Fetih ve Hamas'tan İsrail'e karşı farklı planlar

Her iki hareket de gruplar arasında bir toplantı çağrısında bulundu. Söz konusu hareketler, pozisyonları birleştirme konusunda anlaşamadılar. Mısır, Abbas ile görüşmeyi kabul etti

Fetih liderleri, Hamas’ı Abbas ile görüşmeye ikna etmeye çalışıyor / Fotoğraf: AFP

Filistin topraklarındaki güvenlik olayları çerçevesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, tüm parti liderlerini kapsamlı bir toplantıya çağırdı.

Abbas'ın çağrısından birkaç gün sonra Hamas Hareketi de siyasi güçlere aynı çağrıda bulundu ve Filistinli grupların genel sekreterlerinden bir toplantı talep etti.

Filistin Başbakan Yardımcısı Nebil Ebu Rudeyne, "Abbas, Filistinli grupların liderleriyle görüşerek, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve programı çerçevesinde ulusal birliği ve siyasi ortaklığı güçlendirmenin yanı sıra, İsrail saldırganlığına karşı koyma ve ona karşılık verme konusunda herkesi birleştiren kapsamlı bir ulusal vizyon üzerinde anlaşmayı amaçlıyor" dedi.


Uyum ve anlaşmazlıklar

Aynı şekilde Hamas Hareketi de Filistinli grupların liderleriyle bir araya gelip güç unsurlarına, askeri eylemin tırmanmasına ve karadaki başarılarına dayalı olarak, İsrail projesine karşı koymak için kapsamlı bir ulusal plan üzerinde anlaşmayı hedefliyor. 

Filistin Devlet Başkanı ve Hamas Hareketi'nin çağrıları neredeyse aynı anda geldi ve her yönüyle benzerdi.

Öyle ki iki taraf, toplantının amacının İsrail'in planlarıyla mücadele olmasının yanı sıra, grup liderleri düzeyinde de bir toplantı talebinde bulundu.

Fetih Merkez Komitesi üyesi Azzam el-Ahmed'e göre Hamas'ın gruplarla görüşme talebinin, Mısır'ın Abbas'ın çağrı yaptığı siyasi güçler toplantısına sponsor olmayı ve ayrıca tüm siyasi güçlerin Filistin Yönetimi toplantısına katılmayı kabul etmesinden sonra gelmesi garip. 

İki görüşme arasındaki tesadüf, Fetih ile Hamas arasındaki siyasi farklılıkların boyutunu ortaya çıkardı. İki grup, kapsamlı bir ulusal toplantı düzenleme mekanizmaları konusundaki bir uzlaşma hakkında bile büyük ölçüde birbirlerinden farklı.

Siyasi gözlemciler tarafından da belirtildiği gibi, Filistin- İsrail çatışmasının yönetimi konusunda aralarındaki farklar artmaya başladı.

Son birkaç gün içinde, iki hareket arasındaki uçurum genişledi. Öyle ki iki grup arasında, her bir tarafın Cenin'de gerçekleştirdiği İsrail askeri faaliyetini püskürtmeye katılımının kapsamı konusunda keskin bir anlaşmazlık çıktı ve bu, medya tartışması noktasına ulaştı.


Toplantılar mı, kavgalar mı?

Siyasi ilişkiler araştırmacısı Mansur Ebu Kerim, Fetih ve Hamas arasında Filistin halkının temsili konusunda uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık ve siyasi program konusunda başka bir anlaşmazlık olduğunu söyledi.

Mansur Ebu Kerim'e göre iki hareket de Filistin meselesini kendi inançlarına göre yönetmeye çalışıyor. Ancak bu, ulusal dosyaya zarar veren ve ona hizmet etmeyen bir durum.

Ebu Kerim, "Hamas, İsrail'e karşı koymayı amaçlayan ulusal bir plan vizyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyorsa, grupların bir araya gelmesinin de aynı amaç için olduğunu ortaya koyan Filistin Yönetimi Başkanı'nın çağrısıyla çalışmalı. Hamas cevap verirse bu, kamu çıkarlarını gözettiği ve Fetih ile düşmanlık ve rekabet içinde olmadığı anlamına gelir" dedi. 

Mansur Ebu Kerim, "Abbas, Hamas'ın katılımı olmadan eksik ve başarılı olamayacak bir toplantı yaptı. Aynı şekilde, İsmail Heniyye'nin gruplarla görüşmesi ve Fetih'i bunun dışında tutması da başarılı olamayacak ve iki görüşme de kapsamlı bir ulusal vizyona olanak tanımayacaktır. Bu nedenle çözüm, arabulucuların iki hareket arasındaki bakış açılarını köprülemek için müdahale etmesi ve Filistin'in çıkarları doğrultusunda yanıt vermesidir" ifadelerini kullandı. 
 


Karşılıklı anlaşmazlık

Ayrıca Hamas'ın Abbas'la görüşmeyi reddettiği görülüyor. Hareketin siyasi büro üyelerinden Süheyl el-Hindi, "Bir dizi toplantı yaptık ve bir sonuç alamadık. Karşı taraf da bu toplantıların hiçbirinin sonucuna saygı göstermedi" dedi. 

Hamas sözcüsü Hazım Kasım da "Halkımız, ciddi kararlar almadığı için Filistin Yönetimi'nin harekete geçme yeteneğine güvenmiyor. Filistin güçleri olarak biz, direniş için birleşik bir ulusal cephe oluşturma mekanizmalarını yetkililerle görüşmeden önce Abbas, İsrail ile her türlü ilişkiyi durdurmalıdır" açıklamasında bulundu. 

Hamas'ın bu tavrı hakkında yorum yapan Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Azzam el-Ahmed ise Hamas'ın İsrail'e karşı bir mekanizma üzerinde anlaşmaya varma fırsatının önüne engeller koyduğuna inanıyor.

Bu çerçevede Ahmed, "Hareket, ulusal birliği ve Filistin çabasını desteklemeyi reddediyor. Bu nedenle bizimle aynı fikirde olmak isteyenleri hoş karşılarız" dedi. 

Edinilen bilgilere göre Fetih Hareketi Merkez Komitesi Sekreteri Cibril er-Racub, onları Abbas'la görüşmeye katılmaya ikna etmek amacıyla Hamas liderleriyle temasa geçti. Racub, Heniyye'nin toplantısın da aynı bağlamda gerçekleştiğini söyledi. 

Racub, konuyla ilgili olarak "Siyasi çoğulculuğun, demokrasinin, seçimlerin ve ortaklık ilkesinin kutsanmasının kabul edildiği ulusal birlik olmadan, bir Filistin devleti kurulamaz. Hamas'ın da yer alacağı kapsamlı toplantı, birleşik bir ulusal strateji oluşturmayı ve seçim süreci boyunca her konuda ulusal ortaklığın temellerini atmayı hedefliyor" dedi. 


Toplantıyı kim yönetiyor?

Fetih hareketinin liderlerinin gösterdiği tüm bu çabalarında ardından Hamas, daha ılımlı görünüyor.

Öyle ki Hamas liderlerinden Hammad er-Ragab, Hamas'ın çağrısının Filistin halkının sözlerini tek bir plan altında bir araya getirme meselesi olarak geldiği söyledi.

Ragab, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki krizlerin ancak birleşik bir liderler toplantısıyla çözülebileceğine dikkat çekti.

Independent Arabia'nın Hamas'ın gruplarla yapılan toplantısının Fetih Hareketi'ni içerip içermediği sorusuna yanıt olarak ise Ragab, "Fetih hareketi de dahil olmak üzere tüm yetkililerle olan görüşme, Devlet Başkanı'nın davetiyle çelişmiyor, aksine buna uygundur" dedi. 

Ragab, "Abbas'ın gruplarla görüşmesi ve Heniyye'nin onlarla görüşmesi aynı çıkış noktalarını taşıyor ve aynı yörüngede ilerliyor. Bu görüşmeler sırasında uzlaşmaya varmaya yakın olacağız. Filistin Yönetimi'nin bunu güçlendiren kararlar almasını ve bölünmüşlüğün sona ermesinin önünü açmasını umuyoruz" şeklinde konuştu. 

Heniyye veya Abbas olsun, toplantıları kimin yönettiğine ilişkin olarak ise Hammad er-Ragab, "Toplantıya kimin liderlik edeceği konusunda hiçbir anlaşmazlık yok. Grup çalışmalarını yöneten, toplantıların programını yöneten ve oturumları kimin yürüttüğünü belirleyen bir sekreteryamız var" ifadelerini kullandı. 

 

 

Independent Arabia

DAHA FAZLA HABER OKU