Ankete göre ABD'lilerin neredeyse üçte biri otokrasiyi destekliyor

Demokrasi dünya çapında popülerliğini koruyor ancak geniş kapsamlı bir ankete katılan küresel katılımcıların neredeyse dörtte üçü seçilmiş yetkililerinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor

(Reuters)

Dünya genelinde antidemokratik tehditlerin artışı ve otokratik rejimlerin yükselişine rağmen temsili demokrasi hâlâ büyük ölçüde popülerliğini koruyor. Ancak Pew Araştırma Merkezi'nin geniş kapsamlı bir anketinin sonuçlarına göre, bu destek son 10 yılda azaldı.

Demokrasinin işleyiş biçimine yönelik yaygın bir memnuniyetsizlik devam ediyor; 24 ülkeyi kapsayan bir ankete katılanların yaklaşık dörtte üçü seçilmiş yetkililerin seçmenlerinin düşüncelerini önemsemediğine inanıyor.

2017'de yapılan son anketten bu yana azalan bir oranla, 17 ülkede katılımcıların yarısı ya da daha fazlası demokrasinin işleyişinden memnun değil.

Rapora göre, katılımcıların yüzde 42'si hiçbir siyasi partinin kendi görüşlerini temsil etmediğine inanıyor.

Otokrasi, 5 ülke hariç tüm ülkelerdeki katılımcıların çoğunluğu tarafından reddedilmesiyle anlaşıldığı üzere dünya çapında popüler olmasa da katılımcıların endişe verici bir kısmı otoriter yönetime sıcak bakıyor. Ankete göre otokratik bir yönetim biçimine verilen destek, ankete katılan üç Latin Amerika ülkesinin yanı sıra Almanya, Hindistan, Kenya, Polonya ve Güney Kore'de de kayda değer ölçüde artmış.

Pew, 24 ülkeden ankete katılanların ortalama yüzde 31'inin otoriter sistemleri desteklediğini ortaya koydu. 

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Pew'e göre ankette, meclisin veya mahkemelerin müdahalesi olmadan güçlü bir liderin karar verebildiği ("otoriter lider") ve ülkeyi askeri güçlerin yönettiği ("askeri yönetim") bir sisteme desteklemek üzere iki otoriter yönetim modeli soruldu.

Ankete göre ABD'de katılımcıların yüzde 32'si ülkeyi "güçlü bir liderin" ya da askeri güçlerin yönettiği bir hükümet biçimini destekliyor.

Birleşik Krallık'ta otokratik bir yönetimi destekleyenlerin oranı yüzde 37'yle daha da yüksek.

Anketin bulguları, otokrasiyi destekleyen katılımcıların büyük ölçüde sağcı ideolojik geçmişe sahip olduğunu ve kendi demokrasi biçimlerini düzeltmeye yönelik herhangi bir çözüm önerme ihtimallerinin daha düşük olduğunu gösterdi.

Ancak askeri yönetime verilen destek genel olarak düşük; Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'da her 10 katılımcıdan 8'i askeri yönetimi kötü bir sistem diye nitelendiriyor.

Fakat temsili demokrasiyi "çok iyi" bir yönetim biçimi diye tanımlayan küresel kamuoyu oranı, 2017 verilerinin mevcut olduğu 22 ülkenin 11'inde düşüş gösterdi. Bu eğilimler Avustralya ve ABD'de mevcut değil.

2017'de yapılan ankette İsveç'teki katılımcıların yüzde 54'ü temsili demokrasinin "çok iyi" bir yaklaşım olduğunu söylerken, günümüzde sadece yüzde 41'i buna inanıyor.

Bulgular, geçen yıl 20 Şubat - 22 Mayıs'ta 30 binden fazla kişi arasında yapılan ve katılımcılara yönetim yapılarına verdikleri destek ve bunları düzeltmek için yapılması gerekenler hakkında açık uçlu sorular sorulan anketi takip ediyor. 

Katılımcılar demokrasi biçimlerini geliştirmeyi sağlayacak çeşitli fikirler öne sürdü; bunların arasında daha fazla kadın, genç ve düşük gelir gruplarından kişilerin seçilmesi de yer alıyor.


* İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 

https://www.independent.co.uk/news

Independent Türkçe için çeviren: Gökçe Uçak

© The Independent

DAHA FAZLA HABER OKU