Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin esaslar belirlendi

Kişisel veriler, veri sorumlusu ve veri işleyen tarafından yönetmelik hükümleri doğrultusunda yurtdışına aktarılabilecek

Fotoğraf: AA

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe göre, kişisel veriler, veri sorumlusu ve veri işleyen tarafından yönetmelik hükümleri doğrultusunda yurtdışına aktarılabilecek.

Kişisel verilerin aktarımı; aktarımın yapılacağı ülke, ülke içindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar hakkında yeterlilik kararı bulunması, bu kararının bulunmaması durumunda, ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkânının bulunması kaydıyla, yönetmelikle belirlenen güvencelerden birinin sağlanması, uygun güvencelerden birinin taraflarca sağlanamaması durumunda ise yönetmelikle belirlenen istisnai hâllerden birinin varlığı hâlinde veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından yurtdışına aktarılabilecek.

Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye'nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak KVKK izniyle yurtdışına aktarılabilecek.

KVKK, kişisel verilerin yurtdışına aktarımı ile ilgili olarak bir ülkenin, ülke içerisindeki bir veya daha fazla sektörün ya da bir uluslararası kuruluşun yeterli düzeyde koruma sağladığına karar verebilecek. Yeterlilik kararı, en geç 4 yılda bir yeniden değerlendirilecek.

Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki şirketlerin uymakla yükümlü olduğu kişisel verilerin korunmasına yönelik bağlayıcı şirket kuralları vasıtasıyla (aktarım için) uygun güvence sağlanabilecek. Bağlayıcı şirket kurallarına dayanılarak kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için KVKK'ya onay başvurusunda bulunulacak.

 

Independent Türkçe, Reuters

DAHA FAZLA HABER OKU