Evlenme ödeneği nedir? Şartları nelerdir?

Özgür Kaya, Independent Türkçe için yazdı

Fotoğraf: Twitter

Devlet çeşitli alanlarda vatandaşa destek imkanları sunuyor. Son zamanlarda oldukça merak edilen konulardan birisi de evlenme (çeyiz parası) ödeneğidir. Evlenecek olan çiftler tarafından en çok araştırılan konulardan birisidir. Çeyiz parası ödeneği diğer adı ile evlilik ödeneği olarak bilinmektedir. Çeyiz parası ödeneği devlet tarafından bir kereye mahsus olmak üzere, belli bir yaşı doldurmadan evlilik yapma şartı taşıyan kişilere verilmektedir. Bu konu hakkında evlenecek olan kişiler bilgi sahibi olmak istiyor. Çeyiz parası nasıl alınır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Çeyiz parası ne kadar, kimlere verilir? İşte tüm detaylar…

Evlenme Ödeneği (Çeyiz Parası), İlk Defa 01.10.2008 Tarihinden Sonra Çalışmaya Başlayan Sigortalıların Hak Sahipleri İçin;

Ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenen ölüm yardımıdır.

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile Kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.

01.10.2008 Tarihinden Önce 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa Tabi Olarak Çalışan Kamu Görevlisi Sigortalıların Hak Sahipleri İçin İse;

Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca) ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.

Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.

Evlenme ödeneği almak için nereye başvurulur? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Hizmet akdiyle (4/a’lı) çalışan sigortalıların ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b’li) çalışan sigortalıların hak sahipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına veya bulunulan yerdeki il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, Kurumca belirlenen Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi  ile,

5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise dilekçe ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine, başvurmaları gerekmektedir.

Çeyiz parası ne kadar?

Devlet tarafından sigortalı olarak çalışan kişinin vefat etmesi sonucu çocuklarına yetim aylığı bağlanır. Yetim aylığı 2020 yılı 660 TL olarak bilinmektedir. Yetim olan kız çocuğuna devlet tarafından evlenmesi sonucu çeyiz parası verilmektedir. Bu para 2 yıllık yetim parasının birikmesi olarak hesaplanmaktadır.

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.                                                              

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU