Bölge İdare Mahkemesi, Bakırköy Akıl Hastanesi imar planına oy çokluğuyla "olur" verdi

TMMOB'ye bağlı iki odanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davada, yeni imar planlarının, mevcudun on katı büyüklüğünde yapılaşma öngördüğü belirtilerek, iptali istenmişti

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi imar planının, yürütmesinin durdurulması kararı kaldırıldı Fotoğraf: DHA

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, İstanbul Mimarlar Odası ve İstanbul Şehir Plancıları Odası’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davada, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi imar planlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, Bakanlığın itirazı üzerine, 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

İki meslek odasının başvurusunda, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin mevcut binalarının yıkılıp, yeniden inşasını öngören imar planının, on kat daha büyük, yaklaşık 800 bin metrekareyi aşan bir yapılaşmayı içerdiği öne sürüldü.

Bölgedeki trafik yoğunluğunu da artıracak yapılaşma yoğunluğunun planlama tekniklerine ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu vurgulanan başvuruda, planların iptali ve yürütmesinin (yani uygulamaya konulmasının) durdurulması istendi.

"Şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı" 

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 7 Aralık 2018 tarihli kararla, iki odanın başvurusunu kabul etti ve planların yürütmesini durdurdu.

Mahkeme kararında, davalı bakanlığın hazırladığı imar planlarının şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

 “Bu yaklaşımın planlama teknikleri, şehircilik ilkeleri ve kentin arazi kullanımı için uygun olmadığı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmadığı anlaşıldığından, dava konusu planlarda kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan ve uygulanmasına devam edilmesi halinde, telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunan dava konusu işlemin teminat alınmaksızın, dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi…”

Üst mahkeme oy çokluğuyla "devam" dedi

Davalı Bakanlığın itirazı üzerine İstanbul Bölge İdare mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Kararda şöyle denildi:

"Olayda, dava konusu işlemin uygulanması halinde, telafisi güç ve imkansız zarar ve hukuka açık aykırılık koşullarının birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; itiraz isteminin kabulüne, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 07/12/2018 tarihli kararının  kaldırılmasına, 2577 sayılı İYUK’nun 27/2. Maddesinde öngörülen koşulları oluşmayan yürütmenin durdurulması talebinin reddine, dosyanın mahkemesine iadesine oy çokluğuyla karar verilmiştir"

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arazisi içinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Müzesi ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bulunuyor.

Planlama alanında 17 bin 685 ağaç var

İstanbul Mimarlar Odası’ndan daha önce yapılan açıklamada, dava konusu imar planının uygulanması halinde, bölgede en az 5 bin yataklı bir şehir hastanesi inşasının planlandığı, projeyle ilgili sürecin şeffaf yürütülmediği öne sürülmüştü.

Planlama alanında 17 bin 685 ağaç tespiti yapıldığı belirtilen bu açıklamada, plana göre bu büyüklükteki bir tesisin, konaklama tesislerine, restoranlara, kafelere ihtiyacı olacağı, bunların özel ortak tarafından işletileceği, aynen köprülerde olduğu gibi, bakanlığın yüzde 70 doluluk garantisi vereceği, beş bin kişilik bir hastaneye devletin üç bin 500 hasta garantisi vereceği iddia edilmişti.

Planların iptali istemiyle açılan dava devam ediyor. Yürütmeyi durdurma ve imar planlarının durdurulması talepleri 6. İdare Mahkemesi tarafından karar altına alınacak.

DAHA FAZLA HABER OKU