TÜRSAB’dan yeni ekonomi paketine tepki: 70 bin lira ile seyahat acentası kurulamaz

Salgın nedeniyle zarar gören seyahat acentalarına şartlı belge devri sunan ve acentaları yıllık aidat ödemelerinden muaf tutan kanun teklifi ile ilgili Türkiye Seyahat Acentaları Birliği bir açıklama yaptı

Fotoğraf: Reuters

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan “Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, seyahat acenteleri ile ilgili bir maddeyi de içeriyor. 

Buna göre salgının daha Türkiye’ye gelmeden Avrupa’ya sıçradığı zamanlarda seyahat iptalleri ile yaraya almaya başlayan seyahat acenteleri, 2020’de Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre düzenlenen yıllık aidatı ödemeyecek. 

Ayrıca çektiği ekonomik sıkıntı nedeniyle işletmesini devretmek isteyen acentalar, işletme belgesini bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verebilecek. 

Bakanlıktan izin almak kaydıyla işletme belgesi, acente unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilecek ve devir Bakanlık siciline işlendiği tarihte hüküm ifade edecek. 

Devredilen işletme belgesinde yer alan acente unvanı veya iltibasa (markaların karışma ihtimali) yol açacak unvan, 10 yıl içinde hiçbir seyahat acentesine kullandırılmayacak. 

İşletme belgesini devreden tüzel kişiliğe üç yıl içinde yeniden işletme belgesi verilmeyecek.

Kanun teklifi ile yazılı bir açıklama yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), hiçbir meslek örgütünün yapmadığını yaparak 2020 aidat gelirlerinden feragat edildiğini ve bu konuda gerekli düzenlemenin yapılması için mart başında Turizm Bakanlığı’na başvurduklarını hatırlattı. 

TÜRSAB’ın açıklamasına göre bu, her üyeye verilen yıllık 3 bin 500 liraya yakın destek anlamına geliyordu. 

“Uzun zamandır Bakanlık nezdinde bekleyen yasa çalışmamızın önemli düzenlemelerinden birinin seyahat acentalarının belge devriyle ilgili olduğunu biliyorsunuz” denilen açıklama şöyle devam etti:
 

Seyahat acentalarının bir kısmının kriz nedeniyle faaliyetlerine devam edememe tehlikesi içinde bulundukları bu dönemde, belge devrinin mümkün kılınması ile seyahat acentasının ekonomik faaliyetine ve ekonomiye katkısının devamı sağlanabilecekti. 

Ayrıca devredilebilir hale gelen seyahat acentası, işletme rehni ile başkaca bir teminat göstermeksizin kredi temin edebilme şansına sahip olacaktı.

Şimdi elimize geçen Bakanlık teklif metnine baktığımızda ortaya çıkan sonuç, maalesef hayal kırıklığından ötedir. 

Bizim devirden beklentimiz bu esaslara ilişkin iken, Bakanlık tarafından hazırlanan değişiklik teklifi ile bu hedefleri elde etmek şöyle dursun, seyahat acentalarının unvanlarını, markalarını devir etmelerinin önü kapatılarak sahip oldukları değerler dahi yok sayılmaktadır.


TÜRSAB’a göre teklif, seyahat acentalarının değerini üst sınırının 70 bin lira olacak şekilde belirliyor ve devir almayı yeni seyahat acentası kurmak isteyen girişimcilere alternatif olarak sunuyor. Bu durum da TÜRSAB’ın yeni kuruluşlardan elde ettiği geliri ortadan kaldırıyor. 

“Çözüm olarak önerdiğimiz belge devrinin işlevsizleşmesi sektöre yapılmış büyük bir haksızlıktır” diyen TÜRSAB, “Devir hakkının işlevi için olmazsa olmaz husus, yeni belge bedelinin günümüz koşullarına uygun olarak belirlenmesidir. Devir işleminde seyahat acentasına biçilecek değer, yeni belge bedeli ile uyumlu olmalıdır” değerlendirmesini yaptı: 
 

Günümüzde hiçbir iş kolunda 60-70 bin TL ile bir iş kurulamazken, seyahat acentalığı mesleğine girişin böylesine düşük bedelli olması kabul edilemez. 

Bu nedenle sunduğumuz çözümün her unsurunun birbiriyle bağlantılı olduğunu, birini yapıp diğerini yapmamanın çözüm olmayacağı, tam tersi sonuçlara neden olacağı açıktır.


TÜRSAB, Bakanlığa sundukları çalışmalarını da şöyle sıraladı: 

- Belge devri Birlik ve Bakanlık onayı ile yapılabilmelidir. Yeni belge bedeli 300 bin lira olmalıdır.

- Kredi teminatı olarak işletme rehni seyahat acentasının siciline işlenmesi suretiyle kurulmalıdır.

- Bankalar, işletme rehni ile en az belge değerinin yarısı kadar kredi vermelidir.

- Meslek birliğimizin işlevini sürdürebilmesi için hem aidat hem de yeni acenta kuruluş gelirlerinden mahrum kalacağı göz önüne alınarak;  yeni belge bedelinin dörtte biri, devir kayıt ücreti olarak TÜRSAB’a ödenmelidir.

- Seyahat acentalarının TÜRSAB’a ödeyeceği yıllık aidat miktarı kayıt ücretinin binde biri olmalıdır.

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU