İstihdama Dönüş Prim Desteği

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, İstihdama Dönüş Prim Desteği hakkında merak edilenleri Independent Türkçe için cevapladı

Fotoğraf: AA

İstihdama Dönüş Prim Desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yeri işverenine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.


Destekten yararlanma şartları sigortalı yönünden;

 • İş veya hizmet sözleşmelerinin 01 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona ermesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmeksizin çalışanların 01 Aralık 2020 tarihi itibariyle istihdam edilmeye devam etmesi,
   
 • İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine 01 Aralık 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuruda bulunulması,
   
 • 01 Aralık 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınması,
   
 • 01 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
   
 • Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,
   
 • Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması,
   
 • Sigortalının fiilen çalıştırılması,

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

İş yeri yönünden;

 • Özel sektör işvereni olması,
 • Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısını destek süresinin bitiminden itibaren destekten yararlanılan ortalama destek süresi kadar çalıştırması,

şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.


1- Prim desteğinden kimler yararlanabilecek?

İlave İstihdam Prim Desteği'nden ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek.


2- Prim desteğinden yararlanma süresi nedir?

Prim desteğinden, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren İş Kanunu'nda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar, her ay yararlanılabilecektir.


3- Prim desteği tutarı ne kadar?

Prim desteği tutarı, kapsama giren sigortalının prim ödeme sayısının 53,67 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadardır.

Kapsama giren sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında işveren, aylık 30 x 53,67 = 1.610,10 TL prim desteğinden yararlanabilecektir.


4- Prim desteğinden yararlanabilmek için işveren tarafından başvuru nasıl yapılır?

İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını e- www.sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak;

"e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama" ekranlarında yer alan "4447 Sayılı Kanun Geçici 28. Madde - İlave İstihdam Desteği" menüsü vasıtasıyla tanımlaması gerekmektedir.

Bunun dışında, işverenlerin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine başvurmasına gerek bulunmamaktadır.


5- Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı alan bir sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır mı?

İşverenin destekten yararlanabilmesi için işe alınan sigortalılara, işe giriş tarihi itibarıyla Kurumumuzdan emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekmektedir.

Sigortalıya emeklilik veya yaşlılık aylığı dışında Kurumumuzdan bağlanan aylık veya gelirler, destekten yararlanmaya engel değildir.


6- Destek kapsamında işe alınan sigortalının ilave olarak çalıştırılması şartı nedir?

Maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı iş yerinden Kuruma 2019/Ocak ile 2020/Nisan ayları/dönemlerinde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.

Örneğin; destek kapsamına giren bir iş yerinde en az sayıda bildirimin 5 sigortalı ile Ekim 2019'da yapıldığı ve kapsama giren bir sigortalı istihdam edildiği varsayıldığında, işverenin bu destek kapsamında istihdam ettiği sigortalıdan dolayı destekten yararlanabilmesi için destekten yararlanılacak ayda 6 ve üzerinde sigortalı bildirmesi gerekmektedir.

Destekten yararlanılacak ayda 5 sigortalı bildirilmesi halinde, destek kapsamında istihdam edilen sigortalıdan dolayı bu ayda prim desteğinden yararlanılamayacaktır.


7- 18 Nisan 2020 tarihi ve sonrasından ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen iş yerleri bu destekten yararlanır mı?

18 Nisan 2020 tarihi ve sonrasından ilk defa tescil edilen iş yerleri, ilave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve kanunda aranılan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilecektir.


8- Destek süresi bittikten sonra işveren destekten yararlanılanları istihdam etmek zorunda mıdır?

İşveren, destekten yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.


9- Bu destek kapsamında bildirilen bir sigortalı için aynı ayda diğer prim teşviklerinden yararlanılır mı?

İlave İstihdam Prim Desteği'nden yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.


10- Bu destekten alt işverenler de yararlanabilir mi?

Prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.


11- Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulunan işverenler bu destekten yararlanır mı?

Kuruma prim borcu olan işverenler diğer şartları sağlamaları halinde prim desteğinden yararlanabilirler.


Destekle ilgili bilinmesi geren diğer hususlar

 • İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için e-SGK kanalıyla başvuruda bulunması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
   
 • İşverenler bu destekten yararlandıkları sigortalı için aynı ayda diğer sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
   
 • Sigortalı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yerine başvurusunu yazılı veya sözlü yapılabilecektir.
   
 • Bu nitelikteki sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Sorularınız için: [email protected]

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU