdün, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Lübnan, İsrail ve özellikle Irak dahil olmak üzere Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olacak bölgedeki diğer ülkeler arasındaki ticari anlaşmalar üzerinde durmak. 
   
 4. Siyasi tutumların yakınlaştırılması yolunda bir kapı olacak olan siyasi ekonomi ve ekonomi alanındaki tutumların birleştirilmesi üzerinde durmak.

  Ama bunun için Avrupa’nın başarılı deneyimine bel bağlamak ve Arap ülkelerinin bezmiş deneyiminden ders almak. 

Medya kurumlarının görevleri 

 1. IKB ve Türkiye coğrafyası ve tarihi konusunda hassas davranmak. 
   
 2. Bölge milletlerinin psikolojilerinden haberdar olmak ve aynı zamanda onların iş ve tepkilerine dair psikolojilerini bilmek. 
   
 3. Bölge ülkelerinin işlerine müdahale etmekten uzak durmak. 
   
 4. İstenmeyen ve kendi kendine tavsiyelerde bulunmaktan uzak durmak (maalesef Türk medyasının, Türk devletini, savaşa itibar etmeye çağıran haberlerine sık rastlıyoruz).
   
 5. Resmi ve yazılı olmayan raporlardan ve her biri kendi savaşlarını bizimle yapmak için kendi ülkelerinin çıkarına yazıp konuşan siyasilerin ve dünyadaki siyaset araştırmacılarının yaptığı açıklamalardan uzak durmak.     
   
 6. Hükümetin resmi sözcüsünün ve resmi kurumların konuşmasına önem vermek ve bir tarafın çıkarına ya da ortak çıkarlara zarar verecek yanlış olan ve şüphe götüren ve de bu şekilde yayınlanan bilgilerden uzak durmak. 
   
 7. Her tarafın medya konusunda işin kurallarına göre çalışması.
   
 8. Ulus, vatandaşlık, gerçekçilik kavramları üzerinde durmak, diğer nasyonlist düşünce okullarına açık olmak ve milli egemenlik ve onura saygı duymak. 
   
 9. Korku ve şüphe kültürünü yaymaktan uzak durmak, yardımlaşma ve kordinasyon için kısa ve kopuk değil uzun soluklu ve devamlı bir siyasetin uygulanması için çalışmak.
   
 10. Kapalı pencerelerin açılması ve de bozulan ilişkilerin bertaraf edilmesi ve iyileştirilmesi. 
   
 11. Ülkelerin ekonomik ve siyasi ilişkilerine zarar veren bazı medya kurumlarının yanlışları ve işledikleri suçlar karşısında medya olarak sessiz kalmamak.

  Bu konuda kurumların bu yanlışları ve suçları birbirini anlama yerine savaş ve anarşinin meydana gelmesine neden olurken, bir taraftan da ülkeler arasındaki savaşların sebepleri, resmi rakamlara ve raporlara göre yüzde 49,34’ü ise medyadır. 

Medya alanında ortak çalışma mekanizmaları

 1. Her iki tarafın ilgili medya kurumları ve bakanlıklar arasında Mutabakat Zaptı’nın yazımı ve imzalanması. Buna (Memorandum of Understanding (MOU) deniyor.
   
 2. Her iki tarafın haber ajansları arasında mesleki yardımlaşma ve medyaya dair üslup ve ibareler üzerinde anlaşma. 
   
 3. Medya ilişkili sivil toplum organizasyonları arasında yardımlaşma. 
   
 4. Farklı medya kurumlarının katılımıyla bir basın konseyinin kurulması ve medya ürünleri konusunda görüş alışverişi yapmak için yardımlaşma. 
   
 5. Basında çalışanları, mesleki bilginin arttırılması, Türk basının Kürtçe, Kürt basının Türkçe konusunda uzmanlaşmaya doğru adım atmak için medya alanına yönelik bir eğitim konusunda yardımlaşmak.

  Özellikle Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin Kürtçe konusunda Türkçe kadar hassasiyete sahip olması dini, ilmi, ahlaki, siyasi, toplumsal, ekonomi gibi tartışılmaz bir gerekliliktir.

  Kürtçe'nin resmi dil olabilmesi için yasal sürecin takipçisi olmaları varoluş prensiplerine dâhil etmeleri gerekmektedir.
   
 6. Basın-yayın fakülteleri ve enstitüleri arasında eğitim programları ve bunların yenilenmesi ve de güçlendirilmeleri konusunda yardımlaşma. IKB ve Türkiye karşılıklı Türk ve Kürt basını konusunda üniversitelerde bölümler açmak.
   
 7. Basın konusunda ilgili basın kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaret ve geziler düzenlenmesi.
   
 8. Basın kurumlarının barışa, uluslararası karşılıklı anlayışa ve UNESCO’nun 28 Kasım 1978 tarihli ve 20'nci dönemine has insan hakları kararlarına destek vermedeki rolü konusunda özel ve temel bir bildiri için çalışmak.
      
 9. Her bir tarafın, kendi ülkesinin basın kanununa ait maddeler çerçevesinde, basın ihlallerinin kendi ülkesinin kanunlarına göre cezalandırılması için çalışması.
   
 10. Bilgi ve cesaret verme ile sıfat ve teşhir arasında, hoşgörüsüzlüğün ifadesi ve özgürlük ile görüş ifade etme arasında bir sınır belirlemek için uluslararası standartlara bel bağlamak. 

Umarım yeni partilerin IKB ile ilişkilerinde yeni bir yol, yeni bir anlayış, yeni bir siyasal söylem ile yapıcı bir gelişmeye vesile olur.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU