HDP tutum belgesini açıkladı: Mevcut yönetim zorbalık aygıtıdır

Halkların Demokratik Partisi’nin yeni dönem strateji hattı ve tutum belgesini açıklayan Eş Genel Başkanlar Buldan ve Sancar, 9 maddede topladıkları esaslar üzerinden tüm demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerine bir araya gelme çağrısı yaptı

HDP tutum belgesini açıkladı / Fotoğraf: HDP Basın

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin yeni döneme ilişkin strateji hattını ve tutum belgesini İstanbul İl Örgütü binasında düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.

"Hep Birlikte Demokratik Bir Geleceğe" başlığıyla hazırlanan “Tutum Belgesi”ni beraber okuyan Buldan ve Sancar, iktidarın izlediği politikaların halkın içinde bulunduğu yoksulluk ve işsizliği daha da artırdığına değindi.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kriz ve çözümsüzlüğün kaynağı”

“Mevcut iktidarın derinleştirdiği sömürü, talan, tahakküm ve ayrımcılık, toplumumuzu sürekli kamplaştırıp kutuplaştırıyor” denilen açıklamada, “Milyonların emek ve birikiminin ürünü olan toplumsal zenginliği, bir hanedanlık etrafındaki küçük bir azınlığın tamahkarlığına terk etmeyi dayatan iktidar, alın teri ve göz nuruyla yaratılmış toplumsal varlığa el konulmasına boyun eğmemizi istiyor” denildi.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

İktidarın meclisi etkisizleştirerek muhalif yerel yönetimleri ‘kayyum zulmüne” teslim ettiğini ve bununla diktatörlük inşa etmek istediğini savunulan açıklamada, “Son üç yılın apaçık gösterdiği ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, içinde bulunduğumuz siyasal krizin ve çözümsüzlüğün başlıca kaynaklarından olduğudur. Adı sistem olmasına rağmen tutarlı ve öngörülebilir herhangi bir 'sistem’e sahip olmayan bu ucube yönetim, uzun erimli hedeflerden ve iddialardan, uygarlık tahayyülünden, politik ve ahlaki ilkeden yoksun bir keyfilik ve zorbalık aygıtıdır” ifadelerine yer verildi.

"Kürt halkının varlık ve hakları tanınmalı"

Açıklamada iktidara karşı tarih boyunca biriken bütün modern eşitlik, adalet ve özgürlük değerlerini savunmak, tüm demokrasi güçlerinin ortak görevi olduğuna dikkat çekildi.

HDP Eş Başkanları, gidişatı durdurmak, tüm demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerini eşitlik, özgürlük ve adalete susamış yurttaşları aşağıdaki esaslar üzerinde bir araya gelmeye çağırdı:

“1- Hep birlikte hak, hukuk ve adalet için: Hak arama hürriyeti, eşit ve adil yargılanma hakkı gibi evrensel hukuk ilkelerine ve adalete dayalı, tarafsız ve bağımsız yargı temelinde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, sözü edilen temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra çocuk hakları, kadın hakları, işçi hakları, mülteci hakları, barış hakkı, ekolojik haklar ve benzerlerini düzenleyen uluslararası insan hakları belgelerinin ihlal edilmesine son verilip konulan çekinceler kaldırılarak, tüm bu metinlere anayasal statü kazandırılması;

 2- Hep birlikte demokratik bir anayasa için: Toplumsal birliğin eşit ve özgür yurttaşlık temelinde korunması ve güçlendirilmesi; bütün yurttaşları kapsayan, evrensel temel hak ve özgürlüklere dayalı, etnik, inançsal ve kültürel farklılıklara saygılı bir demokratik anayasa, devletin bütün inançlara eşit mesafede kalması ve yurttaşların inanç, din ve mezhep özgürlüğünün güvenceye kavuşturulması; 

 3- Hep birlikte demokrasi için: Merkezi yönetimin kuvvetler ayrılığıyla dengelendiği; güçlü bir yerel demokrasi, katılımcı ve demokratik yerelden ve yerinden yönetim anlayışı üzerinde yükselen, güçlendirilmiş, çoğulcu ve özgürlükçü bir demokratik parlamenter sisteme dayalı bir sosyal ve demokratik cumhuriyet inşası; 

 4- Hep birlikte Kürt sorununda demokratik çözüm için: Bütün ezilen ve dışlanan kimlik ve kültürlerle birlikte Kürt halkının varlık ve haklarının tanınmasını, Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümünü esas alan, sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye dayalı bir toplumsal uzlaşma ve mutabakat yaklaşımı; 

 5- Hep birlikte savaşları durdurmak için: Uluslararası ilişkilerde barışı esas alan, uluslararası sorunların hakkaniyetli ve barışçıl çözümlere kavuşturulması için halklar arası diyaloga ve devletlerarasında diplomasi ve müzakerelere öncelik tanıyan, her türden askeri müdahale, savaş ve çatışmalara son veren barışçıl bir dış politika; 

 6- Hep birlikte iş ve aş için: Ekonomik krizin faturasının emekçilerin sırtına yıkılmasını engelleyerek, işsizlik ve yoksullukla etkili mücadele biçimlerini ve toplumsal önlemleri geliştiren, bütün yurttaşların temel sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının kamu güvencesi altına alındığı; kâr, rant ve talana dayalı büyümeye değil doğa ve insana odaklı bir ekonomik gelişme politikası;

 7- Hep birlikte kadınlar için: Sosyal, siyasal ve ekonomik güvencesizlik çemberinden kurtuluş için mücadele eden kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler; kadın eşitlik ve özgürlük ilkelerinin etkin uygulanmasına yönelik önlemler; 

 8- Hep birlikte gençler için: Gençlerin geleceklerini özgürce belirlemelerinin önünü açan; Eğitim, istihdam, kültürel ve gündelik hayata dair her konuda gençleri söz, yetki ve karar sahibi kılan siyasal ve idari düzenlemeler; bu anlayışla uyumlu özerk üniversiteler; her düzeyde öğrenciler ve velilerinin de kurucu ögesi oldukları, sorgulamaya, araştırmaya, incelemeye ve deneyimlemeye dayalı, anadilinde, bilimsel, özgür, yaratıcı ve yenilikçi bir eğitim anlayışı;

 9- Hep birlikte doğa ve yaşam için: Demokratik-ekolojik bir topluma ulaşmak için doğayı ve yaban yaşam alanlarını kapitalist talandan korumayı esas alan, ekolojik ve demokratik bir gelecek inşasını her düzeydeki toplumsal ve ekonomik gelişme planlarının temeline yerleştiren bir toplumsal-politik yönelim.”

 

Independent Türkçe
 

 

DAHA FAZLA HABER OKU