Harari, modern çağ insanını kurtarabilir mi?

Behçet Darğın Independent Türkçe için yazdı

Yuval Noah Harari / Fotoğraf: Olivier Middendorp

Yuval Noah Harari'nin "21. Yüzyıl İçin 21 Ders" kitabı, Selin Siral'ın İngilizceden Türkçeye titiz çevirisiyle Kolektif Kitap tarafından yayımlandı.

336 sayfa olan bu eser, yayımlandığı tarihten itibaren güncelliğini koruyarak, okurlar tarafından sayısız olumlu eleştiriler aldı. 

Büyük düşünürler, iş ve bilim insanları, sürekli olarak geleceği tahmin etme ve ona göre çalışmalar yapma çabasındalar.

Daha yaşanabilir bir dünya yaratma amacı güden bu iyi niyetli çabalar, zaman zaman bilgiyi elinde bulunduranların kişisel amaçları doğrultusunda zararlı sonuçlar doğurabiliyor.

Ancak bu, bilginin kendisiyle ilgili bir sorun değil.

Bu düşünürler arasında Alvin Toffler, Ray Kurzweil, Elon Musk ve Michio Kaku gibi isimler bulunuyor; bir diğeri ise akademisyen Yuval Noah Harari'dir. 

İnsanlık tarihi ile ilgili getirdiği yorumlarla tanınan Harari, "Sapiens ve Homo Deus" gibi eserlerinde insanlık tarihini ve geleceğini şekillendiren temel dinamikleri ele aldı. 

Bu eserlerin bir devamı niteliğinde olan "21. Yüzyıl İçin 21 Ders" adlı çalışması ise daha çağdaş konulara değiniyor. 
 

21 Yüzyıl İçin 21 Ders.jpg
21. Yüzyıl İçin 21 Ders, Yuval Noah Harari, Kolektif Kitap, 336 sayfa, Çeviri: Selin Siral

 

Harari, yüzyılımızın temel meselelerini inceliyor ve dünyamızın karşı karşıya olduğu çeşitli teknolojik, politik ve sosyal sorunları tartışarak, günümüz insanının geleceğe nasıl hazırlanması gerektiği üzerine aydınlatıcı bilgiler sunuyor.

Küresel konularda kafa yoran Harari, 21'inci yüzyılın getirdiği belirsizliklerle nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda çeşitli çözüm önerileri sunuyor.

Kitapta yapay zeka, teknoloji, politika ve etik gibi birçok alanı kapsayan 21 bölüm var.

Bölümlerin ana başlıkları ise şunlardır:

  • Teknolojik zorluk
  • Umut ve umutsuzluk
  • Hakikat
  • Direnç

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Peki, Harari bize ne tür dersler veriyor? 

Kitap, teknolojik ilerlemenin insanlık üzerindeki etkilerini inceleyerek başlıyor.

Harari, yapay zeka ve robotik gibi alanlardaki gelişmelerin, insan olmanın anlamını nasıl değiştirebileceğini tartışıyor.

Bu tür teknolojilerin, iş dünyası ve günlük yaşamımız üzerinde yarattığı dönüşümleri, etik soruları da beraberinde getirdiğini vurguluyor.

Harari'ye göre, bu yeni araçlar insan eliyle kontrol edilebilirken, aynı zamanda kullanıldıkları şekillerle insanlık tarihini yeniden yazma potansiyeline sahipler.

Kitapta işlenen bir diğer önemli tema, bilgi çağında yalan haberlerin ve bilgi kirliliğinin yayılması.

Günümüzde bilgiye erişim kolaylaşmışken, bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek giderek zorlaşmaktadır.

Harari, bu durumun demokrasiler üzerindeki etkilerini ve kamuoyu nezdinde bilginin nasıl manipüle edilebileceğini ele alıyor.

Yazar, okurlara kritik düşünme becerilerini geliştirme ve çeşitli bilgi kaynaklarını sorgulama konusunda önemli dersler veriyor.


Harari ayrıca, büyük veri ve gözetim teknolojilerinin yükselişine dikkat çekiyor.

Teknoloji şirketlerinin ve hükümetlerin vatandaşları izleme kapasitesinin artması, bireysel özgürlükler ve mahremiyet hakları için ciddi tehditler oluşturuyor.

Bu durum, son günlerde insan beynine çiplerin yerleştirilerek insanların iradelerini devre dışı bırakılacağı söylentilerini akla getiriyor.

Kitap, bu gözetim ve yönlendirme araçlarının toplumsal sözleşmeye nasıl meydan okuduğunu ve bireylerin bu yeni gerçeklikte özgürlük alanlarını nasıl koruyabileceğini tartışıyor.
 


Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler konusunda da Harari, kapitalist düzenin sürdürülebilirliğini sorguluyor.

Küresel ekonomideki dengesiz büyüme, iklim değişikliği ve kaynakların tükenmesi gibi sorunlarla nasıl başa çıkılacağı üzerine önemli sorular yöneltiyor.

Yazar, milliyetçilik ve popülizmin bu sorunlara çözüm olup olamayacağını, toplumların daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek için hangi stratejileri benimsemesi gerektiğini irdeliyor.

"21. Yüzyıl İçin 21 Ders", Yuval Noah Harari'nin bilgi birikimi ve keskin analiz yeteneğiyle zenginleştirilmiş, düşündürücü ve ufuk açıcı bir çalışma.

Kitap, modern dünyanın karmaşıklığıyla başa çıkmak için gerekli araçları ve bilgileri sunarken, aynı zamanda geleceği şekillendirme konusunda aktif roller üstlenmeye teşvik ediyor. 

Eğitimciler, politikacılar ve genel olarak geleceğe yönelik kaygıları olan herkes için değerli bir kaynak olan bu kitap, zor zamanlarda yol gösterebilecek soruları ve analizleri ile dikkat çekiyor.

Kitaptan bir alıntıyla yazımı noktalıyorum:

Yerli yersiz bilgi yağmuruna tutulan bir dünyada net olmak güç demektir.

 
Keyifli okumalar dilerim…

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU