İlave istihdam kredisi

Özgür Kaya, Independent Türkçe için yazdı

Fotoğraf: AA

Mini Ekonomi Paket 25 Mayıs 2021 Tarihli ve 31491 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi sağlanması uygulaması da yasal olarak başlatılmış bulunmaktadır. Bu düzenleme ile ilk kez mevzuatımıza istihdamın arttırılması ve işyerine ilave istihdam yapılması halinde KGF garantili uygun faiz ve vade ile kredi alabilme uygulaması yürürlüğe girmektedir. Bu çerçevede mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek hedeflenmiştir.

İlave İstihdam Kredisi nedir? 

Mikro ve küçük ölçekli firmalar arasında likidite sıkıntısı çekenlere yönelik, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkânı sağlanacak.

Kapsama giren işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hakim sermayedar olduğu bankalardan 30.06.2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülmesine olanak sağlanmaktadır.

KGF Garantili Kredi İmkânı teşvikinden hangi koşullarda yararlanılacak?

İşyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen MUHSGK’daki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri olması gerekmektedir.

İşyerince 01.07.2021 ile 30.06.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(a) bendi kapsamında işe alınan sigortalılarının işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(a) ve 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı bildirilmemiş olmaları gereklidir.

Sigortalının iş alındığı işyerinden bir önceki takvim yılında bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya MUHSGK’lardaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gereklidir.

12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerin yasal süresi içinde ödenmesi gereklidir.

Bu kapsama giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanabilecektir.

İşe alındıkları yıldan önceki yıla ait ortalama sigortalı sayısına ilave olan ve primleri 12 ay boyunca vaktinde ödenen sigortalılara ait, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta ve işsizlik sigortası primlerinin toplamından, 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile sağlanan destekler düşüldükten sonra kalan tutar, 30/06/2022 tarihine kadar 4749/20’nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak sermayedar olduğu bankalardan kullanılacak kredilerde (12 aylık süreye ait primlerin ödenmesini müteakiben) kredi faiz ve kâr bakiyesinden düşülecektir. Buna göre; ilave olarak istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primleri, 30 Haziran 2022'ye kadar kullanılan kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülebilecek. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak.

Nakdi ücret desteği, ilave istihdam veya işe dönüş teşviki kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların da normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işe giriş ve ilave istihdam sayısına bakılmaksızın işverene destek sağlanacaktır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi, tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmemesi, SGK’ya prim ve idari para cezası ve bunlara ait gecikme zammı ve cezası bulunan veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmayan işverenler bu destekten yararlanamayacaktır. Ancak var olan prim, idari para cezası, gecikme zammı ve cezası borçlarını tecil ettiren ve taksitlendiren veya yapılandıran işverenler taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği müddetçe bu teşvikten yararlanabilecektir.

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU