Noterler Birliği, Erdoğan'ın diploma fotokopisi onayına disiplin cezası haberini ayrıntı vermeden yalanladı

TNB Başkanı Dursun Cin imzalı açıklamada “anılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denilirken, Noter hakkındaki disiplin soruşturması ve kararı için “usuli bir işlem” ifadesi kullanıldı

Fotoğraf: Twitter

Türkiye Noterler Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının aslını görmeden fotokopisi üzerinden onaylayan katibi hakkında soruşturma açmayan Noter hakkında uyarma disiplin cezası verdiği haberini yalanlayan bir açıklama yaptı. TNB Başkanı Dursun Cin imzalı açıklamada “anılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denilirken, Noter hakkındaki disiplin soruşturması ve kararı için “usuli bir işlem” ifadesi kullanıldı:

“12 Haziran 2019 tarihinde çeşitli medya organlarında çıkan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapılması gereği doğmuştur. Anılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konunun Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Habere konu edilen karar, noterin kanunla kendisine verilen görevi yapmaktan imtina etmesinden dolayı mevzuat gereği yapılan usuli bir işlemden ibarettir. Kamuoyuna saygıyla arz olunur.”

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Noterber Birliği açıklamasında haberin içeriğine dair neyin gerçek olduğu, neyin olmadığına dair bir bilgi yer almadı fakat “usuli işlem” denilerek, katip hakkında soruşturma yapmayan Notere uyarı cezası verildiği dolaylı yoldan kabul edildi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre Ahmet Davran adlı vatandaş İstanbul 15. Noterliği’ne başvurarak katip Emine Seven hakkında disiplin soruşturulması başlatılmasını istemişti. Talebine yanıt alamayan Davran, İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’ü TNB’ye şu iddialarla şikayet etti:

“Kâtip Seven A4 fotokopi bir kâğıda diploma aslı olmadığı halde, kanuna aykırı bir şekilde şerh vurarak imzalamış, noter mührünü ve kaşesini basarak sahte bir resmi belge oluşturmuştur. Hatta 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın diplomasının sahteliğine ilişkin yapılan itirazlarda da Seven tarafından tanzim edilen bu sahte resmi evrak iğfal yani kandırma gücüne sahip olduğundan YSK’nin kararlarında bahsi geçmiş ve bu şerhe dayalı olarak itirazlar ret edilmiştir.”

Disiplin cezası oybirliğiyle verildi

TNB’nin hakkında disiplin soruşturması açtığı noter Akgün, katibin başka bir noterde çalıştığını ve o noterin soruşturulması gerektiğini savunarak, bir başka ismin olayla ilgili yaptığı suç duyurusu için savcılığın katip hakkında takipsizlik kararı verdiğini belirtti. TNB Disiplin Kurulu 23 Mayıs 2019’da noter Nejla Akgün’e uyarma cezası verdi. Kararın gerekçesinde şöyle denildi:

“Disiplin işlemlerinin mahiyeti, hesap verilebilirlik ilkesi ve işlemlerin yapılmamasından doğabilecek zararlar göz önüne alındığında adı geçen noterin soruşturma yapması gerektiği yönündeki Türkiye Noterler Birliği’nin birçok yazışmasına rağmen soruşturma yapmaktan imtina etmesi ve bu yönde ısrarcı davranmasının disiplin suçu oluşturduğu kanaatine varıldığından İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün hakkında 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 125. maddesi delaletiyle 126. maddesinin (A) bendi uyarınca disiplin yönünden uyarma cezası verilmesine oybirliğiyle karar verildi.”

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU