Tarım sektöründe çalışanların sigortalılığı

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, tarım sektöründe çalışanların sigortalılığı hakkında yazdı

Fotoğraf: AA

Tarım sektöründe çalışanların sigortalılığı, 4/1-a kapsamında değerlendirilmektedir.

Buna göre, 4/1-a kapsamındaki tarım sigortalıları (Ek-5) şu şekilde düzenlenmiştir:


Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar:

Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdi ve sürekli çalışanların sigortalılıkları, eskiden olduğu gibi devam ettirilecek ve hizmet akdi statüsünde sayılacaktır.

    
Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar:

Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan (2925 sayılı Kanun kapsamında); Kanun'un yürürlük tarihi itibarıyla, bu kapsamda olanların sigortalılıkları, Kanun'un yürürlük tarihinden sonra da devam ettirilecek.

Ancak bunlar ayrıca yüzde 12,5 genel sağlık sigortası primi ödeyerek, genel sağlık sigortası kapsamına alınacaklardır.

Kanunun yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) sonra bu sigortalılık kapsamında tescil kabul edilmeyecektir.

Daha açık ifadelerle, sadece mevcutların sigortalılıkları devam ettirilecek, Kanunun yürürlük tarihinden sonra bu kapsamda çalışanlar, ancak isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek sigortalı olarak kabul edileceklerdir.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

6111 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanların sigortalı olmalarına tekrar imkan tanınmıştır.

1 Mart 2011 tarihinden itibaren bu tür faaliyetlerde çalıştıklarını belgelemeleri halinde 2011 yılında her ay için asgari günlük ücretin 18 katı ve her yıl birer puan artırılmak kaydıyla prim ödemeleri ve her ay gün hizmet kazanmaları öngörülmüştür.

Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde örneği yer alan "Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi"ni ikametlerinin bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatıp sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Orman köylülerinden bu Kanuna göre sigortalı olmak; isteyenlerin de yine SGK internet sitesinde yer alan "Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi"ni ikametlerinin bağlı bulunduğu çevre ve orman il müdürlükleri ya da orman bölge müdürlüklerine veya kalkınma kooperatiflerine onaylatıp bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin bulundukları yerdeki ziraat odası, bulunmadığı yerlerde de tarım il/ilçe müdürlüklerin alacakları belge ise sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

2022 yılı için, Ek-5 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; 4/1-b kapsamındaki tarım sigortalılarında olduğu gibi, prime esas günlük kazanç tutarının 29 katı üzerinden hesaplanmaktadır.

Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir.

Buna göre 2022 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 5.004,TL × yüzde 34,5 × 28 ÷ 30= 1.668,83 TL'dir.


Tarımda kendi nam hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları:

Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları, bağlı oldukları ziraat odalarınca veya kendileri tarafından Kurum'a bildirilmektedir.

Bir yıl içinde bildirimin yapılması halinde ilgili odaya kayıt tarihinden, bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde ise bildirimin Kurum'a yapıldığı tarihten itibaren sigortalılık başlatılır.

Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde bildirimin yapılması zorunludur.

Bu kapsamda olanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, tarımsal faaliyetin tespitine esas kayıtları tutmakla yükümlü kurum/kuruluşlardadır.

Bildirim yükümlüsü kuruluşların bildirimde bulunmaması ya da geç bildirimde bulunması halinde sorumlu kurum/kuruluşa idari para cezası uygulanacaktır. 

2022 yılı için, tarım sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; diğer 4/1-b kapsamındaki sigortalılardan farklı olarak 30 gün üzerinden değil, prime esas günlük kazanç tutarının 29 katı üzerinden hesaplanmaktadır.

Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir.

Buna göre 2022 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 5.004 TL × yüzde34,5 × 28 ÷ 30= 1.668,83 TL'dir.

Prim borçları, borcun ait olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar Kurumun anlaşmalı olduğu Banka, Kredi kuruluşu, PTT vasıtasıyla ve internet üzerinden  e-SGK aracılığıyla ödenebilmektedir. 

 

Sorularınız için: [email protected]

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU