AYM, örgüt adına suç işleyen kişilere ayrıca örgüt üyeliğinden ceza verilmesini "kanuni" bulmadı

Yüksek mahkeme, başvurucuya 6 bin TL manevi tazminat ödenmesine ve yapısal sorunun çözümü için uygulamadaki keyfiyetin TBMM’ye bildirilmesine karar verdi

AYM binlerce kişiyi ilgilendiren kararı, 2011’de bir gösteri yürüyüşüne katıldığı  için "örgüt adına suç işleme" suçundan cezalandırılan Hamit Yakut’un bireysel başvurusu üzerine aldı / Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi (AYM) bireysel bir başvuru üzerinden "pilot karar" alarak, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında, şiddete bulaşmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilere, ayrıca örgüte üye olmak suçundan ceza verilmesinin "kanunilik şartını sağlamadığına" karar verdi.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Milliyet'ten Hande Atılgan'ın haberine göre, örgüt adına suç işleme kavramının geniş yorumlanmasının, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteriyi yürüyüşü düzenleme hakkı, örgütlenme hakı, din ve vicdan özgürlüğü gibi temel haklar üzerinde güçlü caydırıcı etki yarattığını belirten yüksek mahkeme, ele aldığı bireysel başvuru dosyasında, "hak ihlali" ve manevi tazminata hükmederken, aynı konuda AYM’ye yapılmış bireysel başvuruların incelemesini 1 yıl süreyle erteledi.

AYM binlerce kişiyi ilgilendiren krtik kararı, 2011’de gerçekleşen bir gösteri yürüyüşüne katıldığı  için "örgüt adına suç işleme" suçundan cezalandırılan Hamit Yakut’un bireysel başvurusu üzerine aldı.

Başvurucuya 6 bin TL tazminat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tekrarlanan davaların çözümü için kullandığı bir yöntem olan pilot karar niteliği taşıyan davada; AYM, "Terör örgütüne üye olma suçu bakımından aranan belirli şartlar, örgüte üye olmayan ancak örgüt adına suç işleyen bir kimse yönünden aranmamakta fakat her iki kategorideki kimseler örgüt üyesi olarak cezalandırılmaktadır. Bu durumda bir kimse terör örgütüyle zayıf da olsa bir şekilde bağlantısı bulunduğu iddia edilen bir suç işlediği gerekçesiyle ağır cezalar ile karşılaşmaktadır" tespitini yaptı.

AYM, tespitten hareketle oybirliğiyle, başvurucunun toplantı ve gösteri düzenleme hakkının ihlal edildiğine, maddi tazminat talebinin reddine, başvurucuya 6 bin TL manevi tazminat ödenmesine ve yapısal sorunun çözümü için uygulamadaki keyfiyetin TBMM'ye bildirilmesine karar verdi.

 

Millliyet

DAHA FAZLA HABER OKU