İstihbarat operasyonlarında siyasi ve politik suikastlar (4): Operasyonun kapanış prosedürleri ve eve dönüş yolu

Serkan Yıldız Independent Türkçe için yazdı

Görsel: Khoon Lay Gan

Siyasi ve politik suikastların, son derece hassas ve karmaşık istihbarat operasyonlar olduğunu önceki 3 yazımızda inceledik.

Bu operasyonlarda en kritik ve önemli nokta ise bu yazımızda işleyeceğimiz "Operasyonun kapanışı ve eve dönüş yolu" prosedürleri olacak. 

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Operasyonun sona ermesinden sonra yapılması gerekenler kritik öneme sahiptir ve bu adımların dikkatlice ve titizlikle uygulanması gerekmektedir.

Hedef imha edildikten sonra ilk yapılması gereken "Durum değerlendirmesi ve raporlama" evresidir.

Operasyonun başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı, hedefin etkisiz hale getirilip getirilmediği, planlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı gibi kriterler değerlendirilir.

İlgili tüm birimlere ve üst düzey yöneticilere, operasyonun gidişatı ve sonuçları hakkında bilgi geçilir.

Tabi burada asıl önemli olan operasyonun gizlilik derecesine uygun şekilde, sadece yetkili kişilere bilgi verilmelidir. Bunu muhtemelen taktik harekât takımın lideri yapar. 

Alan ve sahada sonraki işlem ise ivedi olarak "Delillerin ve izlerin temizlenmesidir."

Operasyon sonrasında izlerin temizlenmesi, suikastın gerçekleştirilmiş olduğu gerçeğini gizlemek ve operasyonu gerçekleştirenlerin kimliğini korumak için hayati önem taşır.

Bu süreç iki ana başlık altında ele alınabilir; fiziksel izlerin temizlenmesi ve dijital izlerin silinmesi.

Fiziksel İzlerin Temizlenmesi ilk olarak "DNA ve parmak izi temizliği" ile başlar.

Suikast sırasında temas edilen yüzeylerden alınabilecek herhangi bir DNA veya parmak izi örneği kalmamalıdır.

Bu, kullanılan eldivenlerin dikkatlice çıkarılması ve iz bırakabilecek yüzeylerin temizlenmesi anlamına gelir.

Yani bu operasyonlarda "sarı bez" olmazsa olmazdır. Hemen ardından "giysi ve ekipman" temizliği gelir.

Operasyon sırasında giyilen kıyafetler ve kullanılan ekipmanlar (silah, mühimmat, araçlar vb.) dikkatlice toplanmalı ve olay yerinde bırakılmamalıdır. Giysiler üzerinde kan veya ter gibi izler kalmamalıdır.

Dikkat etmeniz gereken diğer önemli husus ise "çevre düzenlemesidir."

Olay yerindeki herhangi bir fiziksel değişiklik (kapıların zorlanması, camların kırılması vb.) mümkünse eski haline getirilmelidir.

Bu mümkün değilse, olayın doğal bir kazaya benzemesi sağlanmalıdır.

"Silah ve mühimmat" temizliği ise çok dikkat edilmesi gereken başka bir noktadır.

Suikastta kullanılan silah veya mühimmatın olay yerinde bırakılmaması çok önemlidir.

Bu silahlar ya güvenli bir şekilde yok edilmeli ya da operasyon bölgesinden uzakta bir yere taşınmalıdır.

Ateşli silahlar kullanıldıysa, boş kovanlar ve mermilerin tümü toplanmalıdır. Bu kovanlar ve mermiler, balistik inceleme yoluyla suikastı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespit edilmesine yol açabilir.

Temel olarak; olay yerinde hiçbir iz bırakmamak esastır. Bu, ayak izlerinden kırılmış camlara kadar her türlü detayı kapsar.

Bu yüzden operasyon sırasında iz bırakmamak için uygun ayakkabı giyilmeli ve dikkatlice hareket edilmelidir.

Olay yerinde kullanılacak temizleyici malzemeler önceden planlanmalı ve gerekiyorsa bu malzemeler olay yerine getirilmelidir.

Dediğim gibi, "sarı bez" çok önemlidir. Temizlik işlemi hızlı ve etkili olmalıdır.

Diğer başlığımız olan "dijital izlerin silinmesi" ise sahada / alanda ya da karargâhta olan "bilişim ve teknik uzmanların" işidir.

Sizin bu noktada yapacağınız temizlik işlemleri oldukça basittir. Muhabere amacıyla kullanılan telefonlar, bilgisayarlar ve diğer dijital cihazlar güvenli bir şekilde yok edilmelidir.

Bu cihazların sadece formatlanması yeterli değildir; fiziksel olarak da imha edilmeleri gerekebilir.

İşte bu saha / alan personelinin işidir ve bu konuda oldukça titiz davranılması gerekir.

Artık bir sonraki evreye geçilmiştir; "Geri çekilme ve gizlilik" protokolleri devrededir.

Operasyonun tamamlanmasının ardından, sahada iz bırakmadan güvenli bir şekilde geri çekilmek ve gizliliği korumak, operasyonun başarısı ve güvenliği açısından kritik öneme sahiptir.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaların başında ise "Planlı ve hızlı çıkış" gelir.

Operasyonun başlangıcında belirlenen geri çekilme planına uygun hareket edilmelidir.

Geri çekilme yolları, alternatif kaçış rotaları ve acil durum planları önceden belirlenmiş olmalıdır.

Geri çekilme süreci hızlı ve organize bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Her bir personelin geri çekilme için belirlenen zamana sadık kalması önemlidir.

Geri çekilme sırasında ekip üyeleri arasında sürekli ve güvenli bir iletişim sağlanmalıdır.

Radyo frekansları, şifreli mesajlar veya önceden belirlenen sinyaller kullanılabilir.

Kullanılacak ulaştırma araçları önceden planlanmalı ve operasyon sırasında kolayca erişilebilir olmalıdır.

Araçlar güvenli ve iz bırakmayacak şekilde kullanılmalıdır. Geri çekilme sırasında personelin görünürlüğü minimuma indirilmelidir.

Kamuflaj teknikleri, karanlık saatler veya dikkat çekmeyen rotalar kullanılabilir.

Geri çekilme protokolleri uygulandıktan sonra "personel güvenliği ve kimlik gizliliği" sonraki dikkat edilmesi gereken noktadır.

Operasyona katılan personelin kimliklerinin açığa çıkmaması için gereken tüm önlemler alınmalıdır. Sahte kimlikler, takma adlar ve gizlilik protokolleri kullanılabilir.

Geri çekilme sırasında personelin kimliğini gizlemek amacıyla kılık değiştirme teknikleri uygulanabilir.Farklı giysiler, peruklar veya makyaj gibi yöntemler kullanılabilir.
 


En önemli kısımlardan biri de "operasyon sonrası güvenlik önlemleridir."

Geri çekilme sırasında olası takip ve gözetimden kaçınmak için dikkatli hareket edilmelidir.

Geri çekilme rotası üzerinde güvenli bölgeler ve kontrol noktaları önceden belirlenmelidir.

Personelin toplanacağı gizli ve güvenli noktalarda belirlenmelidir. Bu noktalar, personelin yeniden gruplanması ve güvenli bölgelere taşınması için kullanılabilir. 

Bu adımların dikkatlice ve titizlikle uygulanması, operasyonun izlerinin tamamen ortadan kaldırılmasını ve operasyona katılan personelin güvenli bir şekilde geri çekilmesini sağlar.

Gizlilik ve güvenlik protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalmak, operasyonun genel başarısı ve sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir.


Bu tip operasyonların sonunda en önemli başka bir kısımda "risk yönetimi ve güvenlik" tedbirleridir.

Operasyonun etkileri ve olası misillemelere karşı önlemler alınması büyük önem taşır.

Tehdit değerlendirmesi ve tehditlerin önceden tahmin edilebilir olması çok önemlidir.

Hedefin destekçileri, müttefikleri veya operasyonun etkilediği gruplar tarafından yapılabilecek olası misilleme tehditleri analiz edilmelidir.

Tehdit değerlendirmesi, risklerin boyutlarını ve muhtemel saldırı biçimlerini içermelidir.

Olası misillemelere karşı operasyonu gerçekleştiren ekibin ve destek personelinin korunması sağlanmalıdır.

Bu, güvenlik detaylarının artırılması, koruma personelinin tahsis edilmesi ve güvenli bölgelerin belirlenmesi anlamına gelir.

Operasyondan etkilenen bölgelerde ve kritik noktalarda güvenlik önlemleri artırılmalıdır.

Bu, güvenlik devriyelerinin artırılması, izleme sistemlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale ekiplerinin hazır tutulması anlamına gelir.
 


Son noktada operasyonun en güzel kısmı gelmiştir ve gerçekleşmeye başlar; "Eve dönüş yolu."

Taktik Harekât Personeli güvenle adreslerine dönmüş ve akşam yemeklerini yemektedirler.

Peki, "suikast operasyonu" bitmiş midir?

Ne yazık ki hayır…

Artık operasyon bambaşka bir alanda icra edilmeye başlar. Ve bu işler ofiste / karargâhta yürütülür. 

Operasyon sonrası ilk yapılması gereken "bilgi güvenliği tedbirleri ve dezenformasyon" çalışmalarıdır.

Olası misilleme ve tepki riskini azaltmak için kamuoyuna ve medyaya yönelik dezenformasyon stratejileri uygulanabilir.

Operasyonun gerçek boyutları ve hedefleri hakkında yanıltıcı bilgiler yayılabilir.


Bir başka dikkat edilmesi gereken başlık; "Diplomatik ve politik önlemlerdir."

Operasyonun ardından uluslararası ilişkiler gözden geçirilmeli ve olası diplomatik tepkilere karşı önlemler alınmalıdır.

Müttefik ülkelerle işbirliği yapılabilir ve diplomatik kanallar kullanılarak kriz yönetimi sağlanabilir.

Ülke içindeki politik destekçiler ve önemli figürlerle iletişim sağlanmalı, operasyonun gerekçeleri ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

Bu, politik desteğin sürdürülmesi ve iç huzurun korunması açısından önemlidir.

Misilleme ve geri tepme risklerinin yönetimi ile personel güvenliği, operasyon sonrası dönemde kritik öneme sahiptir.

Bu süreçte alınacak önlemler, operasyonun başarısının korunması ve operasyona katılan personelin güvenliğinin sağlanması için hayati önem taşır.

Olası tehditlerin analiz edilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması ve diplomatik ilişkilerin yönetilmesi, risk yönetimi sürecinin temel unsurlarıdır.

Personel güvenliği ise kimlik gizliliği, psikolojik ve fiziksel koruma tedbirleri ile sağlanmalıdır.


Ve son evre; "Hukuki ve diplomatik boyutların yönetimi"

Operasyonun yasal boyutları değerlendirilerek, olası hukuki sonuçlara karşı önlemler alınmalıdır.

Suikastın uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalı ve gerektiğinde diplomatik kanallardan bilgi verilmelidir.

Siyasi ve politik suikast operasyonlarının son aşaması olan "Operasyonun kapanışı ve eve dönüş yolu" süreci, operasyonun genel başarısı ve sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir.

Durum değerlendirmesi ve raporlama ile başlayan, delillerin ve izlerin temizlenmesi, geri çekilme ve gizlilik protokollerinin uygulanması ile devam eden bu aşama, personelin güvenli bir şekilde geri çekilmesini ve kimlik gizliliğinin korunmasını sağlar.

Operasyon sonrası dönemde bilgi güvenliği tedbirleri, dezenformasyon çalışmaları, diplomatik ve politik önlemler ile misilleme risklerinin yönetimi, operasyonun olası etkilerini minimize eder.

Medya ve kamuoyu yönetimi ile hukuki ve diplomatik boyutların değerlendirilmesi, operasyonun uzun vadeli sonuçlarını kontrol altında tutmak için hayati öneme sahiptir.

Bu aşamaların titizlikle ve dikkatlice uygulanması, sadece operasyonun izlerinin tamamen ortadan kaldırılmasını değil, aynı zamanda operasyona katılan personelin güvenliğinin ve operasyonun gizliliğinin korunmasını da sağlar.

Sonuç olarak, bu süreçler, siyasi ve politik suikast operasyonlarının karmaşıklığını ve hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serer, istihbarat operasyonlarının ne kadar detaylı planlama ve uygulama gerektirdiğini ortaya koyar.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU