Türkiye'deki obez nüfusun oranı ilk kez yüzde 20'yi geçti

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de ilk defa 2008’de gerçekleştirilen, 2016 yılına kadar iki yılda bir, 2019 yılı itibariyle üç yılda bir hanehalkıyla düzenli yüz yüze görüşmeler yöntemi ile yapılan Sağlık Araştırması yayınlandı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin 2019’da ilk kez yüzde 21,1 seviyesine çıktı. 

2019 yılında kadınların yüzde 24,8'i obez ve yüzde 30,4'ü obez öncesi dönemdeydi. Erkeklerin ise yüzde 17,3'ü obez iken yüzde 39,7'sinin obezliğin hemen öncesindeki evrede. 

Aşağıdaki grafilerde 2008’den bu yana kadınlarda ve erkeklerde kilo durumun nasıl değiştiği görülüyor. 

kadın.jpg
Kadınların vücut kitle indeksi dağılımı (%), 2008-2019, Grafik: TÜİK


 

erkek.jpg
Erkeklerin vücut kitle indeksi dağılımı (%), 2008-2019, Grafik: TÜİKÜlkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan Sağlık Araştırması’nda 23 bin 199 bireye tütün kullanımı da soruldu. 

Buna göre tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 26,5 iken 2019 yılında artarak yüzde 28 oldu. 

Her 100 erkekten 41’ü tütün ürünleri kullandığını söylerken, bu oran kadınlarda yüzde 14,9. 

Tütün kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2016 yılında yüzde 69,4 iken 2019 yılında azalarak yüzde 68,7’ye geriledi. 

Yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok tütün kullanan bireyler yüzde 42,8 ile 35-44 yaş grubunda yer aldı.

Her gün tütün kullandığını söyleyen gençlerin oranına bakıldığında, bu soruya “Evet” yanıtını veren 15-24 yaş arası nüfus 2010’da yüzde 16,4’tü. 2019’a gelindiğinde 19,6 oldu. 

Bu yaş grubundaki erkeklerin 10 yıl önceki oranı yüzde 27,1, geçen yılki oranı ise yüzde 31’di. 2019’da her gün tütün ürünü kullandığını söyleyen kadınların oranı  yüzde 7,9. 


Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU