Yurt dışı borçlanmasında emeklilik statüsü değişti

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, yurt dışı borçlanmaları hakkında merak edilenleri Independent Türkçe için cevapladı

Fotoğraf: AA

Son aylarda en çok sorulan soruların başında özellikle yurt dışı borçlanmaları hakkında gelen sorulardan oluşmakta.

01 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yurt dışında geçen hizmet sürelerinin borçlanılmasına yönelik önemli değişiklikler yapıldı.

01 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla geçerli olan, yurt dışı borçlanma işlemlerine ilişkin tüm detaylar 2019/16 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayımlanmıştır.

01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, Kanun uyarınca hesaplanacak bir günlük borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde 45’i alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Buna göre, 01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında bir günlük borçlanma tutarının alt sınırı 44,15 TL, üst sınırı ise 331,05 TL olarak uygulanmaktadır.

Bu borçlanma miktarı 01 Ocak 2020’den itibaren yılsonuna, yani 31 Aralık 2020 tarihine kadar yurt dışı borçlanma talebinde bulunacaklar için geçerli olacaktır. 

Yurt dışı sürelerinin borçlandırılmasında, başvuru sahibince belirtilen gün sayısı, kuruma ibraz edilen ispatlayıcı belgede kayıtlı bulunan son tarihten geriye doğru olmak üzere belirlenecektir.

Bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün olarak hesaplanmaktadır. 

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Borçlanmada ödeme süresi ne kadardır?

Borçlanma talebinde bulunanların hesap edilen borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ödeme yapmaları gerekmektedir.

Üç aylık ödeme süresini kaçıranların başvuruları iptal edilir.

Yeniden müracaat edenler ise yeni tarifeye tabi olarak hesaplama yapılır ve yeni başvuru alınır.

Sigortalılık statüsü nasıldır?

01 Ağustos 2019 (dahil) tarihinden itibaren borçlandırılan yurt dışı süreleri 4/b kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Başka bir ifadeyle, 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yurt dışı sürelerini borçlanma talebinde bulunanların borçlanma işlemleri talep tarihindeki en son sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/b kapsamında sonuçlandırılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yurt dışında çalışanların borçlanma işlemleri de talep tarihindeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/b kapsamında sonuçlandırılacaktır.

Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 01 Ağustos 2019’dan sonra başvuranlar sadece daha yüksek oranda borç ödemesi yapmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’deki son sigortalı çalışma süreleri dikkate alınmaksızın, tüm borçlanma süreleri 4/b sigorta kolunda, yani eski adıyla Bağ-Kur’da değerlendirilmektedir.

Bağ-Kur’dan emekli olabilmek için en az 5 bin 400 gün karşılığında ödeme yapıldığında kısmi aylık bağlanır.

01 Ocak 2020’den sonra başvuranlar, 5 bin 400 gün gün için 238 bin TL 7 bin 200 gün için 317 bin TL ve 9 bin gün için 397 bin  TL (küsuratlar alınmamıştır) ödeme yapacaklar.

Başvuru yapılacak birimler nerelerdir?

Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri ve sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemlerinin 01 Ağustos 2019 (dahil) tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılacaktır.

506 Sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamında kısmi aylık bağlanmış olanların da 1 Ağustos 2019 (dahil) tarihinden sonra yapılacak borçlanma talepleri kurumca sonuçlandırılacaktır.

Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler, 4/b kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edileceğinden, İsviçre prim transferi yapılmış sürelere ilişkin yapılacak borçlanma işlemleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) Yurt dışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından, bunun haricindeki yurt dışı sürelerinin borçlanılmasına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen birimlerce yürütülecektir.

Başvuru sahiplerinin borçlanma işlemleri, "Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi" (Ek-1) veya "Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi"nde (Ek-2) belirttikleri adresleri dikkate alınmaksızın;

a) Kimlik Paylaşım Sisteminden tespit edilecek adresin bulunduğu ildeki,

b) Kimlik Paylaşım Sisteminde adres kaydı bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı olunan ildeki,

c) (a) ve (b) bentlerine göre adres tespit edilemediği durumlarda ise müracaat edilen ildeki,

d) Kimlik Paylaşım Sisteminde birden fazla kayıtlı adresi bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin tercih ettikleri adresin bulunduğu ildeki,

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri (SGİM) / Sosyal Güvenlik Merkezleri’nce (SGM) yürütülecektir.

 

Sorularınız için: [email protected]

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU