Erdoğan: Senelerce kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar, doğum kontrolü dediler, doğru bulmuyorum

Cumhurbaşkanı 7. Aile Şurası’nda konuştu. Aile mevhumunun önemine vurgu yapan Erdoğan “İnsan fıtratına aykırı sapkın ilişkilerin belli çevrelerce meşrulaştırılması tehditler arasında” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından önemli bölümler:

“Biz aileye toplumun kilit taşı olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim milletimiz tanımadığı insanlara dahi aile kavramlarıyla hitap eder. Anayasamızın 41. Maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlar ve devletin görevlerini tanımlar. Sadece kanunlarımızda değil değerler hiyerarşimizde de aile bağlarının korunması en üst sıralarda yer alır. Aile ile devletin kaderi özdeşleşmiş bir ve beraber görülmüştür. Kişilik okuldan ve toplumdan önce ailede oluşturulur, karakter dışarıdan önce aile için şekillenir. İnancımız aileyi iki cihan saadetinin anahtarı, dünyada cenneti yaşamanın ortamı olarak tanımlar. Aile kurumunda yaşanan bir sıkıntının hayatın her alanına sıçraması kaçınılmazdır. Modern hayatın örseleyici hamleleri karşısında aileye sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmak anlamına gelir.”

“Son 60 yılda kurduğumuz ilişkiyi dönüştüren iki büyük kırılma yaşadık. Bunlardan biri köyden kente göçtür. Bu süreç geleneksel aile yapımızda çok büyük değişikliklere yol açtı. Geniş aile yerini çekirdek aile yapısı almaya başladı. Şehir hayatının doğul sonucu olarak aile bağları zayıflamaya başladı. Özellikle yeni nesiller, hayatın zorluklarını göğüslemede aile büyüklerinin birikimlerini değerlendirmede kaybetmiş oldu. Bunun menfi yansımalarını pik çok alanda gördük. Geçimsizlik ve boşanma oranındaki artışlar aile koruma kalkanının kaybolmasının sonucudur. İkinci kırılma teknoloji devrimi ile yaşandı. Dünyamızı devasa bir köye dönüştüren bu yeni dönemin etkilerini her alanda görüyoruz. Hayatımızın tüm safhalarında eni dönemin dönüştürücü hamlelerini takip ediyoruz. Bu bir yandan hayatımızı kolaylaştırıyor bir yanda milli birliğimizde çözülmelere sebebiyet veriyor. Aile değerlerimizde erozyonlar yaşanıyor. Mahremiyet azalırken mahrem alan kavramı anlamını yitiriyor. Bu yeni dönem çekirdek aileyi yıkıyor. İnsan fıtratına aykırı sapkın ilişkilerin belli çevrelerce meşrulaştırılması tehditler arasında. Nikah akdinin değersizleştirildiği evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı boşanmanın teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız. Gayri ahlaki hayat tarzı ülkemizde etkisini her geçen yıl daha fazla gösteriyor. Ailede çözülme olursa millet olarak varlığımız tehlikeye girer. Aile kurumunu güçlendirecek politikalara önem veriyoruz. Biz başkaları gibi sosyal devletin istismarını yapmadık." 

Türkiye tarihinin en kapsamlı uygulamalarıyla bizim dönemimizde tanışmıştır. Biliyoruz ki güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Senelerce kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar, doğum kontrolü dediler. Atılan bu adımlarla nüfusumuz azaltıldı. Ben bu gidişi doğru bulmuyorum. Gittiğim her nikahta da 3 çocuk dedim. Her doğan rızkıyla gelir ben bunu yaşadım, 4 çocuğum da rızkıyla geldi.”

“Günümüz dünyasında aileye yönelik tehditler de değişmiştir. Ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak destek vermeliyiz. Bu öyle önemli bir konudur ki karanlıktan şikayet etmek yerine kandil olabilmeyi başarmalıyız.

“Medya organlarımız kadın programlarında mahremiyeti ve değerleri hiçe sayıyorsa orada çok büyük sorun vardır. Özellikle ikaz ediyorum uyarıyorum. Bu gelecek nesillerin en önemli sorunu olacaktır. TV dizilerinde çarpık ilişkiler özendiriliyorsa devletin attığı adımlar akim kalmaya mecburdur. Aileye sahip çıkılması herkesin görevidir ama asıl görev anne babalar olarak bizlerin omuzlarındadır. Hayatta en mutlu olduğum an anacağımın ayaklarının altını öptüğüm andır. Annenin ayağının altında cennetin kokusu var. Bu toplum, bunu başarmalı, bunu yapmalı. Onu kendisi için birilerinin yaptığı gibi yok feministler, şunlar, bunlar gibi bir zillet kabul etmemeli. Biz varsak, annemizle varız."


Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU