Cezaevinde domuz bağı ile işkence ve gardiyanların çeteleşip para kazandığı iddiaları Adalet Bakanı Gül’e soruldu

HDP’li Kerestecioğlu’nun verdiği soru önergesinde işkence iddialarıyla ilgili kayıtların incelenip incelenmeyeceğini sordu

Fotoğraf: AA

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, bazı cezaevlerinde işkence, gardiyanlar arasında çeteleşme ve hak ihlalleriyle ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e soru önergesi verdi.

Kerestecioğlu, verdiği soru önergesinde kendisine ulaşan bir tutuklunun kaldığı dört farklı cezaeviyle ilgili iddialarını aktardı.

HDP’li vekilin soru önergesi tutuklunun ifadeleri şöyle aktarıldı:

Hapishane kantinlerinin dışarıya göre çok pahalı olduğunu dahası mahpusların ihtiyaç duyduğu pek çok ürünün de kantinlerde temin edilmediğini anlatmıştır.

Ayrıca Eskişehir H Tipi Erkek Hapishanesinde kaldığı sürede (2017 yılında) pek çok mahpusa keyfi bir şekilde cezalandırma gerekçesiyle ‘domuz bağı’ diye tabir edilen işkence yönteminin uygulandığına, kişilerin saatlerce bu şekilde bekletildiğine tanık olduğunu aktarmıştır

Yine kaldığı bir başka hapishane olan Çankırı E Tipi Kapalı Hapishanede, başmemurların koğuşlarda çeteleşmeye göz yumduklarını ve hatta buradan gelir elde ettiklerini belirtmiştir. Hapishanenin dört başmemurundan üçünün, yani Ahmet Gürün, İsmail Menge ve Yüksel Çotur’un koğuşları zenginlere sattığını ve koğuşların idaresini ‘satın alan’ mahpuslara devrettiklerini, öyle ki yeni gelen birini koğuşta istemezse bu mahpusun sırtında yatak koğuş koğuş gezerek kendisine kalacak yer aradığını anlatmıştır

Mahpusun aktardığı bir diğer kötü muamele, hastanede muayene esnasında kelepçenin çıkarılmamasıdır.

Hapishane koşullarından kaynaklı genel sorunlardan da bahseden mahpus, kaldığı hapishanelerin hemen hepsinde hapishane nüfusunun kalabalık olması nedeniyle kimi zaman yerlerde yatmak zorunda kaldıklarını, yatak yetmediği için iki yatağı birleştirerek üç kişi yattıklarını, kötü hijyen koşullarının hastalıklara neden olduğunu ve hapishanelerde ekonomik statü, etnik aidiyet, siyasi görüş gibi farklılıklar temelinde sistematik bir ayrımcılık rejiminin hüküm sürdüğünü söylemiştir.

Kerestecioğlu, bu ifadeler eşliğinde Adalet Bakanı Gül’e 7 soru yöneltti:

  1. Eskişehir H Tipinde mahpuslara işkence iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatacak mısınız?
  2. Hapishanelerde önemli bir kontrol ve denetim aracı olarak kullanılan kamera sistemleriyle alınan görüntü kayıtları ne süreyle saklanmaktadır? Yukarıda aktardığımız işkence, kötü muamele ve ayrımcılık iddialarını araştırmak için kayıtları tarayacak mısınız?
  3. Çankırı E Tipinde koğuşların yönetimini para karşılığı bazı mahpuslara devrettiği iddia edilen üç başmemur hakkında idari bir işlem başlatıp bu iddiaları soruşturacak mısınız?
  4. Çankırı E tipinde son 3 yıl içinde mahpuslar kaç kez ve hangi gerekçelerle koğuş değiştirme talebinde bulunmuştur? Bu taleplerden kaçı kabul edilmiştir?
  5. Kelepçeli muayene bir insan hakkı ihlali olmasına rağmen rutin bir uygulamaya dönüşmüş durumdadır. Bu konuda bir önlem almak üzere bir girişiminiz olacak mı?
  6. Mevcut hapishanelerdeki insan onuruna yaraşır bir yaşam ve ilişki biçiminin tesis edilmesi için hapishanelerin fiziksel koşullarını iyileştirme ve personelin insan haklarını temel alan bir yaklaşımı benimsemesi amacıyla 2020 yılında hangi çalışmaları yapmayı planlamaktasınız ve bunlara ayrılan bütçe kalemleri ne kadar tutmaktadır?
  7. Hapishane kantinlerinde satılan ürünlerin fiyatları hangi mevzuata göre, hangi birim tarafından belirlenmektedir? Fiyatların pahalı olduğu iddiasıyla ilgili bir denetim yapacak mısınız?


Independent Türkçe

DAHA FAZLA HABER OKU