'Doğunun güzel yüzü' Prenses Fevziye ve Mısırlıların krallık özlemi

Mısır Kralı Faruk'un kızı olan Fevziye, 20'inci yüzyıl dünya basınında Ortadoğu'nun "modern ve güzel" yüzü olarak tanıtılıyordu. 2013'te hayatını kaybeden Prenses Fevziye için Kahire'de sergi açıldı

Kral Faruk’un kardeşi Prenses Fevziye / Fotoğraf: Kahire Amerikan Üniversitesi

Kahire’deki Amerikan Üniversitesi, Mısır Kralı I. Faruk’un (1936 -1952) kız kardeşi Prenses Fevziye’yi anıyor.

Üniversite, 2013 yılında 94 yaşında İskenderiye şehrinde vefat eden prensesin hayatına dair fotoğraf ve belgelerin yanı sıra prensesin Mısır ve dünya gazetelerinde yer alan haberlerden oluşan bir sergi düzenledi.

Önümüzdeki ekim ayının sonuna kadar devam edecek olan sergi, Prenses Fevziye'nin çağdaş Mısırlı kadını imajının ülke ve dünya basınında nasıl yankılandığına ışık tutuyor.

Sergi, prensesin Mısır basınındaki parlak imajı ile başta İngiltere olmak üzere uluslararası basına konu oluş biçimi arasındaki zıtlığa da dikkat çekiyor.

Nitekim dünya basınında prenses, çoğunlukla "Doğulu güzel bir yüz" ya da "Kral kardeşinin elinde siyasi bir araç" tarifinin dışına çıkarılmıyor.

Sergi, genç araştırmacı Cana Emin tarafından, İngiltere’nin ulusal arşivi ile Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’ne ait Nadir Eserler ve Belgeler Kütüphanesi’ne dayanarak hazırlandı.

Evlilik ve boşanma

Prenses Fevziye, Faruk Ailesi’nin en bilinen yüzü olarak kabul ediliyor. Dört kız kardeşten biri olan Fevziye, uzun bir süre 20. yüzyılın ilk yarısındaki Amerikan sinema yıldızları ile karşılaştırıldı.

Fevziye, kardeşi Faruk’tan da özel bir ilgi gördü. O kadar ki Faruk, karısı Feride’den ayrıldıktan sonra yerine kraliçe olarak Fevziye’yi seçti.

Prenses Fevziye, 1939 yılında eski İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendi ve 17 yaşında iken imparatoriçe lakabına hak kazandı.
 

fevziye dergisi

el-Musavver dergisinin Prenses Fevziye özel sayısı / Fotoğraf: Amerikan Üniversitesi


Pek çoklarına göre bu evlilik, her şeyden önce siyasi arka plana sahipti.

Evlilikten altı sene sonra ayrılması ise bugüne kadar aydınlatılmamış sırlardan biri olarak varlığını sürdürüyor.

Kerim Sabit’in, "İmparatoriçenin Ayrılığı" adlı kitabında ifade ettiğine göre bu boşanmanın gerçek sebebini prenses ve şahın kendisi de bilmiyordu.

Boşanma konusunda yoğun bir şekilde ısrarcı olan Kral Faruk, Kahire’yi ziyaret ettiği sırada Prensesi alıkoydu ve onu İran’a dönmekten men etti.

Kitabının giriş bölümünde Sabit, bunun birtakım olayların gelişmesi ile yaşandığına işaret ediyor ve bu olayları, "gerçek hikayelerden ziyade kurgusal hikayelere yakın" olarak niteliyor.

Kimilerine göre ise Prenses Fevziye, kardeşinin hırslarının ve o dönemde İslam halifeliği makamını elde etme yönündeki ısrarcı isteğinin kurbanı oldu.
 

fevziyenin hatıra fotoğrafları
Prenses Fevziye sergisinden hatıra fotoğrafları / Fotoğraf: Kahire Amerikan Üniversitesi


Bu, Krala yakın olanların bir tavsiyesiydi. Nitekim yazar Emel Fehmi, Kral Faruk ve İslam Halifeliği adlı kitabında, evlilikler yoluyla İslam dünyasında hüküm yürüten birkaç kraliyet ailesi ile yakınlaşmayı gerektiren bir plan hazırlandığını, prensesin İran şahı ile olan evliliğinin de bu planın bir parçası olduğunu ifade ediyor. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi, Faruk’un tahta çıktığından beri gördüğü bu rüya ile arasını açtı.

Bir güzelin tarihi

Sergi, Mısırlıların Mısır’daki krallık döneminin son senelerine yönelik kayda değer ilgisini de gözler önüne seriyor. Nitekim birçokları, krallık döneminin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ya da kasıtlı karartma ile geçen on yıllardan sonra en azından bu dönemi tarafsız bir şekilde ele almak istiyor.

Mısır’daki krallık döneminin maruz kaldığı bu karartmanın en açık ispatı, eski bazı sinema filmlerinde görülebilecek olan eski Krala dair yüzün kasıtlı olarak kaldırılmasıdır. Mısır’daki krallığın düşmesinden sonra uzun yıllar Kralı gösterme tavrı benimsenmişken daha sonra onun iktidar dönemini inceleyen sinema ve dizi çalışmalarında kral gösterilmedi.

Eski Kralın ve ailesinin hayatını konu edinen ve en çok tartışma yaratan çalışmalardan biri belki de 2007 yılında sunulan Kral Faruk dizisidir. Yazar Lemis Cabir’in kaleme aldığı dizide Kral rolünü Suriyeli sanatçı Teyim Hasan canlandırırken çok sayıda usta erkek ve kadın oyuncu da kendisine eşlik etti.

sergide yer alan fotolar prenses fevziye
Prenses Fevziye sergisinden hatıra fotoğrafları / Fotoğraf: Kahire Amerikan Üniversitesi

 

Bazıları bu diziyi, krallığı aklama çabası olarak gördü. Bununla birlikte dizi, uzun bir süre yok sayılma ve çarpıtmaya maruz kalan tarihi bir dönemin tarafsız bir şekilde ele alındığını düşünen bazı kişilerden de övgü aldı.

Üstelik eski krala duyduğu sempatiyi gizlemeyen, hatta onun dönemini rahat ve izzetli olarak niteleyenler de oldu. Bu bağlamda krallık dönemine ışık tutmak amacıyla birçok internet sitesi ve hesap açıldı. Bunlardan en bilineni ise beş milyon takipçiye sahip Birinci Kral Faruk adlı hesap ile Faruk’un oğlu ve veliahdı Ahmed Fuad tarafından yönetilen Mısır Kralı Birinci Ahmed Fuad adlı sayfadır.

Bununla beraber Mısır’da yeniden krallık dönemine geri dönülmesi yönünde çağrıda bulunan sayfalar da mevcut. Bu sayfaların yöneticilerine göre krallık, Mısır halkı için en uygun rejimdir. Bu kimseler, 1952 devriminden sonra yaşanan hiçbir olayı kabul etmiyorlar ve tüm sonuçlarını yasadışı sayıyorlar.

Kimilerine göre, Mısırlıların peş peşe yaşadığı ekonomik krizler krallık dönemine duyulan bu özlemi artırıyor.

Halbuki krallık dönemi, söylendiği gibi bir refah dönemi değildi ve ayrıcalıklar ve yüksek yaşam kalitesi sadece bir sınıfın payına düşüyordu.

Bazılarının diline doladığı bu seçkinlik belirtileri ve kadifemsi atmosfer, belirli bir tabakanın tekelindeydi. Mısırlıların geri kalanı ise çoğunlukla aşırı bir yoksulluk içerisinde yaşıyordu. Bazıları bu durumu bir nevi nostalji/geçmişe özlem ile açıklarken, Mısırlı siyaset analizcisi-yazar Amr el-Şubki’ye göre bu nostalji, kötü ile daha kötü arasındaki karşılaştırma bağlamında değerlendirilebilir.

Şubki’ye göre bu tavır, yanlış tarihî bilgilere dayanmaktadır ve hiçbir şekilde Mısır’ın ve Arap dünyasının sorunları için bir çıkış olarak görülmemelidir.

 

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Independent Türkçe için çeviren: Aybüke Gülbeyaz

Şarku'l Avsat

DAHA FAZLA HABER OKU