Danıştay, Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yer alan “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresini kaldırdı

Oybirliği ile alınan kararda, yasadaki ilgili bölümün Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edildiğine dikkat çekildi

Danıştay 10. Dairesi, Halkın Kurtuluş Partisi’nin açtığı davada 2911 sayılı yasada yer alan “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresinin Anayasa’ya aykırı buldu / Fotoğraf: HKP

Danıştay 10. Dairesi, Halkın Kurtuluş Partisi’nin açtığı davada 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yer alan “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresinin Anayasa’ya aykırı buldu ve ilgili bölümü maddeden çıkardı.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, 5 Ağustos 2015 tarih ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ve Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişikli Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddelerin iptali istemiyle Danıştay 10’uncu Dairesinde dava açmıştı.

Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin ç fıkrasında “Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir” hükmüne yer verilmişti.

Oybirliği ile iptal edildi

Başvuruyu değerlendirilen Danıştay 10. Daire, Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasının (a), (ç) bentlerinde yer alan “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğunu oybirliği iptal etti. Kararda, söz konusu yönetmeliğin dayanağı olan 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’ndaki ilgili bölümün Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edildiğine dikkat çekildi.

Danıştay 2.jpg
Danıştay 10. Daire, AYM'nin daha önceki kararına atıfta bulunarak kararı oybirliği ile verdi / Fotoğraf: Independent Türkçe

 

HKP: Olumlu karar

Konuyla ilgili HKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Gösteri ve yürüyüş hakkının “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde” yapılmasını öngören, aksi halin kolluk güçlerince dağıtılmasını ve bu eylemlere katılanların hapis cezasıyla cezalandırılmasını düzenleyen maddeydi. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları, gösteri/yürüyüşün barışçıl olması koşuluyla, tam da dikkat çekmek ve etki uyandırmak üzere yapıldığından, doğası gereği günlük yaşamı bir oranda zorlaştırabileceğini, aksatabileceğini söylüyordu. Anayasa Mahkemesi bu gerekçelerimizi kabul ederek bu düzenlemeyi 2017 yılında iptal etmişti. Aynı yönde 2015 yılında Danıştay’da açtığımız ve başka pek çok maddenin de iptalini istediğimiz davada her ne kadar Danıştay Dairesi diğer istemlerimizi reddetmiş olsa da, bu yöndeki Anayasa Mahkemesi iptal kararımıza dayanarak “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırma” yasağını düzenleyen kısmını iptal etmiştir. AKP’nin Hukuk Bürosuna dönüştürülmüş yargı koşullarında kararın bu kısmını olumlu buluyor, halkımıza ve demokratik kamuoyuna hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU