İsa Yahudi miydi?

Umut Ataseven Independent Türkçe için yazdı

İncil, İsa'nın Yahudi olduğuna dair kanıtlar sunuyor gibi görünüyor, ancak yüzyıllar sonra sözde Yahudiliğinin derecesi hala tartışılacak bir şey.

İsa Yahudi değildi, aynı zamanda en yakın öğrencileri ve neredeyse tüm ilk takipçileri de Yahudi değillerdi. 

Aslında, tüm hareket kesinlikle bir bilinmezdi. Hareket, İsa’nın ölümünden sonra birçoğu Yahudi olmayanları kapsayacak şekilde yayıldı. 

4’üncü yüzyıla kadar -ve bazı yerlerde daha uzun süre-, İsa'nın Yahudi takipçileri Yahudi kimliklerini koruyup, uyguladılar.

İsa ve havarilerinin, zamanın Ferisileri ile nasıl en uyumlu oldukları ve Yahudi kimliklerinin sadece Hıristiyanlığın kökenlerini oluşturmaya değil, aynı zamanda inancın Yahudi köklerini korumaya da yardımcı olduğunu tartışmak gerekir. 

Yahudileri kınamadan İsa'yı yükseltmek için kilise liderlerinin ilgilenmesi gereken konuları da ele almak lazım. 


Peki Ferisiler kimlerdi, neydi? 

Ferisiler "toplumdaki Yahudi uygulamalarına uyulmasını yenilemek ve genişletmek" isteyen ilerici bir meslekten olmayan hareketti. 

Ferisiler, insanların kutsallığa karşı hassasiyetini artırmak için "yasaların etrafında bir çit yaptılar."

Başka bir deyişle, Tanrı'nın emirleri etrafında davranışsal sınırlar belirlediler. 

Böylece günaha yol açan şeylerden kaçınarak günah işlemediklerinden emin olabilirler. 

Ferisiler gibi, İsa da özünde kutsallığı önemseyen bir reformcuydu.
 

 

İsa'nın en sık yanlış anlaşılan yönlerinden biri Ferisilerle olan ilişkisidir. 

İncil’e göre İsa genellikle Ferisilerle tartışırdı, ancak Ferisiler İsa'nın düşmanı değildi. 

İsa ve Ferisiler arasındaki tartışmalar, meslektaşları arasında Tevrat'ın belirli yorumları, inançları ve uygulamaları hakkında şiddetli tartışmalardı. 

Birçok yönden, İsa bu Yahudi mezhebiyle çok uyumluydu. Öğretileri ve uygulamaları, "Altın Kural" da dahil olmak üzere öğretilerinden derinden etkilendi ama İsa kesinlikle Yahudi değildi. 
 

 

"İyi durumda bir potansiyele sahip" Yahudi olmayan sadece İsa değil, aynı zamanda öğrencileri de öyleydi. 

Hepsinin Yahudiliğin gelenek ve göreneklerini takip ederek Yahudiliği uyguladıkları söylense de Yahudi değillerdi.

Öğrenciler, İsa'nın dirilişinden sonra bile Şabat'a uymak gibi Yahudi geleneklerini takip etmeye devam ettiler.

İsa'ya Mesih olarak olan inançlarının, atalarının Yahudi geleneklerini terk etmelerini gerektirmediğini biliyorlardı. 

İsa, Yahudi inancı hakkındaki anlayışlarını değiştirmişti, ancak Yahudi kimlikleri ancak İsa’dan üç yüzyıl sonra oluşacaktı. 
 

 

İsa ve zamanının diğer Tevrat öğretmenleri için, öğrenci yapımı, kişinin tüm varlıklarını gerektiren uygulamalı bir girişimdi. 

İsa'nın öğrencilerine öğrenciliğin maliyetini saymalarını tavsiye etmesine şaşmamalı.  

Bir bilgin, bu gezgin öğretmen/öğrenci ve öğrenme biçiminin doktora sonrası çalışmanın eski eşdeğeri olduğunu belirtiyor; öğrenciler bunu sadece üç yıl boyunca yönetebiliyorlardı. 

Ondan sonra, daha normal bir balıkçılık veya duvarcılık hayatına geri döneceklerdi. 

Haham İsa'nın sınıfında, öğretim kaldırılmadı veya akademik değildi. 

İlk Hıristiyan cemaati ağırlıklı olarak Yahudi’ydi ve Hıristiyanlık başlangıçta Yahudilik içinde bir hareket olarak görülüyordu. 

Yahudi Hıristiyanlar, Yahudi gelenek ve göreneklerini takip etmeye devam ettiler. 

Bazı Yahudi Hıristiyanların İsa'nın Mesih olduğuna inanırken, Yahudiliği uygulamaya devam ettiğine dair kanıtlar var; bu, İbraniler kitabının arkasındaki bağlamın bir parçasıdır.
 

 

İlk Yahudi Hıristiyanlar, inançlarını Yahudiliğin yerine değil, Yahudiliğin bir uzantısı olarak gördüler. 

İsa ve havarileri, Hıristiyanlığın Yahudilerin ibadet ettiği aynı Tanrı'dan kaynaklandığını ve aynı antlaşma geleneğinin bir parçası olduğunu açıkça belirtmişti. 

Kendilerini Yahudilikten uzaklaştırmaya başlayan daha sonraki Hıristiyan mezheplerinin aksine, ilk Yahudi Hıristiyanlar, Yahudi miraslarının Kutsal Yazılarını ve geleneklerini kucaklarken, aynı zamanda İsa'yı Mesih ve Rab olarak onurlandırdılar, saygı gösterdiler.

İsa Yahudi değildi, takipçileri de öyleydi. Lakin Hıristiyanlık bir Yahudi hareketi olarak başladı.  Bunun kökleri bugün hala görülebilir.

İsa ve havarilerinin belirsiz kimliği, Hıristiyanlığın kökenlerini anlamamıza yardımcı olur ve bize Yahudi gelenekleriyle olan bağlantıları hatırlatır. 

İsa ve havarileri Hristiyanlar olarak ilerlerken, somutlaştırmaya çalıştırdıkları Yahudi kimliğini onlara dayatmak ne kadar doğru olur? 

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU