Başbakan Netanyahu'nun "fikir babası" ırkçı Jabotinsky kimdir?

Faik Bulut Independent Türkçe için yazdı

İsrail devletinin kurucu atalarından Ze'ev Jabotinsky (Vladimir Yevgenyevich Zhabotinsky)

Ze'ev Jabotinsky veya Vladimir Yevgenyevich Zhabotinsky, 17 Ekim 1880'de Rusya'ya bağlı Odessa şehrinde doğmuş; 3 Ağustos 1940'ta ABD'nin New York kentinde kalp krizinden ölmüştür. 

Dünya kamuoyunda Yahudi asıllı Rus-Amerikalı Siyonist önder olarak bilinir.

Aynı zamanda yazar, şair, hatip, gazeteci ve asker sıfatlarıyla da tanınır.

Jabotinsky, İsrail Devleti'nin kurulmasında önemli bir rol oynayan militan Siyonist-Revizyonist hareketin de kurucusudur.
 

Siyasi Siyonizmin teorisyeni Zeev Jabotinsky.jpg
Siyasi Siyonizmin teorisyeni Ze'ev Jabotinsky 

 

Siyasi hayat serüveni şöyle özetlenebilir: 

1898'den sonra Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve yabancı ülkelerde muhabirliğe başladı.

Gazetecilikte büyük ün kazanınca 1901'de başyazar olarak Odessa'ya çağrıldı.
 

Saint Petersburg'da Razsvet gazetesi yazı kurulunda Jabotinsky ve arkadaşları, 1912.jpg
Saint Petersburg'da Razsvet gazetesi yazı kurulunda Jabotinsky ve arkadaşları, 1912

 

1903'te hem yazılarıyla, hem de çok etkileyici konuşmalarıyla Filistin'de bir Yahudi milli devletinin kurulması yolunda Siyonist görüşler savunmaya başladı.

1903'teki Kişniev'de yaşanan pogrom (Yahudi Katliamı) olayından hemen önce Siyonist harekete katılan Jabotinsky, 1905 yılında Rusya'daki Yahudi Halkın Eşit Hakları Birliği adıyla bir örgüt kurdu ve Bütün Rusya Siyonistleri Konferansı'nın baş konuşmacısı oluverdi.

1909'da İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesinin ardından Berlin'deki Siyonist Organizasyon'un Yürütme Bürosu, Jabotinsky'i İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) önderleriyle irtibat kurmak üzere başkent İstanbul'a gönderdi.

Orada, İTC tarafını tutan Jön Türk isimli gazetenin yayın yönetmeni oldu.

Zaten bu gazete de (Başkanı David Wolffsohn'un İstanbul'daki temsilcisi Victor Jacobson olan) Siyonist Organizasyon tarafından mali bakımdan destekleniyordu.

Gazete, Alman yanlısı İttihatçı yönetim tarafından 1915'te kapatıldı.

Bu sıralarda Siyonist Organizasyon görevlisi olarak İstanbul'da ikamet etmekte olan Richard Lichtheim Filistin'de Yahudi Yerleşim yerleri (Yişuv) inşa faaliyetlerine ağırlık vermişti.  

Siyonist aydınlardan biri olan Jabotinsky de gönüllü Yahudilerden kurulacak askeri bir birlik ile kadim yurtlarına, yani Filistin'e dönmenin daha kolay olacağı fikrini ortaya attı.
 

Jabotinsky, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusuna bağlı Yahudi Lejyonu'nda teğmen idi .jpg
Jabotinsky, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusuna bağlı Yahudi Lejyonu'nda teğmen idi

 

Jabotinsky, İngiltere'nin safında, I. Dünya Savaşı'na Yahudi bir birliğin katılmasının Avrupa'da ve ABD'de Yahudilere karşı büyük bir sempati yaratacağını ve Siyonist hareketin güçlenmesine olanak sağlayacağını düşünüyordu. 

Bu fikrini uygulamaya koydu ve Siyonist aktivist Joseph Volfoviç Trumpeldor ile birlikte harekete geçti.
 

Siyon Katır Birliği kurucusu aktivist Joseph (Volfovich) Trumpeldor.jpg
Siyon Katır Birliği kurucusu aktivist Joseph (Volfovich) Trumpeldor

 

Cemal Paşa tarafından Mısır'a sürülen çoğu Rusya Yahudi topluluğundan oluşan Siyon Katır Birliği'ni kurdu. 

Siyon Katır Birliği, Yahudilerin modern anlamdaki ilk askeri birliğiydi.

Büyük Britanya Krallığı'nın emri altında, Çanakkale Cephesi'nde geri hizmet görevinde kullanıldı.

Bu birlik dağıtılınca Jabotinsky, Londra'ya giderek orada bir Yahudi devleti kurulmasına yönelik propaganda faaliyetine ağırlık verdi. 
 


Siyon Katır Birliği'nin fikir babası Vladimir Jabotinsky, ırkçı fikirlerden etkilenmiş ve Filistin'de kurulacak olan bir Yahudi devletinin savaşarak ve kan dökerek kurulacağı fikrini benimsemişti.

Bu yüzden de Osmanlı ve Filistinlilere karşı savaşmak üzere İngiliz ordusuna katılmıştı.

1917'de onunla birlikte Siyon Katır Birliği kurucusu Trumpeldor ve aynı birlik mensubu 120 kişi daha İngiliz ordusuna bağlı 16'ıncı Müfreze'nin hizmetine girdiler. 
 

İsrail'in kurucu başbakanı David Ben Gorion da İngiliz ordusuna yardım eden Yahudi Alayları'ında gönüllü askerdi.jpg
İsrail'in kurucu başbakanı David Ben Gorion da İngiliz ordusuna yardım eden Yahudi Alayları'ında gönüllü askerdi

 

Jabotinsky, Yahudi Lejyonuna teğmen olarak komuta etti. Üç taburdan oluşan Yahudi Lejyonu, 1918 yılında şimdiki Filistin'e varan ilk İngiliz birliği unvanını kazandı.

Hatırlatmak lazım: Diğer adı Levi Birlikleri olan Yahudi Lejyonunun askere alma çağrısının simgesi olan ünlü Davut Yıldızı'nın ortasında görünen efsanevi "Siyon'un kızı" İbranice şöyle demektedir:

Eski-Yeni Toprağın senin olmalı! Yahudi Alayı'na katıl!
 

Yahudi Lejyonu'na, asker alma posteri Siyon'un Kızı simgesi taşıyor. .jpg
Yahudi Lejyonu'na, asker alma posteri "Siyon'un Kızı" simgesi taşıyor

 

1920'lerde birçok uluslararası Siyonist örgütte önemli görevler alan Jabotinsky, Filistinli Araplara karşı savaşmak üzere Haganah (Savunma) adlı illegal Siyonist askeri örgütü kurdu ve yönetti.

Bunun üzerine Filistin'deki İngiliz manda yönetimince 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkûmiyet kararının yol açtığı protestolar sonucunda cezası ertelendi.

1923'te Haim Weizmann (1948'de kurulan İsrail Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı) ile fikir ayrılığından sonra Revizyonist Siyonist Parti'yi kurdu.

Parti, Siyonist-Revizyonist görüştekilerin ittifakı için çağrıda bulunuyordu.

Bu arada Siyonist yarı askeri gençlik örgüt olan Betar kuruldu. 
 

Siyonist Gençlik Hareketi Betar, 1938 Varşova.jpg
Siyonist Gençlik Hareketi Betar, 1938 Varşova

 

1925'te Dünya Siyonist Revizyonistler Birliği'nde, 1935'te ise Yeni Siyonist Örgüt'te çalıştı.
1930'lu yıllarda "Büyük Boşaltma" planı üzerinde kafa yoran Jabotinsky; Polonya, Baltık ülkeleri, Nazi yönetimindeki Almanya, Macaristan ve Romanya'da yaşamakta olan Yahudilerden 1 milyon 500 bin kadarının ülkelerini terk ederek Filistin toprağına gelmelerini veya getirilmelerini öngörüyordu.

Bu hususta bir konferans toplandı. Plana göre; bahsedilen ülkelerden Yahudilerin peyderpey taşınması yaklaşık 10 yıl sürecekti.

Polonya'dan 750 bin kişi getirilecek ancak bunun en az 75 bini 20-39 yaş aralığında olacaktı. 

Getirilenlerin tamamı ise bir şekilde gasp ve işgal edilen yahut Yahudi hileli yollarla satın alınan veya sahiplenilen Filistin topraklarına yerleştirilecekti.

Dolayısıyla konferansa katılanların bir kısmı bu planı heyecanla alkışladı, belli bir kesimi de çok tehlikeli bulup karşı çıktı.

İngiliz yönetimi himayesinde düzenlenen Yahudi göç dalgalarına karşı Filistinlilerin ayaklanması neticesinde İngiltere 1939'da göç oranını izleyen beş yıl içinde toplam 75 bine indirince, Jabotinsky İrgun isimli yasadışı bir vurucu örgüt kurdu ve Filistin'de silahlı isyan ve gerektiğinde İngiliz yönetimine karşı silah kullanma planını devreye soktu. 

Bu sırada İrgun'un sorumlularından Avraham Stern de Filistin topraklarına 40 bin kişilik Yahudi milisi indirip İngiliz yönetimine ve Filistinlilere karşı silahlı ayaklanmasını önermekteydi.

İkinci Dünya Savaşı patlak verince bu dehşet planı hayata geçirilemedi. 
 

Siyon Katır Birliği'nin fikir babası radikal Siyonist Zeev Jabotinsky vi ailesi.jpg
Siyon Katır Birliği'nin fikir babası radikal Siyonist Zeev Jabotinsky ve ailesi

 

Jabotinsky Filistin'le ilgili İngiliz Krallık Komisyonu'nda tanıklık ederken, taktiksel açıdan kültürel Siyonizm'e daha az ağırlık verdi.

Şimdiki Ürdün-İsrail sınırını oluşturan Şeria Irmağının iki yanında birinde Filistin, diğerinde Yahudi devletinin kurulmasını savundu. 

Bu süreçte Benzion Netanyahu (Benzion Mileikowsky) ile birlikte çalıştı.

Polonya doğumlu İsrailli tarihçi ve Siyonist aktivist Netanyahu günümüzdeki İsrail tarihinin en ırkçı ve Siyonist savaş koalisyonu hükümetini kurduktan sonra Batı Şeria ile Gazze'de yaşayan Filistinlilere hayat hakkı tanımayan Binyamin Netanyahu'nun babasıdır. 

Baba Benzion, Yahudi devleti için mücadelede uzlaşmaz Revizyonist Siyonist hareketin önde gelen ismi Ze'ev Jabotinsky'i uzun süre müdafaa etmiştir. 

Vladimir Jabotinsky göç yoluyla bölgede Yahudi çoğunluk oluşturulmasını öneriyordu.

Bunun için de Yahudilerin sürekli ordunun parçasını oluşturacak biçimde meşru savunma amacıyla askere alınmasını istiyordu.

Siyonist Revizyonist Parti'nin gençlik örgütü Betar'ı ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirerek 1940 Ağustos'unda yaşamını yitirdi. 

1940'larda Filistin'de etkinlik gösteren Irgun Zvai Leumi adlı Yahudi örgütünü oluşturan yandaşları sonradan Herut (Özgürlük) Partisi'ni kurdular. 


Odessa'da doğup New York'ta ölen Jabotinsky'nin ırkçı Siyonist fikirleri neydi?

İsrailli tarihçi Benny Morris, elindeki belgelere dayanarak aşağıdaki tespitleri yapabilmişti:

Jabotinsky, başlangıçta Araplarla birlikte ekonomik ve kültürel açıdan ortak kalkınma fikrini taşıyor ve şöyle diyordu: Şeria ırmağının batı (bugünkü Batı Şeria toprakları) ve doğu (bugünkü Ürdün toprakları) yakasında oturan Arapların varlığına karşı değiliz. Yahudilerin çoğunlukta olacağı bir toplumda Arap azınlığın eşit hakları sadece güvence altına alınmayacak aynı zamanda tümüyle hayata geçirilecektir!


Aynı Jabotinsky, daha sonra "Eretz İzrael (Vaat edilmiş Topraklar veya tarihi Yahudi Yurdu ) sayılan topraklar üzerinde kurulacak olan bir Yahudi Devleti'nin yabancılardan arınmış saf Yahudi toplumunu barındırması" fikrini savunmaya başladı.

Böylece onun 'Transfer' isimli projesi devreye girmiş oldu.

Buna göre: Oluşturulacak Yahudi devletinin sınırları içinde bulunacak/kalacak olan Arapların, icabında yurtdışına topluca sürülmesi ve tehcir edilmesi sağlanacaktı. 

Jabotinsky'nin "etnik arındırma/temizlik" manasına gelen Transfer Projesi, 1927'de basın tarafından Arapların Filistin'den sürülmesi olarak değerlendirildi.

Buna fazlasıyla öfkelenen Jabotinsky, Haolam (Dünya) gazetesine açıklama kabilinden bir mektup yollayıp kendisine yönelik ithamları reddetti. 

Her durumda Jabotinsky, Filistin topraklarının alınması sırasında Arapların bir şekilde direnecekleri kanaatindeydi.

Bu yüzden 1934'te "Yahudi Devleti Anayasasında Araplar ile Yahudilerin hayatın her alanında tümüyle eşit hakları sahip olacaklarını ve İbranice ile Arapçanın resmi dil muamelesi görmesi gerektiğini" dile getirdi.
 

Jabotinsky, Varşova'da Siyonist Gençlik Hareketi liderleri ve Menahim Begin ile birlikte, 1939.  .jpg
Jabotinsky, Varşova'da Siyonist Gençlik Hareketi liderleri ve Menahim Begin ile birlikte, 1939

 

İlk baştaki yumuşak ve toleranslı görüşlerine rağmen Jabotinsky'nin gerek sonraki Siyonist düşünceleri gerekse onun izinden giden eski Başbakan Menahim Begin ile günümüzdeki tilmizi Binyamin Netanyahu'nun izledikleri politikalar yakından incelendiğinde, şu hakikat kesinlikte ortaya çıkacaktır:  

Siyonist plan gereğince 1917'den itibaren organize edilerek çeşitli diyarlardan İsrail'e getirilen Yahudiler,  aslında Filistinlilerin topraklarına iskân edilmektedirler.

Jabotinsky'nin kurduğu veya desteklediği İrgun, Stern gibi terör saçan örgütler 1948'de Deyr Yasin gibi köyleri basıp katliam yapmak suretiyle Filistin tehcirini Jabotinsky'nin deyimiyle "Arap transferini" gerçekleştirmişlerdi.

O tarihten bu yana hep Filistinliler sürüldüler; 75 yıl boyunca yaban ellerde mülteci oluverdiler. 

Zorla göçertilen Filistinlilerin yerlerine, Avrupa'daki Rus pogrom (katliam) ve Nazi soykırım mağdurlarına ek olarak Arap ülkelerinden, Habeşistan, Sovyet topraklarından ve Kürdistan'dan taşınıp getirilen Yahudiler, işgal ve gasp edilmiş topraklara yerleştirildiler.

Ne kadar inkâr etse de Jabotinsky'nin "Arap transferi" yani bir diyardan diğerine nakletme planı titizlikle uygulandı-uygulanıyor.

Günümüzdeki mirasçıları olan ırkçı Siyonist Başbakan Netanyahu ile iki Siyonist ırkçı-dinci bakanı Ben Gvir ve Bezalel Yoel Smotrich ise aynı planı daha kapsamlı biçimde gerçekleştiriyorlar. 

Şu anda ne kadar ırkçı ve dinci Siyonist Yahudi yerleşimci varsa, silahlarla donatılarak

Filistin yerleşim yerlerine saldırtılıyor. Filistinlinin evi, tarlası, bostanı, köyü ve beldesi işgal edilerek üstüne köy-kent, uydu kent kabilinden Yahudi yerleşim yerleri kurduruluyor. 

 

 

Kaynakça:

1. Vikipedi Türkçe ve Wikipedia İngilizce ansiklopedileri, "Zeev Vladimir Jabotinsky" maddeleri
2. Walter Laqueur, Le Sionisme, ikinci cilt, yedinci bölüm, Gallimard, 1994.
3. Sedat Kızıloğlu, ''İsrail Devleti'nin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve Siyonizm'in Gelişimi'', Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (Ocak 2012), s. 45-48.
4. İbrahim Cav, Siyon Katır Birliği, Çanakkale Savaşı ve İsrail'in Kuruluşunda Oynadıkları Rol",  https://canakkalemuharebeleri1915.com/ sitesi, 19 Nisan 2017.

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU