Hacizli mallar artık elektronik ortamda satılabilecek

Hacizli malların elektronik ortamda satılması için düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, hacizli malların elektronik ortamda satılması için satış ilanı yapılacak

Haczedilen malların elektronik ortamda açık artırma yoluyla satılmasını düzenleyen tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı / Kolaj: Independent Türkçe

Haczedilen mallar elektronik ortamda açık artırma yoluyla satılabilecek. Yasal düzenlemesi nisan ayında yapılan uygulamanın tebliği de Resmi Gazete’de dün yayımlandı.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Elektronik ortamda satışı yapılacak mallar için satış ilanı yapılacak. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılacak. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınacak. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilecek.

Yüzde 5 teminat şartı

Düzenlemeler elektronik sistemlerin kurulması ile birlikte hayata geçecek. Elektronik ya da fiziki ortamda yapılan menkul malların satışına katılacaklardan menkul mala biçilen değerin yüzde 5’i oranında paranın teminat olarak alınacak. Satışa çıkarılan menkul malın değeri 10 bin liranın altındaysa satışa katılacaklar teminat vermeyecek, malın değeri 10 bin liranın üzerinde ise teminat verilmesi gerekecek ve teminat olarak para veya teminat mektubu alınacak.

Tehlikeli maddelerin satışı

7316 sayılı yasada muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların derhal satılarak paraya çevrilmesi kuralı getirilmişti. Tebliğde bu kurala ilişkin olarak, “Muhafazası tehlikeli, dolayısıyla can ve mal güvenliği açısından mahsurlu mal türlerine yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı, oksitleyici, radyoaktif, zehirli ve bulaşıcı maddeler örnek olarak verilebilir. Muhafazası masraflı olan mallar, özel saklama koşulları nedeniyle diğer mallara göre muhafaza ücreti çok daha yüksek olan mallar” açıklaması yapıldı.

Gayrimenkul satışı

Tebliğe göre satışa çıkarılacak gayrimenkulün değeri 2.5 milyon lirayı geçmesi halinde satış ilanının Ankara, İstanbul ve İzmir’de yayın yapan gazetelerin birinde de yapılması gerekecek. Gayrimenkul malın elektronik ortamda elektronik satış platformunda satılacağı, satışa çıkarılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası, gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri ile elektronik ortamda yapılacak ilanda gayrimenkulün görselleri, satışa konu malın alıcısında özel nitelik aranılması durumunda bu nitelikler ile hangi masrafların alıcıya ait olacağı, satış komisyonunca biçilen rayiç değer ilanda olacak.

"Mağduriyeti azaltmak istiyoruz"

Yasa teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında bilgi veren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, düzenleme ile amacın icraların takiplerini arttırmak değil, iyileştirmek ve en sağlıklı bir şekilde icra takip sürecini tamamlamak olduğunu belirterek, “Hem kamu tarafından hem de borçlu tarafından en az mağduriyetle süreci tamamlamak. Bunun için elektronik sistem getiriliyor. Kanunun temelinde icrayı artırmak, icra süreçlerini çoğaltmak gibi bir durum söz konusu değil” demişti.

2020 yılında 1 milyon 726 bin borçluya bankalar nezdinde hacizde bulunulduğunu ifade eden Yavilioğlu, 2020’de 4 bin 626 aracın, 56 gayrimenkulun, 120 menkul malın ise satışının yapıldığını söyledi.

"Teklifi herkes görebilecek"

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay düzenlemenin haczedilmiş varlıkların açık arttırma usulüyle satılmasını öngördüğünü belirterek, bozulacak bir malsa bunun direkt pazarlıkla, altın, pamuk gibi borsası varsa da borsada satış yapılabileceğini söyledi.

Dilbay, düzenleme ile satış mecralarının yanına elektronik ortamın eklendiğini belirterek, yine mevcut kanunun öngördüğü usullerle yapılacağını söyledi. Online ihalede verilen teklifin herkes tarafından görülebileceğini anlatan Dilbay, “Kim kimin verdiğini göremeyecek ama rakamı görecek; böylece burada teklifi veren kişinin kimlik bilgileri de gizli kalmış olacak. Yöntem bu yani en azından kafamızda kurguladığımız, bilgisayar ortamında da planladığımız yöntemi kanuna yazmaya çalıştık” dedi.

 

Hürriyet

DAHA FAZLA HABER OKU