San Francisco sıfır atık modeli

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Independent Türkçe için yazdı

ABD'de yılda 258 milyon ton atık üretilmektedir.

San Francisco, 2019 itibarıyla 881 bin 549 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık 16'ncı şehridir.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Sıfır atık projesinin hedefi, San Francisco'da kaynakta ayrı toplama teşvik edilerek kaynak ve malzeme yönetiminde atıkları ve kirliliği ortadan kaldırması için yol gösterici bir ilke olarak hareket eder:

İmalatın yeniden tasarlanması, malzemelerin geri dönüştürülmesi, genişletilmiş üretici sorumluluğu, malzemelerin en yüksek ve en iyi kullanımına değer verilmesi ve uzun vadeli gerçek sürdürülebilirlik için bütün bir sistem kapalı döngü malzeme döngüsü tabanlı ekonomi oluşturmaktır.

Sıfır atık, kaynakların en yüksek ve en iyi kullanımıdır - hiçbir atığın çöp sahasına gitmediği veya yüksek sıcaklıkta yakılmadığı ürün yaşam döngüsü boyunca atıkları ortadan kaldırır.

Bunun yerine ürünler, en yüksek ve en iyi kullanım ilkesine ve atık azaltma hiyerarşisine göre tasarlanır ve kullanılır:

 • İsrafı önleyin.
 • Önce azaltın ve yeniden kullanın.
 • Geri dönüşüm ve kompost yapın.

Sürdürülebilir atık bertarafının tepesinde bir şehri olan San Francisco, arayışına 2002'de başlamıştır.

2012'de, sıfır atık planının dokuzuncu yılında, şehir yüzde 80 oranında etkileyici bir sapma oranına sahipti, yani şehrin çöplerinin beşte dördü geri dönüştürülmüş, kompostlaştırılmış veya başka şekilde yeniden kullanılmıştır.

Yine de 2018'in sonlarında, San Francisco'nun hedef tarihinden sadece iki yıl önce, şehir planlandığı gibi bitiş çizgisine ulaşmayacağını duyurmuştur.

Üç farklı tür araba ile akıllı toplama programını içeren Evrensel Geri Dönüşüm Yönetmeliği de hem özel hem de ticari kuruluşlara dağıtıldı ve büyük bir ABD şehri için ilk olmuştur.

Yapay zeka tabanlı akıllı bir atık yönetimi teknolojisi ile şehir genelinde atık toplama optimize edilmektedir.

Büyük ticari koridorlardaki çöp kutularına bin adet çok noktalı referans sensörü kurulmuştur.

Sensörler, atık oluşum modellerini belirlemek için konteynır doluluk, sıcaklık ve doldurma oranları dahil olmak üzere etkinliği izlenmektedir.

Toplanan veriler, şehrin konteyner taşmasını hafifletmesine, genel koleksiyon sayısını azaltmasına, depo yerleştirme konusunda rehberlik etmesine ve operasyonel kaynakları optimize etmesine yardımcı olmaktadır.

Kentsel katı atığın yönetimi, düzenli depolama işleminden daha fazlasıdır: tanıtım, eğitim, mühendislik, uzun vadeli planlama, deponi gazı ve atıktan enerjiye dönüşüm günümüzün karmaşık ortamında ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarıdır.

Belediye, gözetim, araştırma ve sosyal yardım sağlarken, hizmet sağlayıcı altyapıyı geliştirir, toplama, işleme ve raporlama yapar.

Başarıyı garantilemek için, San Francisco ve Recology kıdemli program yöneticileri düzenli iletişimi sürdürmek, performansını denetlemek, görevleri gözden geçirmek ve çözülmemiş sorunları çözmek için genellikle haftada bir toplanır.


Sıfır atıklara yönelik günlük eylemler

San Francisco, çöp sahalarına gönderilen atık miktarı önemli ölçüde azaltmış olsa da, gönderilenlerin yarısı yine de geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir özelliktedir. 

Daha fazla kompostlama ve geri dönüşüm, sakinlerin, işletmelerin ve şehir yönetiminin para tasarrufu sağlamasına, doğal kaynakların ve iklimin korumasına yardımcı olabilir.

San Francisco, geri dönüşüm ve kompostlama konusunda Kuzey Amerika'da bir rekor kırmıştır, ancak sıfır atığa ulaşmak için sakinlerin yardımına daha fazla ihtiyacı vardır. 

Kompostlaşabilir atıklar ve yeşil renkli konteynıra konması gereken bioatık türleri Şekil 1'de verilmiştir. 
 

1.jpg
Şekil 1. Yeşil konteynıra konması gerekli bioatıklar

 

Önce bioatıkların kaynakta ayrı toplanmasını başlatan bu şehirde, yeşil çöp kutusundan/konteynırından günde 550 tondan fazla bioatık toplamaktadır.

San Francisco her gün 550 ton bio-atığı kompostlaştırıyor

Bioatıklar, yeşil çöp kutusunu/konteynırına atıldığında, çiftlikleri besleyen, tarım alanlarında su kullanımını azaltan, toprağı iyileştiren ve aynı anda atmosferden sera gazı CO2 yakalayan, besleyici yoğun kompost haline getirilir.

Tüketim davranışlarını iyileştirmek ve nihayetinde israfı azaltmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz.

Restoranı olan oteller, lokantalar, manavlar, süper marketler, yaş sebze ve meyve toptan satışı yapan haller ve benzerleri belediye ile işbirliği yaparak özellikle bioatıklarının ayrı toplanmasını sağlamaktadırlar.

Ve mutfakta bioatıkların ayrı toplanması için ciddi çalışmalar yapılmaktadır. 

Mavi renkli konteynırlara ambalaj atıkları konur. Yeşil renkli kısımdaki ambalaj atıklar kirlenmiş ise yeşil renkli konteynıra konur. Şekil 2'de verilen hammaddesi kağıt olan atıklar temiz olarak toplandı ise mavi renkli konteynıra atılmalı.
 

2.jpg
Şekil 2. Ambalaj atığı konteynırı

   

Geri kazanılması mümkün olmayan ve çöp depolama alanına dökülmesi gereken atık türleri Şekil 3'de verilmiştir.  

Bu tür atıklar üretim kademesinden başlayarak mutlaka azaltılmalı. 
   

3.jpg
Şekil 3. Geri kazanılması mümkün olmayan atıklar

 

Muz kabukları, et kemikleri ve benzeri bioatıklar siyah çöp kutusuna atılıp tonlarca çöpün altında kalırsa oksijensiz ortamda çürüyecek ve 23 kat daha etkili metan üreteceklerdir. 


Sıfır atık mümkün mü? 

San Francisco (SF) şehri ve İlçesi, sıfır atık elde etmenin mümkün olduğuna inanıyor.

San Francisco'da, çöp bidonlarında hala var olanların yarısından fazlası mavi çöp bidonunda geri dönüştürülebilir veya yeşil çöp bidonunda kompostlanabilir özelliktedir.

San Francisco (SF) çevre, azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme ve kompostlama dahil olmak üzere en iyi uygulamaları teşvik etmeye devam etmektedir.

Sıfır atık için çabalamak için SF, eyalet yasalarını savunmaya ve üreticilerin daha iyi ürünler tasarladığı, geri alma ve geri dönüşüm dahil olmak üzere bir ürünün tüm yaşam döngüsü için sorumluluk aldığı bir üretici sorumluluk sistemi geliştirmek için üreticilerle ortaklık yapmaya devam etmektedir.


Sıfır atık nedir?

Sıfır atık, ürünlerin atık azaltma hiyerarşisine (önce israfı önleyin, azaltın ve yeniden kullanın, sonra geri dönüştürün ve kompost yapın) ve en yüksek ve en iyi kullanım ilkesine göre tasarlandığı ve kullanıldığı anlamına gelir, böylece hiçbir malzeme çöp sahasında veya yüksek sıcaklıkta (yakılarak) imhaya gönderilmez.


Sıfır atık mümkün mü?

Sıfır atık elde etmek mümkündür. Sıfır atık için çabalamak için, San Francisco Çevre Departmanı eyalet mevzuatını savunmaya ve üreticilerin, daha iyi ürünler tasarladığı ve bir ürünün tüm yaşam döngüsü için sorumluluk aldığı, geri alma ve geri dönüşüm dahil genişletilmiş bir üretici sorumluluk sistemi geliştirmek için üreticilerle ortaklık yapmaya devam etmektedir. 

Ek olarak, San Francisco Çevre Departmanı, konut sakinlerinin geri kazanılabilir atıkları yeniden kullandığı ve geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ve geri dönüştürülebilen veya kompost haline getirilebilen malzemeleri satın aldığı tüketici sorumluluğunu teşvik etmektedir. Çevre Bakanlığı, azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme ve kompostlama konusunda farkındalığı artırmak için sosyal yardım ve eğitim vermeye devam etmektedir.


"Biyoatıkların kompostlaması çok iyi bir iklim eylem stratejisidir, karbonun toprağa geri döndürülmesidir"

Sakinlerin genellikle yanlış kutuya koyduğu en önemli geri kazanılabilir atıklardan bazıları;

 1. Kirli kağıt (kullanılmış kağıt peçeteler veya kullanılmış kağıt mendil). Kirli kağıt genellikle mavi geri dönüşüm kutusuna atılır, çünkü sakinler tüm kağıtların geri dönüştürülebilir olduğunu düşünür. Kirli kağıt (kullanılmış kağıt peçeteler veya kullanılmış kağıt mendil), yeşil kompost kutusuna atılmalıdır.
   
 2. Plastik torbalar. Bazı insanlar kompost malzemelerini plastik poşetlerde toplar ve tüm poşeti mavi bidona atarlar. Plastik poşetler San Francisco'nun yeşil bidonlara kesinlikle atılmaz. Plastikler komposta dönüşmez. Yiyecek artıklarını toplamak için gübrelenebilir kaplar arasında kağıt poşetler veya kolayca bulunabilen gübrelenebilir plastik poşetler bulunur. Tüm temiz yumuşak plastiği tek bir poşette toplayıp paketi mavi geri dönüşüm kutusuna koyarak plastik poşetleri geri dönüştürülebilir.
   
 3. Kullanılacak konteynerler. Sakinler, büyük miktarlarda yiyecekleri götürülebilecek kaplarda (kapaklı plastik kaplar veya alüminyum folyo) bırakabilir ve bu kapları mavi geri dönüşüm kutusuna veya yeşil kompost kutusuna koyabilir. Doğru yol, kalan yiyecekleri çıkarmak, yeşil konteynıra koymak ve kompostlamaya göndermektir. Kabı ise mavi konteynıra koymaktır.

Çoğunlukla, San Francisco'daki sakinler çöplerini ayırmanın temellerini biliyorlar ve Çevre Bakanlığı, her bir bölmede hangi öğelerin bulunduğu konusunda farkındalık yaymak için sosyal yardım çabalarına devam etmektedir.


Sıfır atık konusunda şehrin karşı karşıya olduğu en büyük engeller

San Francisco'nun en büyük engellerinden biri tembelliktir. 

Çöp olukları: Şehrin yarısından fazlası apartman dairelerinde yaşadığı için çöp oluğu olanlar büyük bir zorluk teşkil etmektedir.

Apartman sakinleri geri dönüştürülebilir malzemeleri ve kompost malzemelerini bodruma veya garaja kadar yürüyerek taşımak zorunda kalmaktadırlar.  

Bununla birlikte, şehir politikası artık yeni dairelerin geri dönüşüm, kompostlama ve depolama malzemelerini barındırmak için 3 ayrı kanal veya 3 yollu kanal yönlendirici sağlamasını gerektiriyor.

Departman, mülk yöneticilerini kanalları kapatmaya teşvik ediyor, ancak "hizmetlerin azalmasından" korktukları için genellikle bunu yapma konusunda isteksizler.

Çöp kanallarıyla (oluklarıyla) donatılmış fakat benzer geri dönüşüm ya da kompost oluklarının olmadığı dairelerde, binalardaki sakinler geri dönüşüm kutularını/konteynırlarını caddenin dışına taşımak zorundadırlar, bu da çöp kutusu salona inildiğinde çok kullanışsız bir seçenektir.

Yeni apartmanların üç farklı çöp kanalına sahip olması gerekir; ancak eski binalardaki sorunun üstesinden gelmek kolay değildir. 


Koku veya böceklerden korkma: Bir başka zorluk da, bölge sakinlerini ve işletmeleri, gıda atıklarını (biyobozunur atıklarını) kompost haline getirmenin böcekleri çekeceği veya kötü kokacağı korkusunu yenmeye teşvik etmektir.

İnsanlar, bidonları temiz tutmak için kompostlanabilir poşetler (sertifikalı kompostlanabilir plastikler veya kağıt) veya süt kartonu gibi başka bir kompostlanabilir konteyner kullanabilir.

Bu "kokan" yiyecek, kendi çöp kutusunda gruplanmış, eskisi gibi aynı çöptür.


San Francisco'yu sıfır atık için zorlamaya itenler

San Francisco, 2000 yılına kadar eyalet tarafından zorunlu tutulan yüzde 50 çöp sahasını yönlendirmeyi başarıyla gerçekleştirdikten sonra, San Francisco taahhüdünü sıfır atığa genişletmek istemiştir. 

İki yıl erken, depolama sahalarında depolamadan ve yakma tesislerinde yakmadan, yüzde 78 oranında sıfır atık hedefine ulaşmıştır ve Eylül 2018'deki Küresel İklim Eylemi Zirvesi'nde sıfır atık hedefini şu iki taahhütle güncellemiştir:

 • 2030 yılına kadar belediye katı atık üretimini yüzde 15 azaltmak (geri dönüşüme, kompostlaşmaya ve çöpe gidenleri azaltmak).
 • 2030 yılına kadar çöp sahasına bertarafı ve yakmayı yüzde 50 azaltmak (siyah çöp bidonlarına girenleri azaltmak).

San Fransiskenlerin her biri günde 1,7 kg atık üretmekte ve bu atıkların yüzde 77'sini çöplüklerden ve yakma tesislerinden uzaklaştırarak atık yönetiminde küresel bir lider olarak kendini kanıtlamıştır.

Şehir, kalan yüzde 23′ün başka bir yüzde 75'inin geri dönüştürülebilir olduğunu ve bunun da geri dönüşüm oranını yüzde 90'a çıkaracağını tahmin ediyor.

Geri kazanımı artırmak ve sıfır atık peşinde koşmak, üç temel sürdürülebilirlik hedefine ulaşır:

 • Değerli kaynaklar korunur.
 • İklim değişikliği ve kirlilik gibi çevresel etkileri azaltılır.
 • Yeşil iş alanlar oluşturulur ve artırılır.

Kullanılmış malzemeler yeniden kullanılmadığında, geri dönüştürülmediğinde veya kompostlanmadığında ve bunun yerine çöp sahasına ve yakmaya gönderildiğinde, değerli kaynaklar israf edilir ve sera gazları atmosfere salınmalanır.

Katı atık alanlarına gönderilen yiyecek artıkları ve bahçe kırpıntıları gibi gübrelenebilir malzemeler, karbondioksitten 23 kat daha etkili olan sera gazı metan üretir.

Atıktan Kompost üretmek atmosferdeki karbonu geleceğe hapseder. San Francisco'nun Sıfır Atık programı, bu emisyonları önemli ölçüde azaltarak, onu Şehrin iddialı sera gazı azaltma hedeflerine ulaşmada önemli bir bileşen haline getiriyor.

Buna ek olarak, geri dönüşüm ve kompostlama, yeni ürünler yapmak için mevcut materyal miktarını büyük ölçüde artırarak daha fazla işlenmemiş materyal çıkarma ihtiyacını azaltır.

Yiyecek (gıda) atıkları, yerel çiftliklerde meyve ve sebze yetiştirmeye yardımcı olmak için doğal bir gübre olan besin açısından zengin kompost oluşturur.

Kompost, ayrıca çiftliklerin değerli bir kaynak olan suyu verimli kullanmalarına yardımcı olur.

San Francisco'nun sıfır atık programı, kompostlama ve geri dönüşüm sakinleri ve işyerlerini tasarruf ettirdiği ve yeşil işler yarattığı için ekonomiye fayda sağlıyor.


Sıfır atık elde etmede San Francisco şehir departmanlarının rolü nedir?

San Francisco Çevre Departmanı ve San Francisco Bayındırlık İşleri Departmanı, şehrin sıfır atık hedefine doğru ilerlemek için şehrin çöp taşıma işinde Recology ile ortaklık yapmaktadır.

Çevre Departmanı, sıfır atık politikaları oluşturur ve düzenli depolama alanına gönderilen atık miktarını azaltan programlar ve teknolojiler geliştirmek için Recology ile birlikte çalışmaktadır. 

Çevre Bakanlığı, programa erişim, eğitim ve politika uyumluluğundan sorumludur.

Sakinler ve işletmeler, çevrimiçi geri dönüşüm veri tabanı ve renk kodlu tabelalar gibi araçlarla Şehrin programlarına katılıyor. Ayrıca, işletmeler ve apartmanlar için yerinde çok dilli eğitim mevcuttur.

Bayındırlık Bakanlığı, çöp oranı belirleme sürecini denetler ve konut ve ticari oranların belirlenmesine yardımcı olur.

Bayındırlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Departmanı ile birlikte, yeterli atık hizmeti yasalarının uygulanmasından da sorumludur.


Şehir, sıfır atık elde etmek için geri dönüşüm, kompostlama ve diğer atık azaltma stratejilerini nasıl teşvik ediyor?

San Francisco şehri, şehrin sıfır atık hedefine ulaşmasına yardımcı olan çeşitli politikalar benimsemiştir.

Şehrin başarısı için en önemlisi, 21 Ekim 2009'da yürürlüğe giren Zorunlu Geri Dönüşüm ve Kompostlama Yönetmeliğidir.

San Francisco sakinlerinin ve işletmelerinin geri dönüştürülebilir malzemeleri kompost maddelerden uygun şekilde ayırması, uygun toplama kapları ve bunları çöp sahasına yerleştirmek için çöp kutusundan uzak tutması gerekir.

Çevre Departmanı NOW ekibi, konut sakinlerine ve işletmelere kapsamlı, çok dilli ve kapıdan kapıya erişim sağlıyor ve ayrıca şehir genelindeki konutların kaldırım kenarına (apartmandan apartmana, binadan binaya) konan kutuları/konteynırları kontrol eder.

Atıklar yanlış bölmede bulunursa, ikametgah bölmesine doğru bölmeyi gösteren bir etiket yapıştırılır. Ekip, hatanın düzeltildiğinden emin olmak için ertesi hafta geri döner.

Ekip ayrıca geri dönüşüm ve kompostla ilgili soruları yanıtlamak için sakinleri ziyaret eder.

Çevre Departmanı personeli, işletmelerin kompostlama ve geri dönüşüm kutularına sahip olmasını sağlamak için şehrin nakliyecisi Recology ile birlikte çalışılmaktadır.

Aksi takdirde, Bakanlık onlara kompostlama ve geri dönüşüm hizmeti sipariş etmelerini tavsiye eden bir mektup gönderir. Çevre Departmanı daha sonra uygunluğu sağlamak için şahsen takip eder.

Ek olarak, Çevre Bakanlığı, sakinler ve işletmeler için San Francisco'daki hemen hemen her şeyin nasıl geri dönüştürüleceği hakkında bilgi bulmaları için bir geri dönüşüm veri tabanı olan RecycleWhere'i başlatmıştır.

Signmaker aracı kendi geri dönüşüm, kompost ve depolama işaretleri yapmak sakinleri ve işletmeler için başka bir kaynaktır.

SF Recycles, sakinlere ve iş yerlerine neyin nereye gittiği konusunda yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Çevre Bakanlığı, para cezası uygulamaktan ziyade uyumu teşvik etmek için eğitime ve sosyal yardımlara öncelik vermektedir.

Yüz yüze sosyal yardım, konut sakinlerinin ve işletmelerin yasalara uymasına yardımcı olmada etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bununla birlikte, Şehir suçu tekrarlayanlara para cezası verebilir.
 

Sanitasyon çalışanları, kamyonlarının arkasına çöpleri fırlatmazlar. Müşterilerin çöplerini denetliyorlar.

Birinin siyah bidonunda yeşil veya mavi bidonlara gitmesi gereken çok fazla atık görürlerse, kişiye neyin geri dönüştürülmesi ve kompostlanması gerektiğini hatırlatan notlar bırakırlar.

Notlar, işçilerin daire içine alması için ortak öğelerin resimlerini içerir.

Geri dönüşüme ve kompostlama yardım edin.


San Francisco'nun her yerindeki işletmeler ve sakinlerle çalışan Çevre Bakanlığı, topluluğun çok olumlu olmaya ve Şehrin sıfır atık hedeflerini desteklemeye devam ettiğini tespit etmiştir.

San Francisco sakinleri, şehirlerinden büyük gurur duyuyorlar ve şehirle ilgilenme konusunda istekliler.

Bu tutum, sürdürülebilirliğin San Francisco kültürüne entegre edilmesine yardımcı olmaktadır. 


"Fantastik Üçlü Programı" nedir?

Davranış değişikliğini teşvik etmek için, San Francisco başlangıçta çöp toplama oranlarını geri dönüşüm ve kompostlama oranlarından çok daha yüksek belirledi. Oranlar şimdi daha karşılaştırılabilir.
 

4.jpg
Şekil 4. Üçlü toplama sistemi

 

Üçlü program, bazen San Francisco'nun ayrı toplama kullanımı kolay üç bölmeli sistemine atıfta bulunmak için kullanılan bir terimdir.

Şehir çapında yenilikçi bir "Fantastik Üç" üç akışlı konut ve ticari kaldırım kenarı toplama programı uygulanmaktadır.

Her ikamet eden ve işletmenin üç kutusu vardır:

 • Geri dönüştürülebilir malzemeler için; mavi kutusu/konteynır
 • Kompost maddeler için; yeşil kutusu/konteynır
 • Geri kazanılamayan, çöp depolama veya yakma sahasına gönderilen atıklar için; siyah çöp kovası/konteynır

kullanılmaktadır. 

Mavi geri dönüşüm kutusu/konteynırına, her türden kağıdı yakalar: gazete, dergi, karton, mukavva ve her türlü kapları, plastik, cam, alüminyum ve çelik/kalay gibi ambalaj atıkları konuyor, toplanan miktar günde yaklaşık 600 ton ve en yakın geri dönüşüm tesisine taşınıyor.

Yeşil kompostlama kutusu/konteynırına, yiyecek artıkları, bahçe süsleri, yiyecekle kirlenmiş kağıtlar ve sertifikalı etiketli kompostlanabilir plastikler içindir.

Tümü bölgesel bir tesiste kompostlaştırılmak üzere geri döner ve çevredeki çiftlikleri ve üzüm bağlarını desteklemek için kullanılır.

Siyah çöp kutusu/konteynırına, mavi ve yeşil kutulara ait olmayan atıklar içindir. San Francisco, siyah kutu boyutunu son 2-3 yılda yüzde 50 azaltarak 120 litreden 60 litreye indirilmiştir.

Standart konut hizmetleri arasında 245 litrelik mavi bir geri dönüşüm kutusu, 121 litrelik yeşil bir kompostlama kutusu ve 60 litrelik siyah çöp kutusu bulunur.
 

5.jpg
Şekil 5. Evler ve işyerleri gibi kaynakta ayrı toplama konteynırları ve boyutları

 

Her bir konteynır, hacimce yüzde 10'dan daha az kirletici içermeli. Her bir konteynır içeriği, uzmanlar tarafından takibi yapılmaktadır. 

Şehrin her yerinde, sakinler ve işletmeler sadece iki çöp kutusuna sahip değil, üç tane var: çöp için siyah, geri dönüşüm için mavi ve kompost için yeşil renklidir.

Recology, San Francisco'nun ünlü Viktorya dönemine ait evlerinin dışındaki kaldırımlardan ve Chinatown restoranlarının dışındaki kaldırımlardan, geri dönüşüm ve çöpleri topladığı gün yeşil kompost kutularından yiyecek atıkları topluyor.

Şehir yönetimi, ayrıca insanların daha az çöp atmasını sağlamak için davranış değiştirme stratejileri kullanmıştır. Son zamanlarda siyah bidonların kapasitesini yarı yarıya azaltarak 60 litreye düşürmüştür, ancak her bir siyah bidon için aylık 6,97 dolarlık ücret, 121 litrelik geri dönüşüm veya kompostlama bidonuyla aynıdır.

Geri dönüşümünüz veya kompost üretiminiz çöp olacak kadar kirlenmişse, geçici olarak bunlardan ücretinizi ikiye katlayabilir.


Yaklaşık 500 büyük müşterinin kirlilik ücreti aldığını ve yaklaşık 100 kişinin geri dönüşüm ve kompost için indirimlerini kaybettiğini söylüyor.

San Francisco, ABD'de hem ticari hem de konut sektörlerini kapsayan ilk ve en büyük kentsel gıda artıkları toplama programını uygulamaktadır.


Şehrin sıfır atık programıyla ilgili maliyetler nelerdir?

San Francisco'nun sıfır atık programı, yalnızca müşterilere uygulanan atık oranları yoluyla elde edilen gelirden finanse edilmektedir.

Bu gelir, atıkları toplama, işleme, bertaraf etme, tehlikeli atık toplama, tüm sosyal yardım ve pazarlama materyallerinin yanı sıra Çevre ve Bayındırlık Bakanlığı içindeki bazı programları sürdürür.

Kompostlanabilir atıklar, geri dönüştürülebilir malzemeleri ve çöp sahasına bağlı malzemeleri toplamanın maliyeti yaklaşık olarak aynıdır.

İşlenmesi daha pahalı olsa da geri dönüştürülebilir malzemeler balyalanır ve kendi pazarlarına satılır ve kompostlar işlenir ve yerel çiftliklere satılan besin açısından zengin komposta dönüştürülür.

Çöp sahasına bağlı malzemeler daha az işlenir, ancak ağırlık üzerinden ücretlendirilir ve yatırım getirisi olmadan katı atık sahasına boşaltılır.


Program başarılı oldu mu?

San Francisco, birinci sınıf bir sıfır atık programına sahiptir. Şehrin 3 bölmeli sistemi, politikaları, finansal teşvikleri ve sakinlere ve işletmelere kapsamlı erişim, San Francisco'nun Kuzey Amerika'daki herhangi bir büyük şehir arasında en yüksek kurtarma oranına ulaşmasına yardımcı oldu.


Sıfır atık politikaları istihdam yaratır mı?

 • Blue Green Alliance'a göre, ABD çöplükten yüzde 75 oranında saparsa 1,1 milyon yeni iş yaratılacaktır.
 • Recology'nin yalnızca San Francisco'da 1.050 çalışanı vardır (bu, San Francisco şirketlerini veya kompostlama tesisleri gibi San Francisco dışındaki operasyonları saymaz).
 • Çevre Bakanlığı, şehir sakinlerini ve işletmeleri sıfır atık ve Çevre Bakanlığı programları hakkında eğiten ve bilgilendiren, şehrin çeşitli topluluklarından yerel sakinleri istihdam eden bir yeşil işler ve çevre kariyer programına sahiptir. 

San Francisco'nun sıfır atık stratejisini uygulamak için kullandığı en iyi uygulamalar var mı?

 • Kullanışlı, kullanımı kolay üç bölmeli bir sistem,
 • Sakinlerin ve işletmelerin geri dönüşüm ve kompost yapmaları için ekonomik teşvikler,
 • Sıfır atık hedeflerini destekleyen politikalar,
 • Geri dönüşüm ve kompostlama konusunda bölge sakinlerine ve işletmelere kapsamlı erişim ve eğitim

Recology'nin şehir ile olan sözleşmesi için neden rekabetçi bir teklif yok?

1932'de kabul edilen Çöp Toplama ve İmha Yönetmeliği, San Francisco sokaklarında çöp toplamak için münhasır izinlere sahip olan toplama şirketleri tarafından işletilen bir sistem kuruldu.

Bu kararname, Şehir tarafından düzenlenen bir faydalı model oluşturdu ve en son Haziran 2012'de San Francisco seçmenleri tarafından onaylanan bir hizmet hükmünün ana hatlarını çiziyor.

Şu anda, Recology, tüm çöp toplama izinlerinin tek sahibidir.


Recology'nin kompost tesislerinde kompost süreci nedir?

Kompostlanabilir atıklar toplandıktan sonra yakındaki bir kompost tesisine gönderilir.

Burada:

 • Plastikler, camlar ve diğer kompost edilemeyen atıklar ayrıştırılır.
 • Mikro organizmalar tarafından uygun sıcaklık, nem ve ortam şartlarında bio-atıkların parçalamasını kolaylaştırmak için boyutları küçültülür. 
 • İki aşamalı bir sistemde sıralar halinde işlenmiştir: önce örtülü, sonra açık sıralarda ve son olarak ideal nihai ürün için iyileştirilir.
 • Bitmiş ürün taranır, elenir ve yerel çiftçilere pazarlanır.
6.JPG
Şekil 6. Kompost tesisi olgunlaştırma alanı

     

Diğer şehirler San Francisco'yu taklit edebilir mi? 

Çevre Bakanlığı personeli, en iyi uygulamaları paylaşmak için sıklıkla diğer şehirlere danışır.

San Francisco, 1990'larda başlayan büyük ölçekli bir gıda toplama kompostlama programı kuran ülkedeki ilk şehirdi ve 2009'da hem bölge sakinleri hem de işletmeler için zorunlu bir geri dönüşüm ve kompostlama (gıda dahil) politikası uyguladı.

San Francisco Körfez Bölgesi'nin çoğu da dahil olmak üzere ABD'deki yüzlerce şehir, gıda kompostlama programları oluşturuyor ve birçoğu da San Francisco'nun zorunlu politikasıyla ilgileniyor. 

Buna ek olarak, San Francisco, 2007'de ülkede tek kullanımlık plastik kasa poşetlerini yasaklayan ilk eyalet olmuştur.

Halihazırda 75'in üzerinde California şehri ve ilçesi San Francisco'nun liderliğini takip edilmektedir.

2019 yılı Temmuz'da plastik pipet kullanımını yasaklayan San Francisco Uluslararası Havaalanı yönetimi şimdi de plastik şişede su satılmasını yasaklanmıştır. Sıfır atık üreten havaalanı hedeflenmektedir.

Yasaktan önce, her gün yaklaşık 10 bin adet su şişesi satılıyordu.


Sistemin avantajları

Güçlü Politika Liderliği: Güçlü siyasi liderlik ve personel uzmanlığı, aşağıdakileri içeren yenilikçi politika girişimleriyle sonuçlanmıştır:

Zorunlu geri dönüşüm ve kompostlama (2009 yılında zorunlu hale geldi), plastik torba yasağı ve ücretli torba, gübrelenebilir veya geri dönüştürülebilir yiyecek servisi gereçleri ve polistiren köpük (starfor) yasağı, sigara izmariti ücreti ve konutları, ticareti, okulları ve etkinlikleri kapsayan son teknoloji sosyal yardım programları.

Konut Atık Oranlarının Onaylanması ve Belirlenmesi İşbirliği ve Esnekliği Destekler:1932 Çöp Toplama ve Bertaraf Girişimi Yönetmeliği uyarınca, San Francisco Bayındırlık İşleri Departmanı Direktörü, konutların reddedilme oranlarında yapılacak herhangi bir ayarlamaya yönelik ücret uygulamalarını incelemekten sorumludur.

Halka açık duruşmalar yapılır ve oranların adil ve makul olup olmadığı konusunda tavsiyede bulunan bir rapor düzenlenir.

Tipik olarak, her üç ila beş yılda bir oran başvurusu yapılır. Bu, şehir ve hizmet sağlayıcısının, ücretlendirme süreçleri arasında birkaç yıl boyunca programatik geliştirme üzerinde işbirliği içinde çalışmasına imkan tanır.

Satın alma süreçlerini yürütmemek veya sözleşmeleri yönetmemek ve yalnızca bir hizmet sağlayıcıyı denetlemek, yönetimi, iletişimi ve bilgi toplamayı basitleştirir. Programatik esneklik, uzun vadeli planlama ve işbirliğine imkan tanır.

Atıkları Azaltmak için Ödül Üreticileri ve Hizmet Sağlayıcı: İşletmeler, gerçek yönlendirmeye dayalı bir oran indirimi alır ve güçlü finansal teşvikler sağlayarak israfı, geri dönüşümü ve kompostu azaltır.


Dezavantajlar/eksiklikler

Ücretlendirme Sürecine Bağlı: Sözleşmeye dayalı bir anlaşma olmadığından, şehir, ücretlendirme süreci ve devam eden gözetim yoluyla hizmet sağlayıcı ile çalışır. 

Sınırlı Rekabet: Şehrin yönetmeliği 2012'de seçmenler tarafından onaylandı. Karar açıkça rekabeti sınırlıyor; ancak şu anda güçlü sıfır atık programları uygulanmaktadır. 

İşletmeler ayrıca sundukları atık hacmine göre ücretlendirilir. Yeşil ve mavi bidonları kullanmak için indirim alırlar ve geri dönüştürülebilirler veya kompostlar çöp kutusuna atılırsa cezalandırılırlar.

San Francisco'nun başarısı beş faktörün birleşiminden kaynaklanıyor;

 • Kolaylık,
 • Teşvikler,
 • Mevzuat,
 • Eğitim,
 • Ortaklıklar.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU