Akıl sağlığı herkesin işidir

Canan Duman Independent Türkçe için yazdı

Görsel: Pixabay

Pandemi, yüz yüze insan bağlantısının ve insan dokunuşunun kaybolmasına neden oldu. Uzaktan çalışmadan hibrit çalışmaya geçişteki büyük değişiklikler, çalışanların sağlığını ve zindeliğini doğrudan etkiledi.

Bir kişinin üretkenliği, bireyin psikolojik durumundan büyük ölçüde etkilenir ve psikoloji, koşullara ve diğer faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir. 

Bireyin hayatta ebeveyn, oğul/kız, eş vb. gibi birçok rolü vardır ve içinde bulunduğu koşullar da dahil olmak üzere tüm bu faktörler onun refah derecesini belirler.

Dolayısıyla iyi oluşu etkileyen faktörler de bu faktörlere göre değişir. Bu nedenle, işverenlerin çalışanın refahını sağlamak için onun bir çalışandan ötesi olduğu gerçeğini dikkate alması gerekir.  


Ruh sağlığı organizasyonu nasıl etkiler?

Aslında işverenler pandeminin ve belirsizliğin iş gücü üzerinde ne kadar stres yarattığının farkında… Çalışanı elde tutmak için işyeri sağlığı yaklaşımlarını elden geçirmeleri gerektiğinin de… Kurumsal sağlık, işverenler açısından stratejik bir öneme sahiptir.

Çünkü çalışanların ruh sağlığı ve şirketlerin karlılıkları arasında bağlantı vardır. Çalışan refahını sağlamak üretkenliğe, sadakate ve çalışan mutluluğuna katkıda bulunur. 

İşverenler, 2020'de işgücü tükenmişliğinin ciddi bir risk olduğunun farkına vardılar. Çalışanların ruh sağlığının bir şirketin rekabet etme yeteneğinde önemli bir faktör olabileceğinin önemini anladılar.

Bu nedenle duygusal ve ruhsal bozukluklar hakkında konuşmak ve içerik üretmek artık normalleşmeli.  


Zihinsel sağlık molası    

Bunu normalleştiren şirketlerden biri Nike… Nike eylül ayındaki ofise dönüş planlarından önce bir haftalık "zihinsel sağlık" molası için şirket ofislerini kapatacağını açıkladı.

Uygulama çalışanlara üst düzey bir Nike yöneticisinin şu mesajıyla duyuruldu. 

Geçen yıl zor geçti. Hepimiz insanız ve travmatik bir olay yaşadık! Gevşemek, stres atmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek için zaman ayırın. Çalışmayın. Bu ekip için sadece bir 'hafta tatili' değil… Bu, zihinsel sağlığa öncelik verebileceğimizin ve yine de işimizi yapabileceğimizin bir onayı.

Dinlenmek ve iyileşmek için zaman ayırmak, iyi performans göstermenin anahtarıdır.


Nike bu mola ile şirketlerde zihinsel sağlığı konuşmayı normalleştirmeye yönelik çok önemli bir adım atmış oldu.


Sanal sağlık hizmetleri yaygınlaşacak 

İşverenler pandemide Zoom veya web seminerlerini kullanarak çalışanların sanal sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdılar.

Bu sayede sanal ruh sağlığı programları ve çevrimiçi bilgilendirme programları birkaç yıl öncesine göre çok daha popüler oldular.

Kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam paketlerine geçişin artması, sorunları olan insanlar için yardım hattı oluşturulması ve konuşabilecekleri birine erişim sağlamaları, örneğin psikolog görüşmesi yapmaları artık beyaz ve mavi yaka için daha mümkündür. 

Sağlıklı yaşam sağlayıcıları giderek daha yenilikçi ve müşteri odaklı ürün ve hizmetlere odaklanmaktadır. İşin geleceğine yönelik beklentilerden biri, kurumsal sağlık pazarının büyüyeceği, harcamaların artacağı yönündedir.

Zihinsel sağlık hizmetlerinin sigorta programlarına dahil edilmesi gündemdedir. İşveren cephesinde stresi azaltmaya yönelik dijital koçluk konuları gibi dayanıklılık araçlarının kullanımında da bir artış olması tahmin edilmektedir.  


Üretken bir iş gücü için önleyici sağlık

Salgın, koruyucu sağlık hizmetlerinin iş başarısı için kritik olduğunu vurguladı. Gerçek şu ki, koruyucu sağlık, iş sürekliliğine ve sürdürülebilirliğe hitap ediyor.  

Çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığı, uzun süredir şirket yöneticilerinin ve İK yöneticilerinin öncelikleri arasında… Bundan böyle insan kaynakları liderlerinin, yüksek iş yeri stresi ve tükenmişliğe neden olan daha uzun çalışma saatleri nedeniyle her zamankinden daha fazla çalışan refahına odaklanması gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, depresyon, anksiyete bozukluklarının üretkenlik kaybı nedeniyle küresel ekonomiye yılda 1 trilyon ABD dolara mal olacağını tahmin ediyor.

Çalışanların ruh sağlığına özen göstermek ise üretkenlik, iş birliği ve onları elde tutma üzerinde uzun vadeli bir etki yaratıyor. 

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU