Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı: Mal varlığının dondurulması listesinden bir isim çıkarıldı

“DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” bölümünde yer alan Khalifa Muhammad Turki al-Subaiy isimli kişiye ilişkin hüküm, yürürlükten kalktı

Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının ekli listesinin 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' bölümünde yer alan KHALIFA MUHAMMAD TURKİ AL-SUBAIY isimli kişiye ilişkin hüküm, yürürlükten kaldırıldı.

Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesi gereğince” karar verildi.

Kararın eklerinde şu ifadeler yer aldı:

  • Madde 1 - : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listenin “A-DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümünde yer alan “KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY” isimli şahsa ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Madde 2- : Bu karara karşı, 2575 sayılı Danıştay kanununun 24’üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7’nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete’de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay’da dava açılabilir.
  • Madde 3- : Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • Madde 4- : Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

BMGK listesinden çıkarıldı

Söz konusu ismin, BMGK listesinden çıkarıldığı için Türkiye'deki listeden de çıkarıldığı öğrenildi.

 

Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU