CHP Grup Başkanvekili Özel: Anayasayı tanımayan bir madde ile karşı karşıyayız

TBMM'ye sunulan Vergi Usul Kanunu Teklifi'ni değerlendiren Özel, “Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayan, Anayasa'yı tanımayan bir madde ile karşı karşıyayız. Bu maddenin kanun teklifinden derhal çıkartılması gerekiyor” dedi

Fotoğraf: AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti’li 74 milletvekilince TBMM Başkanlığı’na sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Resmi Gazete'de 2 Ağustos 2022'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait, özelleştirilmiş olan, daha önce ihalesi yapılmış limanların işletme sürelerinin 49 yılına arttırılmasına ilişkin işleticilere hak getiren düzenlemenin oy birliğiyle iptal edildiğini anımsatan Özel, Anayasa Mahkemesi’nin bu düzenlemenin, "serbest rekabet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmettiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen AK Parti Grubu'nun, Anayasa'ya aykırı bu düzenlemeyi yeniden Meclis'e getirdiğini savunan Özel, şunları kaydetti

 “Bu kanun teklifi anayasanın iki maddesine aykırı”

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ardından iki ay bile geçmeden AKP grubu, benzer içerikli bir düzenlemeyi torba teklife koyduklarını görüyoruz. Aslında Anayasanın hükümleri çok açık. Anayasanın 138’inci maddesinin son fıkrası, ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ ve Anayasanın 153’üncü maddesinin son fıkrası, ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar’ hükmünü içermektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının arkasından dolanan bu kanun teklifi Anayasanın bu iki maddesine aykırıdır.

“AKP hükümeti, anayasayı tanımamakta ısrar ediyor”

Anayasa Mahkemesi’nin 2 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak iptal ettiği limanların işletme sürelerine yönelik kararına rağmen, AKP grubu, anayasaya aykırı bu düzenlemeyi yeniden Meclise getirmiştir. Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayan, anayasayı tanımayan bir madde ile karşı karşıyayız. Bu maddenin kanun teklifinden derhal çıkartılması gerekiyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’na Meclis İçtüzüğünün 38’inci maddesi çerçevesinde teklifi Anayasaya aykırılık yönünden inceleyerek bu maddeyi reddetmesi çağrısında bulunuyoruz. AKP iktidarı, genel başkanıyla, parti grubuyla Anayasayı tanımamakta ısrar etmektedir. Böyle bir işin bu Mecliste yapılabilmesinin olanaklı olmaması gerekir. Bu, Anayasa'ya göre seçilmiş Cumhurbaşkanının da kendisini inkar anlamına gelir. Kim istiyorsa, kime ne menfaat sağlamak için yapılıyorsa yanlıştır. Komisyona, yönetimine ve bütün üyelerine bu tarihi sorumluluğu hatırlatıyoruz.

 

 

AA, ANKA 

DAHA FAZLA HABER OKU