Işık ülkesinin izinde: Likyalılar

Umut Ataseven Independent Türkçe için yazdı

Antik Likyalılar, geride çok az tarihi kayıt bırakıldığı için antik çağın en esrarengiz insanları arasındadır.

Ancak keşfedilenler, o zamanki antik dünyanın geri kalanından kültürel olarak farklı büyüleyici bir halkı ortaya koyuyor.

Likyalıların alışılmadık cenaze mimarisiyle bugün yaklaşık 20 büyük site kalmadı, Likya'nın nefes kesici bozulmamış topraklarına hakim olan uçurum yüzlerine oyulmuş inanılmaz rock-cut mezarlar da dahil. 
 

 

Likya, bugün Türkiye'nin güney kıyısında Antalya ve Muğla illeri olan bölgede ve daha iç kesimlerde bulunan Burdur ilinde yer alıyor.

Hitit İmparatorluğu'nun yanı sıra eski Mısır'ın tarihi kayıtlarında da Likya uygarlığından bahsedilir.

Ancak milattan önce 6'ncı yüzyılda Likyalılar Ahameniş İmparatorluğu'na dahil edildi.

Likyalıların en ilginç özelliklerinden biri, inşa ettikleri inanılmaz mezarlarda görüldüğü gibi cenaze kültürleridir.

En yaygın olanı rock-cut mezar olan birkaç Likya mezarı türü var.

Bunların en eski örneklerinin milattan önce 5'inci yüzyılda oyulduğu, Myra ve Amasia gibi yerlerde bulunduğu söylenir.

Bu mezarlar doğrudan kaya yüzüne, genellikle bir uçuruma oyulmuş, bu da onları görülmesi için inanılmaz bir manzara haline getiriyor.

Likyalıların efsanevi bir kanatlı yaratığın onları öbür dünyaya taşıyacağına inandıkları söylenir, bu da mezarlarının uçurumlar üzerindeki konumunun nedenidir.

Bu mezarların bir diğer ilginç yönü de ev hayatının yansımasıdır.

Mezarlar genellikle Likya evlerinin cephesi gibi oyulmuş ve genellikle bir veya iki katlı, hatta bazen üç katlıdır.

Ek olarak, mezarlar genellikle birden fazla ceset, büyük olasılıkla birbirleriyle akraba olan insanlardan oluşan birden fazla ceset vardı.

Böylece aile bağları ve akrabalık ölümden sonra bile korunmuş gibi görünüyor.

Bununla birlikte, Ürdün'deki Petra ve Libya'daki Sirenayka gibi Akdeniz'in diğer bölgelerinde benzer yapılar bulunabileceğinden, kayaya oyulmuş mezarlar Likyalılara özgü değildir.
 

 

Likya mezarlarının bir başka şekli de lahittir. Bu yaygın bir mezar şekli olmasına rağmen, Likya lahitleri büyük boyutları için benzersizdir.

Bu yapılar üç bölümden oluşur: bir taban, bir mezar-oda ve bir sivri kapak.

Sağlam lahitlerin çoğu Roma Çağı'na tarihlenmiştir ve öncekilerden daha küçük ve daha az süslü olduğu bildirilmektedir.

İlginç bir şekilde, ölüler bazen köleleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte gömüldü.

Bu insanlar ana mezar-odasının altında bir hiposorionda tutuldular. Likya lahitlerinin çoğu, gökyüzüne maruz kalan bağımsız anıtlardır.

Yine de mezarların içine yerleştirilmiş başka lahitler de var.
 

 

Likya mezarlarının en az yaygın şekli sütun mezarıdır. Bunlar Likya mezarlarının en eski şeklidir ve öncelikle önemli hanedanlar için kullanılmıştır.

Ayrıca bu mezarların sadece batı Likya'da var olduğu bilinmektedir.

Sütun mezarları, tepeye doğru daralan ve doğrudan zeminde veya kademeli bir tabanda duran bir monolitten oluşur.

Bu yapıların normalde iki odası vardır. Mezarın üst kısmında bazen kabartmalarla süslenmiş mezar odası bulunur.

En iyi bilinen sütun mezarı belki de Xanthos'taki Harpy Mezarı'dır.

İlginç bir şekilde, mezarın üzerindeki kabartmalar alçı dökümlerken, orijinalleri British Museum'da sergileniyor.

Likyalılar artık var olmasa da mezarları bize onlar hakkında çok şey anlatabiliyor.

Bize Likyalıların ölülerine nasıl davrandıklarını ve zanaatkar olarak becerilerini anlatıyorlar.

Ayrıca bu cenaze anıtları aracılığıyla onların yaşama biçimleri hakkında bir şeyler öğrenebiliriz.

Örneğin, kaya mezarlarındaki bazı kabartmalar mitolojik sahneleri tasvir ediyor ve bu bize Likyalıların inanç sistemi hakkında biraz anlayış kazandırabilir.

Bu nedenle, Likyalıların cenaze anıtları sadece ölüler hakkında bizi bilgilendirmekle kalmaz, aynı zamanda yaşamlarına da ışık tutar.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU