YSK karar verdi: Yanlış mühürlü ve mühürsüz zarflardaki oylar geçerli sayılacak

Bazı zarflarda "Milletvekili seçimi" mührünün basılı olması, bazı zarfların mühürsüz olması nedeniyle partilerin başvurusunu değerlendiren YSK, oyların geçerli sayılmasına karar verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy verme işlemleri sürerken, zarfların üzerindeki mühür tartışma yarattı. Bazı sandıklarda bulunan zarflarda "Milletvekili seçimi" mührü basılıydı. Bazı zarflarda hiç mühür yoktu. 

Bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğu belirlendi. 

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel ile CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ya başvurarak durumu bildirdi ve karar istedi.

Recep Özel, dilekçesinde bu yanlışlıkların seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetti. 

Hadimi Yakupoğlu da bu durumların seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, böyle olan zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etti.

YSK, iki partiden yapılan başvuruyu görüşmek üzere yaptığı toplantıda yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Bazı ilçe seçim kurullarınca oy zarfları mühürlenirken ilçe seçim kurulu mührü ile milletvekili seçiminde kullanılan sandık kurulu mühürlerinin ilçe seçim kurulu mührü yerine kullanıldığı ve bu mühürleme işleminin geçersizlik sebebi olmadığı yolunda ilçe seçim kurullarınca karar alındığı hatırlatıldı.

Gerekçede, başka ilçe seçim kurullarından temin edilen ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarflarının, aynı mührün birden fazla basıldığı oy zarflarının, hem arka hem ön yüzü mühürlenmiş oy zarflarının, "seçimin genel yönetim ve denetiminin YSK tarafından yapılacağına" ilişkin Anayasa'nın 79. maddesi ile 298 sayılı Seçim Kanunu'nun "sandığın açılması ve zarfların sayımı"nı düzenleyen 98. maddesi hükümlerine göre geçersiz sayılamayacağına karar verilmesi gerektiği kaydedildi. 

Karşı oy gerekçesi 

Kurulun kararına katılmayan Üye İlhan Hanağası ise seçimin sadece İstanbul ilinde yapıldığını, ileri sürülen iddiaların da İstanbul'daki üç ilçeye ait olduğunu belirterek, ilgili il ve ilçe seçim kurullarınca konunun incelenerek gerekli kararların verildiğini hatırlattı. Hanağası, itiraza konu olabilecek bu konu hakkında YSK tarafından ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadığını kaydetti. 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU