Erdoğan'dan 12. Kalkınma Planı hazırlıklarına ilişkin genelge: 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturuldu

Hazırlanacak 12. Kalkınma Planı, 2024-2028 dönemini kapsayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "On İkinci Kalkınma Planı" hazırlıklarına ilişkin genelge Resmi Gazete'de  yayımladı / Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "On İkinci Kalkınma Planı" hazırlıklarına ilişkin genelge yayımladı.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, iktisadi, sosyal ve çevresel başta olmak üzere kalkınmanın tüm boyutlarını içeren uzun vadeli politikaların, ülkenin potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir anlayışla oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Ülkenin küresel bir güç merkezi olması yolunda atılacak adımların stratejik çerçevesini oluşturacak 2053 vizyonu doğrultusunda, uzun vadeli hedefleri sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla daha da ileriye taşıyacak "On İkinci Kalkınma Planı"nın 2024-2028 dönemini kapsayacağını belirten Erdoğan, "Kalkınma Planı süresince oluşturulacak stratejiler ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahın artırılması ve daha adil bir biçimde paylaşılması sağlanacak, ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek, küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal, jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi için öncelikler belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Temsilciler resmi yazıyla davet edilecek

Erdoğan, genelgede, kalkınma hedeflerinin hayata geçirilebilmesi için plan hazırlıklarının en üst seviyede yürütülen katılımcı bir anlayışla ele alınmasının önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Bu itibarla 'On İkinci Kalkınma Planı' hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevreleri bir araya getirecek, özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarından teşkil edilecek çalışma grupları kurulmuştur. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde Başkanlıkça yeni özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları kurulabilecektir. Komisyon ve çalışma gruplarının çalışma usulleri ile katılımcı sayısı ve niteliği Başkanlıkça belirlenecek, görev alacak temsilciler resmi yazıyla davet edilecektir. Söz konusu temsilcilerin isim, unvan ve iletişim bilgileri ilgili kurumlar tarafından Başkanlığa bildirilecek ve toplantılara düzenli katılımları sağlanacaktır. Başkanlık koordinasyonunda yürütülecek On İkinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu çerçevede oluşturulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardım sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim

Özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları kuruldu

Genelgenin ekinde, özel ihtisas komisyonları ile çalışma gruplarına ilişkin listeler de yer aldı. Buna göre, "Büyüme Dinamikleri ve Yeşil Büyüme", "Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri", "Enflasyonla Mücadele", "Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi" gibi 54 özel ihtisas komisyonu ile "Kalkınmanın Finansmanı", "Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar", "İşgücü Piyasalarında Yeşil Dönüşüm", "Dijitalleşme ve Vergileme" gibi 26 çalışma grubu oluşturuldu.

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU