İstihbarat operasyonlarında siyasi ve politik suikastlar (2): "Operasyonun istihbarat çalışması"

Serkan Yıldız Independent Türkçe için yazdı

İllüstrasyon: Juan Bernabeu/The Economist

Bir önceki seri yazımızın ilkinde okuduklarınız "suikast operasyonunun" hedeflerin seçilmesi ile ilgili kısımlardı.

Ve bundan sonraki evrede artık iş sahaya/alana çıkacaktır. Hedef belirlenmiştir. Ancak şimdi hedef için en kritik bilgiler cari olarak alandan alınmak zorundadır.

Ve ihtiyacınız olan ilk bilgi; "hedefin güvenlik zafiyetleridir."

İşte bu süreçte dikkate alınması gereken bazı adımlar:

 1. Güvenlik düzeyi değerlendirmesi: Hedefin bulunduğu alanın genel güvenlik düzeyi değerlendirilir. Bu, konumun fiziksel güvenlik önlemlerini, güvenlik personelinin varlığını ve güvenlik sistemlerini içerir.
   
 2. Zayıf noktaların belirlenmesi: Hedefin güvenlik zafiyetlerini belirlemek için yerel unsurlardan veya istihbarat servislerinden elde edilen bilgiler kullanılır. Bu bilgiler, hedefin rutin hareketlerini, günlük alışkanlıklarını, ziyaret ettiği mekânları ve koruma detaylarını içerebilir.
   
 3. Güvenlik sistemlerinin analizi: Hedefin bulunduğu yerdeki güvenlik sistemleri incelenir. Bu, güvenlik kameraları, alarm sistemleri, fiziksel bariyerler ve koruma personelinin organizasyonu gibi unsurları içerir.
   
 4. Hareket izleme ve gözlem: Hedefin hareketlerinin izlenmesi ve gözlenmesi, güvenlik zafiyetlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu, hedefin günlük rutinlerinin, seyahat planlarının ve ziyaret ettiği yerlerin takibi anlamına gelir.
   
 5. Yerel istihbarat kaynaklarından faydalanma: Hedefin bulunduğu bölgedeki yerel istihbarat kaynaklarından bilgi toplamak, güvenlik zafiyetlerini belirlemede önemli bir kaynaktır. Bu kaynaklar, yerel halk, iş yerleri, otel personeli ve diğer yerel unsurları içerebilir.

Tüm bu bilgiler, suikast planının güvenlik açığına odaklanmasını sağlar ve planın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için önemli bir temel oluşturur.

Ancak, bu bilgilerin toplanması ve kullanılması sırasında dikkatli ve hassas olunmalıdır, çünkü hedefin güvenlik önlemlerini aşmak için her türlü adımın riskleri bulunmaktadır.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Genel hatlar itibarıyla potansiyel hedefiniz hakkında bir kanı oluşmuştur. Ancak ne yazık ki bu veriler yeterli değildir.

Buraya kadar siz masa üstündeki pastanın şekli hakkında genel bilgilere sahip oldunuz. Oysa yüzde 100 başarı için çok daha fazla dataya ihtiyacınız vardır.

İşte tam burada, istihbarat disiplinin var olma sebeplerinden biri olan parametre devreye girer; hedef hakkında "istihbarat toplama ve değerlendirme."

Biraz daha açmak gerekirse; bu süreç, hedef hakkında kritik bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesini içerir.

İşte bu süreçte dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar:

 1. İstihbarat toplama yöntemleri: İstihbarat, açık kaynaklardan (medya, internet, kamu kayıtları vb.), gizli kaynaklardan (ajanlar, casuslar, sızdırılan bilgiler vb.) veya teknik yöntemlerle (teknik gözetim, iletişim izleme, elektronik casusluk vb.) elde edilebilir. Her bir yöntemin avantajları, dezavantajları ve riskleri vardır ve doğru kombinasyon kullanılmalıdır.
   
 2. Hedefin çevresindeki insanların, güvenlik personelinin ve diğer önemli kişilerin hareketleri gözlemlenir. Haklarında detaylı ve kritik bilgiler toplanır ve dosyaya eklenir. Bu her gün hal hatır sorduğu köşedeki evsiz bile olsa oldukça önemli ve pas geçilemeyecek bir detaydır.
   
 3. İstihbarat kaynaklarının güvenilirliği: Elde edilen istihbaratın güvenilirliği büyük önem taşır. Kaynakların güvenilirliği ve doğruluğu değerlendirilir ve gerektiğinde doğrulama yapılır. Ayrıca, kaynakların motivasyonu ve güvenilirlik geçmişi de göz önünde bulundurulur.
   
 4. Erişim kolaylığı ve zorlukları: İstihbarat kaynaklarına erişim kolaylığı veya zorlukları da dikkate alınmalıdır. Bazı kaynaklara erişim sağlamak daha kolayken, diğerleri daha zor olabilir ve daha fazla kaynak ve çaba gerektirebilir.
   
 5. Analiz ve değerlendirme: Elde edilen istihbarat verileri, analiz edilir ve değerlendirilir. Bu süreçte, bilgilerin doğruluğu, tutarlılığı ve anlamı üzerine derinlemesine bir analiz yapılır. Ayrıca, farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler arasındaki çelişkilerin çözümlenmesi de önemlidir.
   
 6. İstihbaratın işlenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi: İstihbaratın işlenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi, karar vericilere en doğru ve kapsamlı bilgilerin sunulmasını sağlar. Bu, istihbarat verilerinin organize edilmesi, raporlanması ve operasyonel planlara entegre edilmesini içerir.

İstihbarat toplama ve değerlendirme süreci, suikast planlamasında hedefin güvenlik zafiyetlerini belirlemek ve operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için kritik bir öneme sahiptir.

Bu sürecin titizlikle yürütülmesi, planın başarısını büyük ölçüde etkileyebilir.

Artık hazırsınız. Neredeyse… Son bir işiniz daha var.

Operasyonun; "güvenlik önlemlerinin tespiti ve risk analizi".

Bir nevi "eve dönüş yolu"nu planlamalısınız.

Ve inanın bana en önemli kısımlardan biri de tam olarak burasıdır.

Operasyon sırasında personelin yaşayacağı bir dalgınlık, duygusal travma ya da bir psikolojik çöküş işleri berbat edebilir.

Bu yüzden fiziksel, mental ve ruhsal olarak en iyilerle çalışmak zorundasınız. Küçük bir disiplinsizlik sizi çok ağır faturalar altında bırakabilir.

O personelin eve dönüş yol haritasını çizmekte yine sizin görevinizdir. Ve bu da alternatif planlar, güvenlik önlemlerinin değişkenliği göz önünde bulundurularak oluşturulur.

Hava durumu, yerel trafik yoğunluğu, halk pazarları hatta sokak eylemleri, milli-dini bayramlar, kutlamalar, panayırlar vb. tüm bunlar hakkında bilginiz olmalıdır.

Gönderdiğiniz personeli eşinizden daha iyi tanımalısınız. Eve gittiğinizde yüzü asık ve yarı çıldırmış bir kadının neden o ruh halinde olduğunu bilip bilmemek size bir şey kaybettirmez en fazla keyifsiz bir akşam yemeği yaşarsınız.

Ancak ruhsal pişmanlıklar içinde olan bir personelin vereceği zararlar… Yazmakla bitmez emin olun ki…

Sonuç olarak, siyasi ve politik suikastlar, siyasi ve stratejik hedeflere ulaşmak için kullanılan karmaşık, riskli ve tartışmalı bir araçtır.

Bu suikastların planlama ve uygulama aşamalarında birçok faktörün dikkate alınması gerekir ve sonuçları, bu aşamalarındaki hassasiyete ve özene bağlı olarak değişebilir.

Ancak gördüğünüz üzere henüz daha operasyon tamamlanmamıştır hatta aktif olarak başlamamıştır bile.

Bir sonraki yazımızda bu operasyon türünün alanda / sahada icra yöntemlerini inceleyeceğiz.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU