Yurtlarda kalmak isteyen öğrencilere "cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkum olmamak" şartı

Öğrenci yurtlarından yararlanabilmesinin şartlarını düzenleyen yönetmelik şartları Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, öğrencilerde aranan şartlar arasında “cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkûm olmamak” maddesi yer aldı

Fotoğraf: AA

Üniversite öğrencilerinin devlete ait yurtlarda barınabilmesi için uyması gereken şartlar genişletildi. Öğrenci kasten işlenen bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmışsa ve cezası tecil edilmemişse yurtla ilişiği kesilecek.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlandı. Yurtlarda barınma şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, artık bir öğrencinin yurtlarda barınması için “cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkûm olmamak” şartı da aranacak.

Yönetmeliğin 6. Maddesinin c fıkrasında taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olan öğrencilerin yurtlara kabul edilmeyeceği belirtildi.

Aynı maddenin devamında öğrencilerin yurtlara kabul edilmesini engelleyecek suçlar ise  şöyle aktarıldı:

…affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

Öğrencinin bu fiili yurttayken yapması durumunda ise öğrencinin, öğrenimi süresince bakanlık yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiği kesilecek.

Terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilenlerin, devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilecek. Yurta kalmak isteyen öğrencilerin başvuru için üst yaş sınırı da 35 olarak belirlendi

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU