Harry Cockburn

Harry Cockburn haber, dosya ve görüş yazıları yazıyor. Aynı zamanda Ekim 2016'dan bu yana The Independent'ın haber masasında editör olarak çalışıyor. Çalışmaları çoğunlukla çevre ve küresel iklim değişikliği üzerinde yoğunlaşıyor.