Antik Çağ diplomasisi

Umut Ataseven Independent Türkçe için yazdı

Kuşkusuz diplomasi, ulusların yüzyıllardır uluslararası ilişkilerin inceliklerinde gezinmeleri için kritik bir araç oldu.

Diplomasi sanatı, değişen dünyaya ayak uydurmak için eski uygarlıklardan modern çağa doğru gelişti.

Mezopotamya ve Mısır'ın ilk diplomatik uygulamalarından Avrupa'nın ortaçağ mahkemelerine ve 20'nci yüzyılın küresel diplomasisine kadar, ulusların şu anda iletişim kurma ve etkileşim kurma şeklini şekillendiren kritik anları ve figürleri keşfedeceğiz.

Diplomasi, barış müzakerelerinin yanı sıra, ittifaklar kurmak için diplomatik anlaşmaların ve evliliklerin kullanıldığı Mısır ve Mezopotamya gibi eski uygarlıklara kadar izlenebilir.
 

 

Bu doğrultuda, antik Yunanistan'daki Atina şehir devleti, "Megarian kararnamesi" olarak bilinen bir diplomasi sistemi geliştirdi.

Kararname, diğer şehir devletlerini ekonomik olarak baskı altına almaya ve izole etmeye çalıştı.

Ekonomik yaptırımlar Megara'ya uygulandı, milattan önce 432'de bu nedenle ekonominin bir dış politika aracı olarak ilk kullanımlarından biri haline geldi.

Bu, Mora Savaşı'nın patlak vermesinden kısa bir süre önceydi.  
 

 

Aynı şekilde, Mezopotamya'da şehir devletleri ittifaklar kurmak ve barışı müzakere etmek için genellikle diplomatik evlilikler kullandılar.

Örneğin, Sümer kralı Edebli Lugal-Anne-Mundu, Kiş Kralı'nın kızıyla evlendi ve iki şehir devleti arasında güçlü bir ittifak kurdu.
 

 

Benzer şekilde, eski Mısır'daki firavunlar siyasi güçlerini güçlendirmek için genellikle diplomatik evlilikler kullandılar.

Firavun Ramses II, diğer krallıklarla ittifaklar kurmak için birçok yabancı prensesle evlendi.

Hediye vermek, eski uygarlıklarda bir başka önemli diplomasi biçimiydi. Mezopotamya ve Mısır hükümdarları, iyi niyetin bir işareti olarak değerli metaller, mücevherler ve sanat eserleri gibi hediyeler alışverişinde bulundular ve ilişkiler kurdular.
 

 

Ayrıca, diplomatik temsilciler eski uygarlıklar tarafından diğer devletlerle iletişim kurmak için de kullanıldı.

Örneğin, elçiler barış anlaşmaları müzakere ettiler, ticaret anlaşmaları kurdular ve devletleri adına önemli mesajlar ilettiler.

Yönetim kurulu genelinde diplomasi, komşu devletlerle istikrarlı ilişkiler sürdürmelerine izin verdiği için eski uygarlıklarda çok önemli bir rol oynadı. Bu uygulama onların refahı ve hayatta kalması için gerekliydi.

Orta Çağ olarak da bilinen Orta Çağ'da diplomasi, devletler arasındaki ekonomik ve politik ilişkilerde çok önemli bir rol oynadı.

İlgi ve bilgeliklerine saygı duyulan ve diplomatik müzakerelerdeki becerileriyle tanınan elçiler, anlaşmaları müzakere etmek, önemli mesajlar iletmek ve ticaret anlaşmaları kurmak için diğer devletlere gönderildi.

Ayrıca tıpkı eski diplomasi gibi, orta çağ diplomasisi de evliliklerin siyasi bir araç olarak kullanılmasının yanı sıra, çatışmaların çözümünü içeriyordu.

Bu bakımdan İslam tarihinin 7'nci yüzyılda Hz. Muhammed zamanına dayanan zengin bir diplomasi geleneğine sahip olduğunu belirtmek yerinde olacaktır.

İslami diplomasinin en eski örneklerinden biri, milattan sonra 628'de Medine'deki Müslüman cemaat ile Mekkeli Kureyş kabilesi arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması'dır.

 

Devam edecek…

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU