demokrasi

dosya

Türk'ün seçim sandığı ile imtihanı

Türk halkı daha ilk seçimine "beka sorunu" söylemi ile girmiş ve büyük bir ittifakla ülkeye meşrutiyeti getiren hareket; süratle dönüşerek devletçi ve milliyetçi bir kimliğe bürünmüştü