Gelecek Partisi, “yolsuzlukla mücadele” komisyonu kurdu

Kurulan komisyonun ülke genelinde yapılanacağı açıklandı

Fotoğraf: AA

Gelecek Partisi, Yolsuzlukla Mücadele ve Temiz Gelecek Komisyonu kurdu.

Komisyonun kurulma kararını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu duyurdu.

Başkanlığını Parti Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Şenol Gürşan, Başkan Yardımcılığını ise Kurucular Kurulu Üyesi Ekonomist Abdullah Güzeldülger’in yapacağı komisyonun, ülke genelinde yapılanacağı açıklandı.

Komisyonla ilgili Gelecek Partisi’nden yapılan açıklama şunlar kaydedildi:

Gelecek Partisi kamuoyuna sunduğu Siyasi Ahlak Reformu Temiz Siyaset Belgesi ile siyasi ahlak, şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim ilkelerine dayalı demokratik hukuk devleti düzeni kurmayı taahhüt etmiştir. Bu cümleden olarak partimiz “Kamuda Temiz Gelecek” anlayışı doğrultusunda bir komisyon oluşturacak ve bu komisyonun misyonu kamu gelirlerinin üretken ve adil kullanımını sağlamaya yönelik olarak her türlü yolsuzluğun önlenmesi için israf, rüşvet ve bütçe dışı varlık fonu gibi fonların denetim dışı nasıl kullanıldığı konusunda gerçekleri gün yüzüne çıkartma amacına yönelik araştırmalar yapmak olacaktır. Sistemik yolsuzluğun kaçınılmaz sonucu olan ekonomiye olumsuz yansımaları bu çalışmalar neticesinde ölçülmüş olacaktır.( kamu finansmanı açısından kamu açıkları,cari bütçe açığı, faiz dışı açık, hazine nakit açığı gibi)

Komisyonun yolsuzluğa neden olan tüm uygulama, mekanizma, kurum ve kuruluşları mercek altına alarak inceleyeceği belirtildi.

Gelecek Partisi’nden yapılan açıklama şöyle sürdü:

Komisyonun çalışmalarının doğal bir neticesi şeffaf olmayan uygulamaların neticesinde iç borçlanmanın gerekliliğinin artması neticesinin nasıl ortaya çıktığını gün yüzüne çıkartmak olacaktır. Komisyon ayrıca yerel yönetimler ve şehircilik açısından yapılan yolsuzlukları İnceleyecek ve haksız kaynak transferinin zenginleşme amacı olarak kullanılmasını değerlendirecektir. Bu yolla siyasetin meşru olmayan yollardan sistemik olarak finansman edilmesi konusunda ülkemizde karşılaşılan yolsuzluklar gün yüzüne çıkartılacak ve kamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötü kullanılmasını önüne geçilecektir. Komisyonun çalışmaları ile siyasette şeffaflığın ön plana çıkarılması hedeflenmektedir. Ülkemizde son yıllarda artarak etkisini artıran otoriterleşme ile sistemik hale gelen güç yozlaşması inceleyecek olan komisyon bir başkan ve dört üyeden oluşacaktır. Komisyon parti içi ve dışından her türlü uzmanlık konusunda yardım alabilecektir. Komisyonun içerisinde sadece uzmanlar ve hukukçular değil, aynı zamanda yerel yönetim birimlerinden konuya hakim olan kişilerde katılacaklardır.

Komisyonun vizyonu, “Yolsuzluklardan arındırılmış temiz bir siyaset alanı inşa etmek ve bu temiz siyaset yapısı ile yolsuzluklardan arındırılmış bir kamu düzeni kurmak” olarak açıklanırken amacı için “Kamu düzeninde şeffaflık, hesap verilebilirlik, dürüstlük ve hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak, kamuda ve kamu ile bağlantılı her alanda yolsuzluğu önlemek, yapılanları tespit edip açığa çıkarmak, kamuoyu ile paylaşıp ilgililere iletmek komisyonun amaçlarıdır” ifadeleri kullanıldı.

Komisyonun faaliyet alanları için şu maddeler sıralandı:

1- Gelecek Partisi’nin deklare ettiği “Temiz Siyaset Deklarasyonu” ilke ve değerleri gereği çalışmalar yapmak.
2- Kamu düzeninde Demokratik Hukuk Devleti ilkelerini hakim kılacak çalışmalar yapmak. Özellikle demokrasinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile hukuk devletinin olmaz ise olmazı yargı bağımsızlığını kamu düzeninde yerleştirmek.
3- Medya özgürlüğünü savunmak ve bunun gerçekleşmesine katkı sağlamak.
4- Yolsuzluğun nedenleri, biçimleri ve sonuçları konularında toplumsal bilinç oluşturmak ve şeffaf bir kamu düzeni oluşması için toplum farkındalığını arttırmak .
5- Başta kamu alanı olmak üzere, kamu ile bağlantılı her alanda yolsuzlukları önlemek, yapılanları tespit edip açığa çıkararak kamuoyu ile paylaşmak ve ilgililere bildirmek.
6- Yolsuzluğun önlenmesi ve tespiti konusunda farklı siyasi partiler, STK’lar ve toplum kesimleri ile bilgi alışverişinde bulunmak, gerekirse birlikte çalışma alanları oluşturmak.

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU