Para karşılığı seksin suç sayılması savunmasız kadınlara yardım etmez, zarar verir

Diana Johnson'ın yasa tasarısı, seks satın almayı yasadışı kılarak seks işçiliğine talebi azaltmayı amaçlıyor. Ancak yasa daha çok kadınları tehlikeye atarak yoksulluğa sürükleyebilir

Seks satın almanın suç kapsamına sokulmasını öneren bir yasa tasarısı, 29 Ocak'ta Avam Kamarası'nda ikinci kez görüşülecek (AFP)

İşçi Partisi'nin Kingston Upon Null North parlamenteri Dame Diana Johnson, geçen çarşamba Avam Kamarası'nda seks satın almayı suç kapsamına sokan bir önerge sundu. İlk görüşmeyi geçen yasa tasarısı, seks işçilerinin işlerinin reklamını yapmak için kullandığı online sitelerin de suç kapsamına alınmasını amaçlıyor. Johnson'ın amacı bütünüyle kadınların şiddet ve sömürüden korunması arzusundan ibaret olsa da, önerisi kabul edildiği takdirde korumayı amaçladığı kadınlara muhtemelen zarar verecek.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Çoğu zaman "İskandinav modeli" olarak anılan para karşılığı seksin suç kapsamına alınması İsveç, Norveç, Kanada, Fransa, İrlanda ve İzlanda'da gerçekleşti. Yasak, erkekleri (birincil alıcı) yasa dışı olarak seks satın almaktan caydırarak seks talebini azaltmayı amaçlıyor. Yani daha az talep, daha az seks işçiliği, kadına karşı daha az şiddet ve daha az seks ticareti. İskandinav modelinin savunucuları tüm seks işçiliğini kadına karşı şiddet olarak kabul ederek bunun ortadan kaldırıldığını görmek istiyor.

İskandinav modelinin sorunu, yasadışı kılındığı takdirde seks işçiliğinin yok olacağı yönündeki idealist bakış açısı. İskandinav modelini benimseyen çoğu ülkede seks endüstrisine erişen insanların sayısında düşüş bildirilse de, aynı zamanda gelir kaybı, daha riskli müşterilerle daha riskli seks, daha az kondom kullanımı, ölüme bile sebebiyet veren daha şiddetli seks, şiddeti poliste bildirmede daha az özgüven ve sosyal güvenlik ağı sağlamayan tenha çalışma durumları da bildiriliyor.

Sendikalaşmalarına izin verilmediğinde seks işçileri polisten korkuyor ve toplum tarafından gittikçe daha fazla damgalanıyor; birlikte çalışamadıklarında alıcılardan zarar görme riskleri daha yüksek oluyor. Bu sebeplerden dolayı Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, BM HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) ve birçok insan hakları savunucusu seks işçiliğinin tamamen suç kapsamı dışına çıkarılması (Decrim) için uğraşıyor. Dünya çapında araştırmalar yaptılar ve seks işçiliğinin suç kapsamından çıkarılmasının hukuk, adalet ve sağlık alanında seks işçilerine yönelik korumayı en üst düzeye çıkardığı sonucuna vardılar.

Ek olarak, Birleşik Krallık'ta (BK) seks işçilerinin yüzde 88'ini oluşturan kadınların neredeyse her zaman yoksullukla bağlantılı nedenlerle seks ticaretinde çalıştığı da belirtilmeli. Son zamanlarda bir milyon çocuğu içeren 2 milyon ailenin Kovid-19 sonrası yoksulluğa sürükleneceği tahmin ediliyor. Kemer sıkma politikalarının yüzde 86'sı kadınları hedef aldı. Çocuk yoksulluğu bazı bölgelerde yüzde 55'e kadar artış gösterdi. Genel Kredi (BK'de yeterli gelire ve birikime sahip olmayanlara sağlanan sosyal destek - çn.) aileleri, özellikle de bekar anneleri kırıp geçirdi. Bazı kadınlar ayakta kalma konusunda çaresizlik yaşarken, seks işçiliği nefes almalarını sağlayan bir yardım eli sunuyor. Geçimlerinin ellerinden alınması, kadınları ve ailelerini gıda yoksulluğu, evsizlik ve aşırı yoksulluk tehlikesine maruz bırakıyor.
 


İdeal bir dünyada kadınların yoksulluktan kaçınmak için seks işçiliğine ihtiyacı olmazdı ama ideal bir dünyada yaşamıyoruz. Johnson, önergesiyle birlikte seks satın almanın suç kapsamına sokulması halinde kadınlara seks ticaretini bırakmaları için destekleyici hizmet ve tedarik verilmesini önerdi. Ancak mevcut sistemde kadınlara yönelik bu söz yerine getirilmiyor. Acil durum ve hastalık ödemeleriyle sağlık hizmetleri için yapılan çağrılar göz ardı ediliyor. Genel Kredi ve "hayatta kalmak için gerçekleştirilen seks" arasındaki bağlantıyı belgeleyen raporlar eyleme yol açmadı. Kadınların yoksulluğuna ilgisiz kalındı ve seks işçiliği suç sayılsaydı bile bu muhtemelen değişmeyecekti. Bu bir seks işçisini parasız bırakacağı gibi, para kazanmak için başvuracağı her türlü yasal yoldan da mahrum kılacaktır. Bu tür bir çaresizlik kadını, güvenliği hiçbir şekilde düşünülmeden insan tacirlerinin elinde sömürüleceği yasadışı seks işi aramaya itebilir.

Johnson'ın geçerli kaygılarından biri, birçok şart ve istisnaya karşın insan tacirlerinin kamusal alanda müşteri arama, yol kenarında müşteri bekleyen seks işçilerine arabayla yaklaşma, genelev sahibi olma ya da işletme, kadın tüccarlığı yapma ve fuhuşa teşvik etme gibi seks karşılığı para ödeme yollarına izin veren mevcut BK sistemini suiistimal ettiği yönündeydi. Ancak kanıtlar, seks işçiliğinin suç sayılmasının seks ticaretini azaltmadığını ortaya koyuyor. Daha iyi bir çözüm, BK'nin, insan tacirlerinin üzerine oynadığı bir zafiyet olan kadınlar arasındaki yoksulluğu ciddi biçimde ele alması olurdu. Bu sorunla mücadele sonucu seks ticaretinin azaldığını görebilme şansımız var.

Sömürüye dayalı yasadışı ticaret koşullarında yaşayan kadınların daha fazla yoksulluk, sınır dışı edilme veya tutuklanma korkusu yaşadıklarında herhangi bir bilgiyi ifşa etme olasılıkları düşük. Bununla birlikte, gruplar halinde çalışıyorlarsa (İskandinav modelinde ve bizim mevcut modelimizde bu yasal değil) sömürülerinin, hayır kurumları ve polisle beraber insan ticaretinden kurtulmalarına yardımcı olabilecek diğer işçilerce fark edilmesi daha olası olacak.

Önergeye dair İngiliz Seks İşçileri Kolektifi'ne konuşan bir seks işçisi, şunları söyledi:

Sektörümüze dair hiçbir şey bilmeyen insanların zarar verici kararlar almayı bırakmasını diliyorum. Müşterilerimizin suçlu olarak kabulüne tüm kalbimle karşıyım. Suçlu muamelesi görmeyi hak etmeyen iyi insanlar olmalarının yanı sıra, kendi güvenliğimiz için kadınların birlikte çalıştığı herhangi bir yeri ziyaret etmekten ürkeceklerdir. Tekrar arka sokaklara dönmeye zorlanacak ve birden Victoria dönemindeki kadınlar gibi savunmasız hale düşeceğiz. Çocuklarımızı besleyemeyecek, güvenli yerlerimizi, gelirimizi ve tüm huzurumuzu yitireceğiz. En iyi ihtimalle yoksulluğa, sonra borca ve belki akabinde sokaklarda yaşamaya zorlanacağız.

Dame Sarah Johnson'ın BK için İskandinav modelini önermesinin büyük olasılıkla feminist ve koruyucu bir amacı var. Ancak önergesi kabul edilirse, Johnson seks işçilerine yarardan çok zarar vermiş olacak. Seks ticaretindeki kadınlara yardım etmenin yolunun para karşılığı seksi suç haline getirmekte değil yoksulluğun azaltılmasında yattığı konusunda parlamenterleri ikna etmeyi uman seks işçiliğini suç olmaktan tamamen çıkarma yanlıları, 29 Ocak'ta tasarıyla ilgili ikinci görüşmenin hazırlığını yapmak için durmadan çalışacak.


 

independent.co.uk/voices

Independent Türkçe için çeviren: Kerim Çelik

Bu makale kaynağından aslına sadık kalınarak çevrilmiştir. İfade edilen görüşler Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independent

DAHA FAZLA HABER OKU