Dünyanın risk haritası çıkarıldı: Listenin başında Libya, Suriye, Irak ve Afganistan var

Üç farklı kategoride yapılan sınıflandırmalarda haritaya farklı renkler hakim oldu

Güvenlik riskine dair derecelendirilmeler farklı renklerle gösterildi (Mapbox, OpenStreetMap)

Sağlık ve güvenlik hizmetleri firması International SOS, dünyanın risk haritasını çıkardı.

Güvenlik riski, Kovid-19'la ilgili yerel düzeyde operasyonların risk seviyesi ve tıbbi risk adı altında yapılan sınıflandırmalarda dünya haritasına farklı renkler hakim oldu.

Libya, Irak, Suriye ve Afganistan, Mali, Yemen, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Somali, 5 kategorili güvenlik riski sıralamasında "en tehlikeli ülkeler" olarak koyu kırmızı renkte verildi.

Pakistan, Mısır, Cezayir, Sudan, Nijerya, Papua Yeni Gine, Venezuela, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeler güvenlik riski seviyesinin "yüksek" olarak nitelendirildiği kırmızı renkli ülkeler arasında görüldü.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Türkiye dahil "orta seviyede" riski işaret eden turuncu renkte ülkeler arasında Kuzey Kore, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Kazakistan, İran, Brezilya, Bolivya, Peru, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Etiyopya, Nijer, Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Endonezya ve Filipinler'in adı geçti.

Sarı renkte verilen "düşük güvenlik riski" kategorisinde Çin, ABD, Kanada, Güney Kore, Japonya, Belarus, Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, İsveç, Portekiz, Gana, Senegal, Özbekistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Şili ve Arjantin gibi ülkeler yer aldı.

Grönland, İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsviçre, Slovenya ve Lüksemburg ise dünya üzerinde güvenlik riskinin en düşük olduğu kaydedilen yeşil renkte yerler olarak gösterildi.
 

Kovid.png
Kovid-19 yerel düzeyde etki ölçeği (Mapbox, OpenStreetMap)


Grubun "Kovid-19'la ilgili yerel düzeyde operasyonlar" haritasına gelince, Rusya, Ukrayna, Avusturya, Libya, Suriye, Irak, Tunus, Cezayir, Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti "yüksek"; ABD, Brezilya, İran, Yemen, Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda, Portekiz, İtalya ve Yunanistan "orta"; Türkiye, Çin, Kanada, Avustralya, Meksika, Norveç, Finlandiya ve Küba gibi ülkelerse "düşük" seviyede işaretlendi.

"Pandemi öncesi tıbbi risk" sıralamasındaysa; Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Kuzey Kore, Güney Sudan, Yemen, Somali, Nijer, Ruanda ve Venezuela "en yüksek risk" grubuna dahil edildi.

Aynı kategoride Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Gürcistan, Mali, Çad, Sudan, Etiyopya, Nijerya ve Bolivya "yüksek"; Rusya, Pakistan, Çin, Brezilya, Arjantin, Filipinler ve Endonezya "değişken"; Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Ukrayna, Bulgaristan, Meksika ve Peru "orta"; Türkiye, ABD, Kanada, Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Güney Afrika "düşük" risk grubunda gösterildi.
 

Sağlık.png
Tıbbi risk haritası (Mapbox, OpenStreetMap)


International SOS, güvenlik riski derecelendirmesinde neden bu tanımlamaları yaptığını internet sitesinde şu şekilde açıklıyor:

Güvenlik riski derecelendirmesinde, çalışanlara yönelik siyasi şiddet (terör, isyan, siyasi kaynaklı kargaşa ve savaş dahil), toplumsal huzursuzluk (mezhepsel, toplumsal ve etnik şiddet dahil), şiddet ve küçük suçlardan kaynaklanan tehdit değerlendirilir. Ulaşım altyapısının sağlamlığı, endüstriyel ilişkilerin durumu, güvenlik ve acil durum hizmetlerinin etkinliği ve ülkenin doğal afetlere duyarlılığı gibi çalışanlar için genel risk ortamını etkilemeye yetecek büyüklükte oldukları diğer durumlar da dikkate alınır.

Düşük güvenlik riskinde, şiddet içeren suç oranları düşük; ırksal, mezhepsel veya politik şiddet veya sivil huzursuzluk nadirdir. Terör bir tehditse bu tür grupların operasyonel yetenekleri sınırlıdır ve terör eylemleri ender görülür. Güvenlik ve acil durum hizmetleri etkilidir, altyapı sağlamdır. Endüstriyel eylem ve ulaşım kesintileri seyrek görülür.

Orta güvenlik riskinde, dönemsel siyasi huzursuzluk, şiddet içerikli protestolar, isyan ve/veya ara sıra terör eylemleri meydana gelir. Yolcular ve uluslararası yetkili kişiler, toplumsal, mezhepsel veya ırksal şiddet ve şiddet içeren suç nedeniyle tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Güvenlik ve acil durum hizmetleriyle altyapı kapasitesi değişiklik gösterir. Endüstriyel eylem seyahati aksatabilir.

En yüksek güvenlik riskinde, devlet denetimiyle kanun ve nizam büyük bölgelerde asgari düzeyde olabilir veya hiç olmayabilir. Yolculara ve uluslararası görevlilerine yönelik silahlı grupların şiddetli saldırı tehdidi vardır. Devlet ve ulaşım hizmetleri neredeyse hiç işlevsel değildir. Ülkenin büyük bir kısmına yabancılar erişemez.
 


Sitede, Kovid-19 yerel düzeyde etki ölçeğindeki tanımlamalar da şu şekilde izah ediliyor:

Kovid-19 yerel operasyonlar etki ölçeği, bu hastalığın belirli bir yerde operasyona olan etkisini temsil eder. Bu, pandeminin ortaya çıkışının hem ofis hem de site tabanlı işler de dahil olmak üzere tüm operasyonlara yeni bir değişken getirdiği kabul edilir. Ölçeği tanımlayan algoritma, altta yatan sağlık ve güvenlik tehdit ortamını, güncel Kovid-19 vaka etkinliğini, yeni vakalarla ilgili eğilimleri, yerel seyahat kısıtlamalarını, yürürlükteki hafifletme önlemlerini ve azaltma tedbirlerinin etkinliğini analiz eder.

Tıbbi risk derecelendirmesinde nelerin dikkate alındığıysa şöyle açıklanıyor:

International SOS, pandemi öncesi duruma göre tıbbi risk derecelendirmeleri belirler. Derecelendirme, Kovid-19 yerel operasyon ölçeği ve Kovid-19 vaka durumuyla bağlantılı olarak yorumlanmalıdır. Salgın durumundaki yerler için, en iyi sağlık hizmetleri sistemleri bile aşırı yükleme altında olabilir, bu da tıbbi bakıma erişimi sınırlayabilir ve genel toplumda enfeksiyon riski artar.

Pandemi öncesi tıbbi risk derecelendirmeleri, bahsi geçen kategorilerle sınırlı olmamakla birlikte bir dizi sağlık riskine ve hafifletici faktöre dayanmaktadır: Bulaşıcı hastalık, çevresel yük faktörleri, tıbbi tahliye verileri, yol travması verileri, acil tıbbi hizmetler standardı, ayakta tedavi, yatan hastaların tıbbi bakımı ve kaliteli ilaç malzemelerine erişimin yanı sıra kültürel, dilsel veya idari engeller.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU